Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BVrzVvpVpd
Referentienummer 701010
Omschrijving (kort) Voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
Omschrijving lang Voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer voorziening voor pensioenen
Hiƫrarchie BVrz (7) Voorzieningen
BVrzVvp (701000) Voorziening voor pensioenen

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Sinds 1 juli 2017 kan geen pensioen in eigen beheer meer opgebouwd worden. Er kunnen ook geen bedragen meer toegevoegd worden aan pensioenvoorzieningen die  eerder in eigen beheer zijn gevormd. Bron Belastingdienst.

Kenmerken RGS code

Sortering K.A.A
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities Passiva Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Winstaangifte IB bd-i:LiabilitiesTotalFiscal Totaal passiva fiscaal Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsOtherFiscal Overige voorzieningen fiscaal Nivo [3] Voorziening voor pensioenen (BVrzVvp)
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsTotalFiscal Totaal voorzieningen fiscaal Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 6 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BVrzVvpVpdBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 701010.1 5 C N.v.t.
BVrzVvpVpdToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 701010.2 5 C N.v.t.
BVrzVvpVpdOnt   > Gebruik van voorzieningen 701010.3 5 D N.v.t.
BVrzVvpVpdVri   > Vrijval van voorziening 701010.4 5 D N.v.t.
BVrzVvpVpdOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 701010.5 5 C N.v.t.
BVrzVvpVpdOev   > Oprenting van voorzieningen 701010.6 5 C N.v.t.