Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WOmzNohOmr
Referentienummer 8002040
Omschrijving Margeverkopen
Hiƫrarchie WOmz (8000000) Netto-omzet
WOmzNoh (8002000) Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen
Wiki uitleg RGS en Omzetrekeningen in de boekhouding

Omzet is binnen RGS verdeeld naar omzetgroepen voor: Geproduceerde goederen (eigen productie), Handelsgoederen en Diensten. Hierbinnen onderverdeeld naar BTW regeling. Daarnaast kent RGS omzetgroepen voor: Overige netto-omzet, Netto-omzet intercompany transacties en Kortingen en bonussen en provisies. Tot slot is er nog branchegerichte omzet.

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Bij de margeregeling wordt de btw over de winstmarge (het verschil tussen verkoopprijs en inkoopprijs) berekend.
Deze regeling wordt veel gebruikt bij 2e-hands goederen.

Voor meer informatie over de margeregeling wordt verwezen naar:

  • Casus RGS en de margeregeling; met uitleg over de margeregeling en voorbeelden van het registreren in de boekhouding van inkoop, verkoop en de BTW-afdracht. Gebaseerd op een fietsenwinkel die zowel nieuwe- als 2e-hands fietsen verkoopt. In de casus wordt ook ingegaan op het wel of niet bijhouden van de voorraad van margegoederen. Margegoederen moeten in de voorraad in elk geval gescheiden bijgehouden worden van gewone goederen volgens de Belastingdienst

  • Belastingdienst; Margeregeling: btw niet berekenen over omzet, maar over winstmarge. Met uitleg over de margeling in het algemeen en specifiek aandacht voor 
    - Margegoederen en het wel of juist niet toepassen van de margeregeling.
    - BTW berekenen en BTW-aangifte doen bij margegoederen.
    - Kopen en verkopen van margegoederen.
    - Administratie bijhouden in handel van margegoederen.

Kenmerken RGS code

Sortering O.B050
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Winstaangifte IB bd-i:BalanceProfitCalculationForTaxPurposesFiscal Saldo fiscale winstberekening Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Winstaangifte IB bd-i:BusinessRevenuesFiscalTotal Totaal bedrijfsopbrengsten fiscaal Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Winstaangifte IB bd-i:NormalBusinessActivitiesBusinessResultTotalFiscal Resultaat gewone bedrijfsuitoefening fiscaal Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Winstaangifte IB bd-i:TurnoverNetFiscal Netto omzet fiscaal Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)