Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WOmzNohMai
Rekeningnummer (decimaal) 80315
Referentienummer 8002035
Omschrijving rgs mkb Margeinkopen
Omschrijving standaard Margeinkopen
Engels Margin purchasing
Hiërarchie WOmz (80000) Netto-omzet
WOmzNoh (80300) Omzet uit verkoop van handelsgoederen

Toelichting c.q. uitleg RGS code

De rekening "Margeinkopen" is per RGS  versie 3.4 verplaatst naar Kostprijs verkopen i.p.v. omzet.
Deze rekening wordt derhalve niet (meer) gebruikt.

Kenmerken RGS code

Sortering O.B040
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Passief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein)
Stichting / vereniging
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Netto-omzet Via WOmz (80000) Netto-omzet
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Bruto-bedrijfsresultaat Via WOmz (80000) Netto-omzet
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten Via WOmz (80000) Netto-omzet
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten Via WOmz (80000) Netto-omzet
Winstaangifte IB Netto omzet fiscaal Via WOmz (80000) Netto-omzet
Productie JaarStatistiek over 2022 Netto omzet Via WOmzNoh (80300) Omzet uit verkoop van handelsgoederen
Productie JaarStatistiek over 2022 Netto omzet Directe koppeling
Productie JaarStatistiek over 2022 Inkoopwaarde Directe koppeling
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Winst vóór belasting Via WOmz (80000) Netto-omzet
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) Omzet Via WOmz (80000) Netto-omzet

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Versie Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) Status was: A Wordt: P
Wijziging in versie: 3.4
Toelichting mutatie: Margeinkopen is verplaatst naar Kostprijs omzet
3.4 19-02-2022 19:00:57