Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WOmzNooNdy
Referentienummer 8004020
Omschrijving Opbrengsten uit royalty's overige netto-omzet
Hiƫrarchie WOmz (8000000) Netto-omzet
WOmzNoo (8004000) Overige netto-omzet

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Een royaltie is een vergoeding voor herhaald gebruik van iets dat iemand heeft gemaakt. Het meest bekend wellicht zijn roalties voor muziekstukken en boeken. 

Kenmerken RGS code

Sortering O.F.B
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Winstaangifte IB bd-i:BalanceProfitCalculationForTaxPurposesFiscal Saldo fiscale winstberekening Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Winstaangifte IB bd-i:BusinessRevenuesFiscalTotal Totaal bedrijfsopbrengsten fiscaal Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Winstaangifte IB bd-i:NormalBusinessActivitiesBusinessResultTotalFiscal Resultaat gewone bedrijfsuitoefening fiscaal Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Winstaangifte IB bd-i:TurnoverNetFiscal Netto omzet fiscaal Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)