Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

Kenmerken RGS code

RGS code WOmzNooOur
Omschrijving Opbrengsten uit rente
Opbrengsten uit rente overige netto-omzet
Referentienummer 8004060
Sortering O.F.D
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Het gaat hier om renteopbrengsten die voortvloeien uit activiteiten die voor het bedrijf kenmerkend zijn. Dan is sprake van een onderdeel van de netto-omzet. Bij andere rente-opbrengst moet meer gedacht worden aan de rubriek "Financiële baten en lasten".