Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WOmzNopOla ]

RGS code WOmzNopOla
Rekeningnummer (decimaal) 80145
Referentienummer 8001090
Omschrijving (kort) Omzet geproduceerde goederen installatie/afstandsverkopen binnen EU
Omschrijving lang 3c. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU
Hiërarchie WOmz (80000) Netto-omzet
WOmzNop (80101) Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen
Wiki uitleg RGS en de EU-regeling btw e-commerce. Met btw-afstandsverkopen en Unieregeling via het eenloketsysteem (OSS)

Over de nieuwe regeling EU-regeling btw e-commerce (1-7-2021) meldt de Belastingdienst onder meer het volgende: "bent u een Nederlandse ondernemer en levert u goederen in de EU aan klanten die geen btw-aangifte doen? Dan moet u die btw vanaf 1 juli 2021 meestal aangeven in het EU-land waar u levert. Dat kan ook op een vereenvoudigde manier centraal, met de 'Unieregeling' (van de EU btw-richtlijn e-commerce).via het éénloketsysteem (One-stop-shopping - OSS). Ook als u diensten levert in de EU". De vraag is nu welke impact deze regeling heeft voor het RGS rekeningschema.

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Zie ook "RGS en Omzetrekeningen in de boekhouding"..

Kenmerken RGS code

Sortering O.A090
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Netto-omzet Via WOmz (80000) Netto-omzet
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Bruto-bedrijfsresultaat Via WOmz (80000) Netto-omzet
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten Via WOmz (80000) Netto-omzet
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten Via WOmz (80000) Netto-omzet
Winstaangifte IB Netto omzet fiscaal Via WOmz (80000) Netto-omzet
Productie JaarStatistiek over 2022 Netto omzet Via WOmzNop (80101) Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Winst vóór belasting Via WOmz (80000) Netto-omzet
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) Omzet Via WOmz (80000) Netto-omzet

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (import RGS) Naam kort was: Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU
Wordt: 3c. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU
Naam uitgebreid was: Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU opbrengsten uit de verkoop van goederen
Wordt: 3c. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU
Wijziging in versie: 3.2
Toelichting mutatie: Tekst wijzigingen
29-12-2019 15:39:05