Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WAfsAmvObe
Omschrijving Afschrijvingen Andere vaste bedrijfsmiddelen
Referentienummer 4102080
Wiki uitleg RGS en Vaste activa en afschrijvingen in de boekhouding

Hier wordt uitleg gegeven hoe vaste activa wordt geregistreerd op basis van RGS. Met afschrijvingen en herwaardering. Het betreft zowel de immateriële vaste activa (met name goodwill) als de materiële vaste activa (zoals gebouwen, machines, transportmiddelen en inventaris). 
  

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering T.B.F
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *