Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WOmzNooNdl
Referentienummer 8004010
Omschrijving Overige netto-omzet waarvan licenties overige netto-omzet
Hiƫrarchie WOmz (8000000) Netto-omzet
WOmzNoo (8004000) Overige netto-omzet

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Een licentie is de juridische term voor gebruik. Een bekend voorbeeld is natuurlijk het gebruik van software, waarvoor periodiek betaald wordt en waarvan de afnemer geen eigenaar wordt. Opmerkelijk is dat hier binnen RGS geen onderscheid is gemaakt naar BTW-regime, zoals hiervoor wel gedaan bij productie, handelsgoederen en diensten.

Kenmerken RGS code

Sortering O.F.A
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Winstaangifte IB bd-i:BalanceProfitCalculationForTaxPurposesFiscal Saldo fiscale winstberekening Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Winstaangifte IB bd-i:BusinessRevenuesFiscalTotal Totaal bedrijfsopbrengsten fiscaal Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Winstaangifte IB bd-i:NormalBusinessActivitiesBusinessResultTotalFiscal Resultaat gewone bedrijfsuitoefening fiscaal Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Winstaangifte IB bd-i:TurnoverNetFiscal Netto omzet fiscaal Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)