Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WFbeRls
Rekeningnummer (decimaal) 84300
Referentienummer 8404000
Omschrijving (kort) Rentelasten en soortgelijke kosten
Omschrijving lang Rentelasten en soortgelijke kosten
Engels Interest and similar expenses
Hiërarchie WFbe (84000) Financiële baten en lasten

Kenmerken RGS code

Sortering Z.02.B
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Andere lasten Directe koppeling
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Financiële baten en lasten Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten
Jaarrekening klein > Toelichting Rentelasten en soortgelijke kosten Directe koppeling
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Saldo financiële baten en lasten Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Saldo financiële baten en lasten Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten
Winstaangifte IB Kosten schulden, rentelasten etc. fiscaal Directe koppeling
Productie JaarStatistiek over 2022 Saldo financiële baten / lasten Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Rentelasten en soortgelijke kosten Directe koppeling
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) Rente Directe koppeling

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 23 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
WFbeRlsRal - Rentelasten achtergestelde leningen 84301 4 J D N.v.t.
WFbeRlsRcl - Rentelasten converteerbare leningen 84303 4 J+ D N.v.t.
WFbeRlsRob - Rentelasten obligatieleningen 84305 4 J+ D N.v.t.
WFbeRlsRol - Rentelasten onderhandse leningen 84307 4 J J J J D N.v.t.
WFbeRlsRhl - Rentelasten hypethecaire leningen 84309 4 J+ J J J D N.v.t.
WFbeRlsRle - Rentelasten overige leningen 84311 4 J J J J D N.v.t.
WFbeRlsRef - Rentelasten financieringen 84313 4 J J J J D N.v.t.
WFbeRlsRlk - Rentelasten kredietinstellingen 84315 4 J J J J D N.v.t.
WFbeRlsRlv - Rentelasten leaseverplichtingen 84321 4 J J J J D N.v.t.
WFbeRlsRlo - Rentelasten overheid 84325 4 J D N.v.t.
WFbeRlsRgi - Rentelasten schulden groepsmaatschappijen binnenland 84331 4 J+ WFbeRlmRgi D N.v.t.
WFbeRlsRgu - Rentelasten schulden groepsmaatschappijen buitenland 84332 4 J WFbeRlmRgu D N.v.t.
WFbeRlsRmi - Rentelasten schulden overige verbonden maatschappijen 84335 4 J+ WFbeRlmRmi D N.v.t.
WFbeRlsRmu - Rentelasten schulden overige verbonden maatschappijen buitenland 84336 4 J WFbeRlmRmu D N.v.t.
WFbeRlsRdi - Rentelasten schulden op deelnemingen binnenland 84341 4 J+ J+ WFbeRlmRdi D N.v.t.
WFbeRlsRdu - Rentelasten schulden op deelnemingen buitenland 84342 4 J WFbeRlmRdu D N.v.t.
WFbeRlsRsa - Rentelasten schulden aan aandeelhouders 84345 4 J WFbeRlmRva D N.v.t.
WFbeRlsRsf - Rentelasten schulden aan firmanten 84351 4 J WFbeRlmRvf D N.v.t.
WFbeRlsRsd - Rentelasten schulden aan bestuurders 84353 4 J J WFbeRlmRrb D N.v.t.
WFbeRlsRsc - Rentelasten schulden aan commissarissen 84355 4 J WFbeRlmRrc D N.v.t.
WFbeRlsRil - Rentelasten interne lening 0 4 WFbeRlmRil D Wonen
WFbeRlsRps - Rente payerswaps 0 4 D Wonen
WFbeRlsNhr - Nog toe te rekenen hedgeresultaat renteswaps 0 4 D Wonen