Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WOmz ]

RGS code WOmz
Omschrijving Netto-omzet
Referentienummer 8000000

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Netto omzet nader uitgelegd via Wiki RGS en Omzetrekeningen.

Kenmerken RGS code

Sortering O
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
WOmzNop Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen 8001000 3 O.A C
WOmzNopOlh - 1a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met hoog tarief 8001010 4 O.A010 C
WOmzNopOlv - 1b. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met laagd tarief 8001020 4 O.A020 C
WOmzNopOlo - 1c. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met overige tarieven, behalve 0% 8001030 4 O.A030 C
WOmzNopOpg - 1d. Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen 8001040 4 O.A040 C
WOmzNopOlg - 1e. Netto-omzet uit geproduceerde goederen belast met 0% of niet bij u belast 8001050 4 O.A050 C
WOmzNopOll - 2a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd 8001060 4 O.A060 C
WOmzNopOln - 3a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen buiten EU (uitvoer) 8001070 4 O.A070 C
WOmzNopOli - 3b. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen binnen EU 8001080 4 O.A080 C
WOmzNopOla - 3c. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU 8001090 4 O.A090 C
WOmzNopOlu - 4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen buiten de EU 8001100 4 O.A100 C
WOmzNopOle - 4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen binnen de EU 8001110 4 O.A110 C
WOmzNopNon - Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen waarvan overboeking naar andere rubriek 8001120 4 O.A120 C
WOmzNoh Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen 8002000 3 O.B C
WOmzNohOlh - 1a. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met hoog tarief 8002010 4 O.B010 C
WOmzNohOlv - 1b. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met laag tarief 8002020 4 O.B020 C
WOmzNohOlo - 1c. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met overige tarieven, behalve 0% 8002030 4 O.B030 C
WOmzNohMai - Margeinkopen 8002035 4 O.B040 D
WOmzNohOmr - Margeverkopen 8002040 4 O.B050 C
WOmzNohOpg - 1d. Netto-omzet uit privégebruik handelsgoederen 8002050 4 O.B060 C
WOmzNohOlg - 1e. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen belast met 0% of niet bij u belast 8002060 4 O.B070 C
WOmzNohOll - 2a. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd 8002070 4 O.B080 C
WOmzNohOln - 3a. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen buiten de EU (uitvoer) 8002080 4 O.B090 C
WOmzNohOli - 3b. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen binnen de EU 8002090 4 O.B100 C
WOmzNohOla - 3c. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU 8002100 4 O.B110 C
WOmzNohOlu - 4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen buiten de EU 8002110 4 O.B120 C
WOmzNohOle - 4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen binnen de EU 8002120 4 O.B130 C
WOmzNohNon - Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen waarvan overboeking naar andere rubriek 8002130 4 O.B140 C
WOmzNod Opbrengsten uit het verlenen van diensten 8003000 3 O.C C
WOmzNodOdh - 1a. Netto-omzet uit verleende diensten belast met hoog tarief 8003010 4 O.C010 C
WOmzNodOdl - 1b. Netto-omzet uit verleende diensten belast met laag tarief 8003020 4 O.C020 C
WOmzNodOdo - 1c. Netto-omzet uit verleende diensten belast met overige tarieven, behalve 0% 8003030 4 O.C030 C
WOmzNodOpd - 1d Netto-omzet uit privégebruik verleende diensten 8003040 4 O.C040 C
WOmzNodOdg - 1e. Netto-omzet uit verleende diensten belast met 0% of niet bij u belast 8003050 4 O.C050 C
WOmzNodOdv - 2a. Netto-omzet uit verleende diensten waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd 8003060 4 O.C060 C
WOmzNodOdb - 3a. Netto-omzet uit verleende diensten naar landen buiten de EU (uitvoer) 8003070 4 O.C070 C
WOmzNodOdi - 3b. Netto-omzet uit verleende diensten naar landen binnen de EU 8003080 4 O.C080 C
WOmzNodOda - 3c. Netto-omzet uit verleende diensten via installatie/afstandsverkopen binnen de EU 8003090 4 O.C090 C
WOmzNodOdu - 4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen binnen de EU 8003100 4 O.C100 C
WOmzNodOde - 4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen buiten de EU 8003110 4 O.C110 C
WOmzNodNon - Netto-omzet uit verleende diensten waarvan overboeking naar andere rubriek 8003120 4 O.C120 C
WOmzAol Toegerekende opbrengsten 8007000 3 O.D C
WOmzAolPom - Productieomzet 8007010 4 O.D.A C
WOmzAolVpa - Verpakkingsvergoeding 8007020 4 O.D.B C
WOmzAolGms - GMO subsidie 8007030 4 O.D.C C
WOmzAolVee - Verkoop elektra 8007040 4 O.D.D C
WOmzAolVwd - Vergoeding werk aan derden 8007045 4 O.D.E C
WOmzAolOno - Overige niet toegerekende opbrengsten 8007050 4 O.D.F C
WOmzAov Agrarische bedrijfsopbrengsten veeteelt 8008000 3 O.E C
WOmzAovVmu - Voorraadmutatie 8008005 4 O.E.A C
WOmzAovOzv - Omzet vee 8008010 4 O.E.B C
WOmzAovOea - Omzet en Aanwas vee 8008015 4 O.E.C C
WOmzAovBts - Bedrijfstoeslag 8008020 4 O.E.D C
WOmzAovMel - Melkgeld 8008030 4 O.E.E C
WOmzAovEie - Eiergeld 8008040 4 O.E.F C
WOmzNoo Overige netto-omzet 8004000 3 O.F C
WOmzNooNdl - Overige netto-omzet waarvan licenties 8004010 4 O.F.A C
WOmzNooNdy - Opbrengsten uit royalty's 8004020 4 O.F.B C
WOmzNooNdd - Opbrengsten uit dividenden 8004030 4 O.F.C C
WOmzNooOur - Opbrengsten uit rente 8004060 4 O.F.D C
WOmzNooOnw - Overige netto-omzet waarvan niet elders genoemd 8004070 4 O.F.E C
WOmzNooNdo - Opbrengsten uit overige bronnen 8004040 4 O.F.F C
WOmzNooNon - Overige netto-omzet waarvan overboeking naar andere rubriek 8004050 4 O.F.G C
WOmzNooNtf - Omzet (nog te factureren) 8004080 4 O.F.H C
WOmzOit Netto-omzet intercompany transacties 8005000 3 O.G C
WOmzOitOit - Omzet intercompany transacties 8005010 4 O.G.A C
WOmzOitOvg - Omzet verkopen aan groepsmaatschappijen 8005020 4 O.G.B C
WOmzOitOvm - Omzet verkopen aan overige verbonden maatschappijen 8005030 4 O.G.C C
WOmzOitOvd - Omzet verkopen aan andere deelnemingen 8005040 4 O.G.D C
WOmzKeb Kortingen, bonussen en provisies 8006000 3 O.H D
WOmzKebVek - Verleende kortingen 8006010 4 O.H.A D
WOmzKebVekVkp   > Verleende kortingen op geproduceerde goederen 8006010.1 5 O.H.A010 D
WOmzKebVekVkh   > Verleende kortingen op handelsgoederen 8006010.2 5 O.H.A020 D
WOmzKebVekVkd   > Verleende kortingen op diensten 8006010.3 5 O.H.A030 D
WOmzKebVekOkr   > Overige verleende kortingen 8006010.4 5 O.H.A040 D
WOmzKebOmz - Omzetbonificaties 8006020 4 O.H.B D
WOmzKebOmzOog   > Omzetbonificaties op geproduceerde goederen 8006020.1 5 O.H.B010 D
WOmzKebOmzOoh   > Omzetbonificaties op handelsgoederen 8006020.2 5 O.H.B020 D
WOmzKebOmzOod   > Omzetbonificaties op diensten 8006020.3 5 O.H.B030 D
WOmzKebPrv - Provisies 8006030 4 O.H.C D
WOmzKebPrvPvh   > Provisies op verkopen handel 8006030.1 5 O.H.C010 D
WOmzKebPrvPvp   > Provisies op verkopen productie 8006030.2 5 O.H.C020 D
WOmzKebPrvPvd   > Provisies op verkopen dienstverlening 8006030.3 5 O.H.C030 D
WOmzKebPrvOvp   > Overige provisies 8006030.4 5 O.H.C040 D
WOmzGrp Netto-omzet groepen 8009000 3 O.I C
WOmzGrpGr1 - Netto-omzet groep 1 8009100 4 O.I.A C
WOmzGrpGr1Pra   > Netto-omzet groep 1 product A 8009100.1 5 O.I.A010 C
WOmzGrpGr1Prb   > Netto-omzet groep 1 product B 8009100.2 5 O.I.A020 C
WOmzGrpGr1Prc   > Netto-omzet groep 1 product C 8009100.3 5 O.I.A030 C
WOmzGrpGr1Prd   > Netto-omzet groep 1 product D 8009100.4 5 O.I.A040 C
WOmzGrpGr1Pre   > Netto-omzet groep 1 product E 8009100.5 5 O.I.A050 C
WOmzGrpGr2 - Netto-omzet groep 2 8009200 4 O.I.B C
WOmzGrpGr2Pra   > Netto-omzet groep 2 product A 8009200.1 5 O.I.B010 C
WOmzGrpGr2Prb   > Netto-omzet groep 2 product B 8009200.2 5 O.I.B020 C
WOmzGrpGr2Prc   > Netto-omzet groep 2 product C 8009200.3 5 O.I.B030 C
WOmzGrpGr2Prd   > Netto-omzet groep 2 product D 8009200.4 5 O.I.B040 C
WOmzGrpGr2Pre   > Netto-omzet groep 2 product E 8009200.5 5 O.I.B050 C
WOmzGrpGr3 - Netto-omzet groep 3 8009300 4 O.I.C C
WOmzGrpGr3Pra   > Netto-omzet groep 3 product A 8009300.1 5 O.I.C010 C
WOmzGrpGr3Prb   > Netto-omzet groep 3 product B 8009300.2 5 O.I.C020 C
WOmzGrpGr3Prc   > Netto-omzet groep 3 product C 8009300.3 5 O.I.C030 C
WOmzGrpGr3Prd   > Netto-omzet groep 3 product D 8009300.4 5 O.I.C040 C
WOmzGrpGr3Pre   > Netto-omzet groep 3 product E 8009300.5 5 O.I.C050 C
WOmzGrpGr4 - Netto-omzet groep 4 8009400 4 O.I.D C
WOmzGrpGr4Pra   > Netto-omzet groep 4 product A 8009400.1 5 O.I.D010 C
WOmzGrpGr4Prb   > Netto-omzet groep 4 product B 8009400.2 5 O.I.D020 C
WOmzGrpGr4Prc   > Netto-omzet groep 4 product C 8009400.3 5 O.I.D030 C
WOmzGrpGr4Prd   > Netto-omzet groep 4 product D 8009400.4 5 O.I.D040 C
WOmzGrpGr4Pre   > Netto-omzet groep 4 product E 8009400.5 5 O.I.D050 C
WOmzGrpGr5 - Netto-omzet groep 5 8009500 4 O.I.E C
WOmzGrpGr5Pra   > Netto-omzet groep 5 product A 8009500.1 5 O.I.E010 C
WOmzGrpGr5Prb   > Netto-omzet groep 5 product B 8009500.2 5 O.I.E020 C
WOmzGrpGr5Prc   > Netto-omzet groep 5 product C 8009500.3 5 O.I.E030 C
WOmzGrpGr5Prd   > Netto-omzet groep 5 product D 8009500.4 5 O.I.E040 C
WOmzGrpGr5Pre   > Netto-omzet groep 5 product E 8009500.5 5 O.I.E050 C

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS Schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 80. Wordt: 8000000.
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd
14-02-2021 20:05:30