Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WBed
Rekeningnummer (decimaal) 45000
Referentienummer 42
Omschrijving (kort) Overige bedrijfskosten
Omschrijving lang Overige bedrijfskosten
Engels Further operating expenses

Kenmerken RGS code

Sortering W
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige bedrijfskosten Directe koppeling
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Overige bedrijfskosten Directe koppeling
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Overige bedrijfskosten Directe koppeling
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Kosten van beheer en administratie Directe koppeling
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Winst vóór belasting Directe koppeling

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 283 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
WBedBno Baten uit niet-ondernemingsactiviteiten 46830 3 J C N.v.t.
WBedBnoBno - Baten uit niet-ondernemingsactiviteiten 46831 4 J C N.v.t.
WBedLno Lasten uit niet-ondernemingsactiviteiten 46840 3 J D N.v.t.
WBedLnoLno - Lasten uit niet-ondernemingsactiviteiten 46841 4 J D N.v.t.
WBedWkr Werkkostenregeling - detail 40700 3 J J J D N.v.t.
WBedWkrWkf - Werkkosten vrije ruimte 40710 4 J J J D N.v.t.
WBedWkrWkn - Werkkosten met nihilwaardering 40730 4 J J J D N.v.t.
WBedWkrWkg - Werkkosten gericht vrijgesteld 40740 4 J J J D N.v.t.
WBedWkrWkc - Werkkosten noodzakelijkheidscriterium 40750 4 J D N.v.t.
WBedWkrWki - Werkkosten intermediair 40760 4 J J J D N.v.t.
WBedWkrWkb - Werkkosten belast loon 40770 4 J D N.v.t.
WBedWkrWkv - Werkkosten geen of vrijgesteld loon 40780 4 J J J D N.v.t.
WBedWkrWko - Werkkosten overig 40790 4 J J J D N.v.t.
WBedOvp Overige personeelsgerelateerde kosten 40800 3 J J J J D N.v.t.
WBedOvpUik - Uitzendkrachten 40801 4 J J J D N.v.t.
WBedOvpUit - Uitzendbedrijven 40805 4 J D N.v.t.
WBedOvpMaf - Management fee 40810 4 J D N.v.t.
WBedOvpZzp - Ingehuurde ZZP-ers 40815 4 J J J D N.v.t.
WBedOvpPay - Ingehuurde payrollers 40820 4 J D N.v.t.
WBedOvpOip - Overig ingeleend personeel 40825 4 J D N.v.t.
WBedOvpWer - Wervingskosten 40840 4 J J J D N.v.t.
WBedOvpWkv - Werkkleding 40855 4 J J J J D N.v.t.
WBedOvpWpt - Werkplek thuis 40872 4 J J J D N.v.t.
WBedOvpThv - Thuiswerkvergoeding 40870 4 J J J D N.v.t.
WBedOvpMlv - Maaltijden en consumpties personeel 40860 4 J J J D N.v.t.
WBedOvpPug - Personeeluitjes en -geschenken 40865 4 J J J D N.v.t.
WBedOvpWbp - Werkgeversbijdrage personeelsvereniging, -fonds belast 40875 4 J J J D N.v.t.
WBedOvpOvb - (Overige) vergoedingen personeel 40895 4 J J J D N.v.t.
WBedOvpAbd - Arbodienst 40920 4 J J J D N.v.t.
WBedOvpDdd - Diensten door derden 40830 4 J J J D N.v.t.
WBedOvpZie - Ziekengeldverzekering 40930 4 J J J D N.v.t.
WBedOvpOzi - Ontvangen ziekengelden 40935 4 J J J C N.v.t.
WBedOvpDvr - Dotatie voorziening reorganisaties 40940 4 J+ J+ D N.v.t.
WBedOvpVvr - Vrijval voorziening reorganisaties 40941 4 J+ J+ C N.v.t.
WBedOvpDoa - Dotatie arbeidsongeschiktheidsvoorziening 40950 4 J D N.v.t.
WBedOvpDva - Dotatie voorziening verzekering ziekte of arbeidsongeschiktheid 40952 4 J D N.v.t.
WBedOvpDvz - Dotatie voorziening verplichtingen ziekte of arbeidsongeschiktheid 40954 4 J+ J+ J+ D N.v.t.
WBedOvpDoj - Dotatie jubileumvoorziening 40960 4 J+ J+ J+ D N.v.t.
WBedOvpVva - Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening 40951 4 J C N.v.t.
WBedOvpVvv - Vrijval voorziening verzekering ziekte of arbeidsongeschiktheid 40953 4 J C N.v.t.
WBedOvpVvz - Vrijval voorziening verplichting ziekte of arbeidsongeschiktheid 40955 4 J+ J+ J+ C N.v.t.
WBedOvpVrj - Vrijval jubileumvoorziening 40961 4 J+ J+ J+ C N.v.t.
WBedOvpObp - Overige belastingen inzake personeel 40970 4 J D N.v.t.
WBedOvpOvp - Overige personeelskosten niet elders genoemd 40980 4 J J J D N.v.t.
WBedOvpDop - Doorberekende overige personeelskosten 40990 4 J C N.v.t.
WBedOvpLbo - Loopbaanontwikkeling 40850 4 J J J D N.v.t.
WBedOvpOpk - Opleidingskosten 40845 4 J J J J D N.v.t.
WBedOvpDlb - Dotatie loopbaan begeleiding voorziening 40944 4 J+ J+ J+ D N.v.t.
WBedOvpVlb - Vrijval loopbaan begeleiding voorziening 40945 4 J+ J+ J+ C N.v.t.
WBedOvpDvp - Dotatie voorziening personeelsbeloningen 40946 4 J+ J+ J+ D N.v.t.
WBedOvpVvp - Vrijval voorziening personeelsbeloningen 40947 4 J+ J+ J+ C N.v.t.
WBedOvpDab - Dotatie voorziening op aandelen gebaseerde betalingen 40962 4 J D N.v.t.
WBedOvpVab - Vrijval voorziening op aandelen gebaseerde betalingen 40963 4 J C N.v.t.
WBedOvpDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling overige personeelsgerelateerde kosten 40998 4 J C N.v.t.
WBedHui Huisvestingskosten 45100 3 J J J J D N.v.t.
WBedHuiErf - Erfpacht 0 4 D Wonen
WBedHuiLee - Leefbaarheid 0 4 D Wonen
WBedHuiLas - Lasten servicecontracten 45101 4 J D N.v.t.
WBedHuiBeh - Betaalde huur 45105 4 J J J J D N.v.t.
WBedHuiOhu - Ontvangen huursuppletie 45110 4 J C N.v.t.
WBedHuiHuw - Huurwaarde woongedeelte 45115 4 J J C N.v.t.
WBedHuiOnt - Onderhoud terreinen 45120 4 J+ J J J D N.v.t.
WBedHuiOng - Onderhoud gebouwen 45125 4 J+ J J J D N.v.t.
WBedHuiSch - Schoonmaakkosten 45130 4 J J J J D N.v.t.
WBedHuiSer - Servicekosten 45132 4 J J J J D N.v.t.
WBedHuiGwe - Gas water en elektra (algemeen) 45140 4 J J J J D N.v.t.
WBedHuiGas - Energiekosten gas 45145 4 J J J J D N.v.t.
WBedHuiWat - Energiekosten water 45147 4 J J J J D N.v.t.
WBedHuiElk - Energiekosten elektra 45142 4 J J J J D N.v.t.
WBedHuiTrg - Teruglevering elektra 45143 4 J J J J C N.v.t.
WBedHuiPre - Privé-gebruik energie 45148 4 J J C N.v.t.
WBedHuiAoz - Assurantiepremies onroerende zaak 45150 4 J J J J D N.v.t.
WBedHuiOnz - Onroerende zaakbelasting 45155 4 J J J J D N.v.t.
WBedHuiMez - Milieuheffingen en zuiveringsleges 45160 4 J J J J D N.v.t.
WBedHuiObh - Overige belastingen inzake huisvesting 45165 4 J J J J D N.v.t.
WBedHuiOvh - Overige vaste huisvestingslasten 45167 4 J D N.v.t.
WBedHuiDrg - Dotatie reserve assurantie eigen risico gebouwen 45170 4 J D N.v.t.
WBedHuiVrg - Vrijval reserve assurantie eigen risico gebouwen 45171 4 J C N.v.t.
WBedHuiDvg - Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen 45175 4 J+ J+ D N.v.t.
WBedHuiVgb - Vrijval voorziening groot onderhoud gebouwen 45176 4 J+ J+ C N.v.t.
WBedHuiDkg - Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouwen 45180 4 J J D N.v.t.
WBedHuiVkg - Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouwen 45181 4 J J C N.v.t.
WBedHuiOhv - Overige huisvestingskosten 45185 4 J J J J D N.v.t.
WBedHuiDoh - Doorberekende huisvestingskosten 45199 4 J C N.v.t.
WBedHuiDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling huisvestingskosten 45198 4 J C N.v.t.
WBedEem Exploitatie- en machinekosten 45300 3 J J J J D N.v.t.
WBedEemRoi - Reparatie en onderhoud inventaris 45301 4 J J J J D N.v.t.
WBedEemOls - Operational leasing inventaris 45305 4 J J J D N.v.t.
WBedEemHui - Huur inventaris 45310 4 J J J J D N.v.t.
WBedEemKai - Kleine aanschaffingen inventaris 45315 4 J J J J D N.v.t.
WBedEemGsk - Gereedschapskosten 45320 4 J J J J D N.v.t.
WBedEemDvi - Dotatie voorziening groot onderhoud inventaris 45325 4 J+ J+ D N.v.t.
WBedEemVoi - Vrijval voorziening groot onderhoud inventaris 45326 4 J+ J+ C N.v.t.
WBedEemDki - Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud inventaris 45330 4 J D N.v.t.
WBedEemVki - Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud inventaris 45332 4 J C N.v.t.
WBedEemOki - Overige kosten inventaris 45335 4 J D N.v.t.
WBedEemRom - Reparatie en onderhoud machines 45340 4 J J J J D N.v.t.
WBedEemOlm - Operational leasing machines 45345 4 J J J D N.v.t.
WBedEemHum - Huur machines 45350 4 J J J J D N.v.t.
WBedEemOme - Onderhoud machines 45352 4 J D N.v.t.
WBedEemBrm - Brandstof / energiekosten machines 45354 4 J J J D N.v.t.
WBedEemKam - Kleine aanschaffingen machines 45356 4 J J J D N.v.t.
WBedEemDvm - Dotatie voorziening groot onderhoud machines 45360 4 J+ J+ J+ J+ D N.v.t.
WBedEemVgo - Vrijval voorziening groot onderhoud machines 45361 4 J+ J+ J+ J+ C N.v.t.
WBedEemDkm - Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines 45365 4 J J J D N.v.t.
WBedEemVkm - Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines 45366 4 J J J C N.v.t.
WBedEemObm - Overige belastingen inzake exploitatie en machines 45370 4 J D N.v.t.
WBedEemOkm - Overige kosten machines 45375 4 J D N.v.t.
WBedEemWdi - Werk door derden, waarvan industriële loondiensten 45380 4 J D N.v.t.
WBedEemWdd - Werk door derden, overig 45385 4 J D N.v.t.
WBedEemDrm - Dotatie reserve assurantie eigen risico machines 45390 4 J D N.v.t.
WBedEemVrm - Vrijval reserve assurantie eigen risico machines 45391 4 J C N.v.t.
WBedEemAme - Assurantiepremie machines en inventaris 45401 4 J J J J D N.v.t.
WBedEemVpm - Verpakkingsmaterialen 45405 4 J J J J D N.v.t.
WBedEemOee - Overige exploitatie- en machinekosten 45410 4 J J J J D N.v.t.
WBedEemDem - Doorberekende exploitatie- en machinekosten 45499 4 J C N.v.t.
WBedEemDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling exploitatie- en machinekosten 45498 4 J C N.v.t.
WBedVkk Verkoop gerelateerde kosten 45600 3 J J J J D N.v.t.
WBedVkkRea - Reclame- en advertentiekosten 45601 4 J J J J D N.v.t.
WBedVkkKos - Sponsoring kosten 45605 4 J J J J D N.v.t.
WBedVkkBeu - Beurskosten 45610 4 J J J J D N.v.t.
WBedVkkRel - Relatiegeschenken 45615 4 J J J J D N.v.t.
WBedVkkKer - Kerstpakketten relaties 45617 4 J D N.v.t.
WBedVkkRep - Representatiekosten 45620 4 J J J J D N.v.t.
WBedVkkRev - Reis- en verblijfkosten 45625 4 J J J J D N.v.t.
WBedVkkEta - Etalagekosten 45630 4 J+ J J J D N.v.t.
WBedVkkVrk - Vrachtkosten 45635 4 J J J J D N.v.t.
WBedVkkInc - Incassokosten a.g.v. verkoopactiviteiten 45640 4 J J J J D N.v.t.
WBedVkkKmz - Kilometervergoeding zakelijke reizen 45645 4 J J J J D N.v.t.
WBedVkkKmw - Kilometervergoeding woon-werkverkeer 45646 4 J D N.v.t.
WBedVkkVkp - Verkoopprovisie 45650 4 J J J D N.v.t.
WBedVkkCom - Commissiekosten verkoop 45655 4 J+ J+ J+ D N.v.t.
WBedVkkFra - Franchisekosten 45656 4 J+ J+ J+ J+ D N.v.t.
WBedVkkDvd - Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 45660 4 J J D N.v.t.
WBedVkkAdd - Afboeking dubieuze debiteuren 45661 4 J J J J D N.v.t.
WBedVkkDog - Dotatie garantievoorziening 45665 4 J+ J+ J+ J+ D N.v.t.
WBedVkkVgv - Vrijval garantievoorziening 45666 4 J+ J+ J+ J+ C N.v.t.
WBedVkkWeb - Websitekosten 45670 4 J J J J D N.v.t.
WBedVkkObs - Overige belastingen inzake verkoopactiviteiten 45675 4 J D N.v.t.
WBedVkkOvr - Overige verkoopkosten 45680 4 J J J J D N.v.t.
WBedVkkDbv - Doorberekende verkoopkosten 45699 4 J J J J C N.v.t.
WBedVkkDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling verkoopkosten 45698 4 J C N.v.t.
WBedAut Autokosten 45700 3 J J J J D N.v.t.
WBedAutBra - Brandstofkosten auto's 45701 4 J J J J D N.v.t.
WBedAutRoa - Reparatie en onderhoud auto's 45705 4 J J J J D N.v.t.
WBedAutAsa - Assurantiepremie auto's 45710 4 J J J J D N.v.t.
WBedAutMot - Motorrijtuigenbelasting auto's 45715 4 J J J J D N.v.t.
WBedAutOpa - Operational leasing auto's 45720 4 J J J J D N.v.t.
WBedAutBwl - Bijdrage werknemers leaseregeling 45725 4 J J J C N.v.t.
WBedAutPga - Privé-gebruik auto's 45730 4 J J J J C N.v.t.
WBedAutBop - BTW op privé-gebruik auto's 45732 4 J J J J D N.v.t.
WBedAutHua - Huur auto's en andere transportmiddelen 45735 4 J J J J D N.v.t.
WBedAutKil - Kilometervergoeding 45740 4 J J J D N.v.t.
WBedAutBeb - Boetes en bekeuringen 45750 4 J J J J D N.v.t.
WBedAutObv - Overige belastingen inzake auto's 45755 4 J J J J D N.v.t.
WBedAutDrv - Dotatie reserve assurantie eigen risico auto's 45760 4 J D N.v.t.
WBedAutVrv - Vrijval reserve assurantie eigen risico auto's 45762 4 J C N.v.t.
WBedAutDkv - Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud auto's 45765 4 J D N.v.t.
WBedAutVkv - Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud auto's 45767 4 J C N.v.t.
WBedAutDvv - Dotatie voorziening groot onderhoud auto's 45770 4 J+ J+ J+ J+ D N.v.t.
WBedAutVoa - Vrijval voorziening groot onderhoud auto's 45772 4 J+ J+ J+ J+ C N.v.t.
WBedAutPar - Parkeerkosten 45780 4 J J J J D N.v.t.
WBedAutOak - Overige kosten auto- en andere transportmiddelen 45790 4 J J J J D N.v.t.
WBedAutDau - Doorberekende autokosten 45799 4 J J J J C N.v.t.
WBedAutDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling autokosten 45798 4 J C N.v.t.
WBedTra Transportkosten 45800 3 J D N.v.t.
WBedTraBrr - Brandstofkosten transportmiddelen 45801 4 J D N.v.t.
WBedTraRot - Reparatie en onderhoud transportmiddelen 45805 4 J D N.v.t.
WBedTraAst - Assurantiepremie transportmiddelen 45810 4 J D N.v.t.
WBedTraMot - Motorrijtuigenbelasting transportmiddelen 45815 4 J D N.v.t.
WBedTraOpt - Operational leasing transportmiddelen 45820 4 J D N.v.t.
WBedTraPgt - Privé-gebruik transportmiddelen 45830 4 J C N.v.t.
WBedTraBot - BTW op privé-gebruik transportmiddelen 45832 4 J D N.v.t.
WBedTraHut - Huur transportmiddelen 45840 4 J D N.v.t.
WBedTraObt - Overige belastingen inzake transportmiddelen 45850 4 J D N.v.t.
WBedTraDrt - Dotatie reserve assurantie eigen risico transportmiddelen 45855 4 J D N.v.t.
WBedTraVrt - Vrijval reserve assurantie eigen risico transportmiddelen 45856 4 J C N.v.t.
WBedTraDkt - Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud transportmiddelen 45860 4 J D N.v.t.
WBedTraVkt - Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud transportmiddelen 45861 4 J C N.v.t.
WBedTraDvt - Dotatie voorziening groot onderhoud transportmiddelen 45865 4 J D N.v.t.
WBedTraVot - Vrijval voorziening groot onderhoud transportmiddelen 45866 4 J C N.v.t.
WBedTraPar - Parkeerkosten transportmiddelen 45870 4 J D N.v.t.
WBedTraOtr - Overige transportkosten 45875 4 J D N.v.t.
WBedTraDot - Doorberekende transportkosten 45899 4 J C N.v.t.
WBedTraDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling transportkosten 45898 4 J C N.v.t.
WBedKan Kantoorkosten 46100 3 J J J J D N.v.t.
WBedKanKan - Kantoorbenodigdheden 46101 4 J J J J D N.v.t.
WBedKanPor - Porti 46105 4 J J J J D N.v.t.
WBedKanTef - Telefoonkosten 46110 4 J J J J D N.v.t.
WBedKanPrt - Privé-gebruik telefoon 46115 4 J J J J C N.v.t.
WBedKanDru - Drukwerk 46120 4 J J J J D N.v.t.
WBedKanKak - Kleine aanschaffingen kantoorinventaris 46125 4 J J J J D N.v.t.
WBedKanCea - Contributies en abonnementen 46130 4 J J J J D N.v.t.
WBedKanVak - Vakliteratuur 46135 4 J J J J D N.v.t.
WBedKanBoe - Boekhouding 46140 4 J J J J D N.v.t.
WBedKanInc - Incassokosten a.g.v. kantooractiviteiten 46145 4 J D N.v.t.
WBedKanKoa - Kosten automatisering 46150 4 J J J J D N.v.t.
WBedKanSof - Kosten software abonnementen 46152 4 J J J J D N.v.t.
WBedKanAss - Assurantiepremie 46155 4 J J J J D N.v.t.
WBedKanOba - Overige administratieve belastingen 46160 4 J D N.v.t.
WBedKanRok - Reparatie en onderhoud kantoorinventaris 46165 4 J J J J D N.v.t.
WBedKanOka - Overige kantoorkosten 46170 4 J J J J D N.v.t.
WBedKanDka - Doorberekende kantoorkosten 46199 4 J J J J C N.v.t.
WBedKanCom - Communicatie 46175 4 J J J J D N.v.t.
WBedKanDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kantoorkosten 46198 4 J C N.v.t.
WBedOrg Organisatiekosten 46200 3 J J J J D N.v.t.
WBedOrgHol - Holdingkosten 46201 4 J D N.v.t.
WBedOrgDmf - Doorberekende management fee 46205 4 J C N.v.t.
WBedOrgFra - Franchisefee 46210 4 J D N.v.t.
WBedOrgOeo - Kosten onderzoek en ontwikkeling 46215 4 J J J D N.v.t.
WBedOrgLgv - Leges / vergunningen 46220 4 J J J D N.v.t.
WBedOrgOct - Octrooi en licentiekosten 46225 4 J J J J D N.v.t.
WBedOrgOok - Overige organisatiekosten 46230 4 J D N.v.t.
WBedOrgDoo - Doorberekende organisatiekosten 46299 4 J C N.v.t.
WBedOrgWrc - Bedrijfsrestaurant en verstrekkingen comsumpties werkvloer 46240 4 J+ J+ D N.v.t.
WBedOrgDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling organisatiekosten 46298 4 J C N.v.t.
WBedAss Assurantiekosten 46300 3 J J J J D N.v.t.
WBedAssBea - Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 46301 4 J J J J D N.v.t.
WBedAssOva - Overige assurantiepremies 46305 4 J J J J D N.v.t.
WBedAssScb - Schadevergoedingen betaald 46310 4 J J J J D N.v.t.
WBedAssSco - Schadevergoedingen ontvangen 46315 4 J J J J C N.v.t.
WBedAssDas - Doorberekende assurantiekosten 46349 4 J C N.v.t.
WBedAssAvk - Overige assurantie advieskosten 46325 4 J J J J D N.v.t.
WBedAssBhk - Overige beheerskosten 46330 4 J D N.v.t.
WBedAssDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling assurantiekosten 46348 4 J C N.v.t.
WBedAea Accountants- en advieskosten 46350 3 J J J J D N.v.t.
WBedAeaAea - Accountants- en advieskosten 46351 4 J J J J D N.v.t.
WBedAeaPda - Privé-gedeelte accountantskosten 46355 4 J J C N.v.t.
WBedAeaNot - Notariskosten 46360 4 J J D N.v.t.
WBedAeaAej - Advocaat en juridisch advies 46365 4 J J J J D N.v.t.
WBedAeaAdv - Overige advieskosten 46370 4 J J J D N.v.t.
WBedAeaDae - Doorberekende accountants- en advieskosten 46399 4 J C N.v.t.
WBedAeaDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling accountants- en advieskosten 46398 4 J C N.v.t.
WBedAdl Administratieve lasten 46400 3 J J J J D N.v.t.
WBedAdlHef - Heffingen administratieve lasten 46401 4 J J J J D N.v.t.
WBedAdlOvb - Overige belastingen 46405 4 J J J J D N.v.t.
WBedAdlKav - Kasverschillen 46410 4 J J J J D N.v.t.
WBedAdlBan - Bankkosten 46415 4 J J J J D N.v.t.
WBedAdlVal - Valutaomrekeningsverschillen 46420 4 J J J J D N.v.t.
WBedAdlBov - Boekingsverschillen 46425 4 J J J J D N.v.t.
WBedAdlBet - Betalingsverschillen 46430 4 J J J J D N.v.t.
WBedAdlBev - Boetes belastingen en premies sociale verzekeringen 46435 4 J J J J D N.v.t.
WBedAdlNao - Naheffing omzetbelasting 46440 4 J J J D N.v.t.
WBedAdlNbo - Niet-verrekenbare BTW op kosten 46445 4 J J J J D N.v.t.
WBedAdlBtk - BTW kleine-ondernemers-regeling 46450 4 J J C N.v.t.
WBedAdlOad - Overige administratieve lasten 46455 4 J J J J D N.v.t.
WBedAdlDal - Doorberekende administratieve lasten 46499 4 J C N.v.t.
WBedAdlKlv - Kluisverschillen 46465 4 J D N.v.t.
WBedAdlOpr - Opbrengst pro rata 46470 4 J C N.v.t.
WBedAdlDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling administratieve lasten 46498 4 J C N.v.t.
WBedKof Kosten fondsenwerving 0 3 D Wonen
WBedKofBad - Bestedingen aan doelstelling 0 4 D Wonen
WBedKofKef - Kosten eigen fondsenwerwing 0 4 D Wonen
WBedKofKgf - Kosten gezamenlijke fondsenwervingsacties 0 4 D Wonen
WBedKofKfv - Kosten fondsenwervingsacties van derden 0 4 D Wonen
WBedKofKvs - Kosten verkrijging subsidies overheden 0 4 D Wonen
WBedKofDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten fondsenwerving 0 4 C Wonen
WBedKse Kosten stamrecht en lijfrentes 46500 3 J D N.v.t.
WBedKseAbs - Vrijval stamrecht- en lijfrentevoorzieningen 46501 4 J C N.v.t.
WBedKseLiu - Lijfrente-uitkeringen 46503 4 J D N.v.t.
WBedKseDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten stamrecht en lijfrentes 46505 4 J C N.v.t.
WBedDvr Dotaties en vrijval (fiscale) reserves 46520 3 J D N.v.t.
WBedDvrDfr - Dotatie (fiscale) reserves 46521 4 J D N.v.t.
WBedDvrVfr - Vrijval (fiscale) reserves 46523 4 J C N.v.t.
WBedDvrDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling dotaties en vrijval (fiscale) reserves 46528 4 J C N.v.t.
WBedDvv Dotaties en vrijval voorzieningen 46700 3 J+ J+ J+ J+ D N.v.t.
WBedDvvDvu - Dotatie voorziening claims, geschillen en rechtsgedingen 46705 4 J+ J+ J+ J+ D N.v.t.
WBedDvvDvh - Dotatie voorziening herstelkosten 46710 4 J+ J+ J+ J+ D N.v.t.
WBedDvvDvo - Dotatie voorziening opruiming milieuvervuiling 46715 4 J+ J+ J+ D N.v.t.
WBedDvvDvc - Dotatie voorziening verlieslatende contracten 46720 4 J+ J+ J+ J+ D N.v.t.
WBedDvvDvw - Dotatie voorziening verwijderingsverplichtingen 46725 4 J+ J+ J+ J+ D N.v.t.
WBedDvvDov - Dotatie overige voorzieningen 46730 4 J+ J+ J+ J+ D N.v.t.
WBedDvvVvu - Vrijval voorziening claims, geschillen en rechtsgedingen 46735 4 J+ J+ J+ J+ C N.v.t.
WBedDvvVvh - Vrijval voorziening herstelkosten 46740 4 J+ J+ J+ J+ C N.v.t.
WBedDvvVvm - Vrijval voorziening aanwezige milieuvervuiling 46745 4 J+ J+ J+ C N.v.t.
WBedDvvVvc - Vrijval voorziening voor verlieslatende contracten 46750 4 J+ J+ J+ J+ C N.v.t.
WBedDvvVvw - Vrijval voorziening verwijderingsverplichtingen 46755 4 J+ J+ J+ J+ C N.v.t.
WBedDvvVov - Vrijval overige voorzieningen 46760 4 J+ J+ J+ J+ C N.v.t.
WBedDvvDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling dotaties en vrijval voorzieningen 46798 4 J C N.v.t.
WBedAlk Andere kosten 46800 3 J J J J D N.v.t.
WBedAlkOal - Algemene kosten 46801 4 J J J J D N.v.t.
WBedAlkDak - Doorberekende andere kosten 46803 4 J J J C N.v.t.
WBedAlkDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling andere kosten 46808 4 J C N.v.t.