Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WKprInp
Referentienummer 7006000
Omschrijving Inkoopwaarde productiegoederen
Hiƫrarchie WKpr (7000000) Kostprijs van de omzet
Wiki uitleg RGS en Kostprijs van de omzet in de boekhouding

De kostprijs van de omzet (ook wel inkoopwaarde van de omzet genoemd) zijn die kosten die direct zijn toe te rekenen aan de omzet. 
Omzet minus kostprijs wordt aangeduid als brutomarge. Hetgeen wat overblijft moet dan voldoende zijn om de overige kosten (overhead) te dekken en om voldoende inkomen aan over te houden. Bij overige kosten kan gedacht worden aan abonnementen (telefoon, internet, branche organisatie), software, externe boekhouder, kantoorinventaris en verzekering.

Kostprijs van de omzet is binnen RGS uitgesplitst naar groepen voor: Kosten van grond- en hulpstoffen, Kosten van personeel, Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten, Kosten van rente en afschrijvingen, Inkoopwaarde handelsgoederen, Inkoopwaarde productiegoederen, Inkoopkortingen en bonussen, Betalingskortingen, Kostprijs intercompany transacties, Mutatie omzetvorderingen, Voorraadmutatie, Privé-gebruik goederen en Privé-gebruik diensten. Tot slot is er nog branchegerichte kostprijs van de omzet.

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering Q.I
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Winstaangifte IB bd-i:BalanceProfitCalculationForTaxPurposesFiscal Saldo fiscale winstberekening Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr)
Winstaangifte IB bd-i:BusinessExpenditureFiscalTotal Totaal bedrijfslasten fiscaal Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr)
Winstaangifte IB bd-i:NormalBusinessActivitiesBusinessResultTotalFiscal Resultaat gewone bedrijfsuitoefening fiscaal Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr)
Winstaangifte IB bd-i:RawAncillaryMaterialsPurchasePriceSalesFiscal Kosten grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen fiscaal Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 4 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV Omslagcode D/C Branche
WKprInpInp - Inkoopwaarde productiegoederen 7006010 4 J J D N.v.t.
WKprInpVrv - Voorraadverschillen productiegoederen 7006020 4 J J J D N.v.t.
WKprInpPrv - Prijsverschillen inkoop productiegoederen 7006030 4 J J J D N.v.t.
WKprInpDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling inkoopwaarde productiegoederen 7006099 4 C N.v.t.