Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WOmzNohMai
Rekeningnummer (decimaal) 80315
Referentienummer 8002035
Omschrijving (kort) Margeinkopen
Omschrijving lang Margeinkopen
Hiërarchie WOmz (80000) Netto-omzet
WOmzNoh (80300) Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen

Toelichting c.q. uitleg RGS code

De rekening "Margeinkopen" is per RGS  versie 3.4 verplaatst naar Kostprijs verkopen i.p.v. omzet.
Deze rekening wordt derhalve niet (meer) gebruikt.

Kenmerken RGS code

Sortering O.B040
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Passief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Netto-omzet Via WOmz (80000) Netto-omzet
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Bruto-bedrijfsresultaat Via WOmz (80000) Netto-omzet
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Winst vóór belasting Via WOmz (80000) Netto-omzet
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) Omzet Via WOmz (80000) Netto-omzet

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) Status was: A Wordt: P
Wijziging in versie: 3.4
Toelichting mutatie: Margeinkopen is verplaatst naar Kostprijs omzet
19-02-2022 19:00:57