Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WOmzNooNtf
Omschrijving Omzet (nog te factureren)
Referentienummer 8004080

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Hier is sprake van een anticipatiepost (nog te betalen en nog te ontvangen bedragen). In dit geval is sprake van een nog te ontvangen bedrag, oftewel een nog te factureren bedrag. De omzet (credit) wordt dan alvast geboekt met als tegenrekening de balansrekening "nog te factureren" (debet). In het nieuwe boekjaar wordt dan geboekt debiteuren (debet) met wederom als tegenrekening "nog te factureren" (credit). Deze laatste tegenrekening loopt door deze laatste boeking weer op nul. Er is even geen rekening gehouden met BTW bij dit voorbeeld. In de praktijk wordt dit ook wel opgelost door gelijk in het nieuwe jaar de omzet (debet)) tegen te boeken met als tegenrekening "nog te factureren" (credit). De factuur kan dan gewoon op de betreffende omzetrekening (credit) geboekt worden. 

Kenmerken RGS code

Sortering O.F.H
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *