Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WOmzOitOvd
Referentienummer 8005040
Omschrijving (kort) Omzet verkopen aan andere deelnemingen
Omschrijving lang Omzet verkopen aan andere deelnemingen netto-omzet intercompany transacties
Hiƫrarchie WOmz (80) Netto-omzet
WOmzOit (8005000) Netto-omzet intercompany transacties
Wiki uitleg RGS en Omzetrekeningen in de boekhouding

Omzet is binnen RGS verdeeld naar omzetgroepen voor: Geproduceerde goederen (eigen productie), Handelsgoederen en Diensten. Hierbinnen onderverdeeld naar BTW regeling. Daarnaast kent RGS omzetgroepen voor: Overige netto-omzet, Netto-omzet intercompany transacties en Kortingen en bonussen en provisies. Tot slot is er nog branchegerichte omzet.

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering O.G.D
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

BV (micro / klein) Ja
MKB Uitgebreid Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:GrossMargin Bruto-bedrijfsresultaat Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:OperatingResult Bedrijfsresultaat Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Income Baten Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:NetRevenue Netto-omzet Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Winstaangifte IB bd-i:BalanceProfitCalculationForTaxPurposesFiscal Saldo fiscale winstberekening Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Winstaangifte IB bd-i:BusinessRevenuesFiscalTotal Totaal bedrijfsopbrengsten fiscaal Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Winstaangifte IB bd-i:NormalBusinessActivitiesBusinessResultTotalFiscal Resultaat gewone bedrijfsuitoefening fiscaal Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Winstaangifte IB bd-i:TurnoverNetFiscal Netto omzet fiscaal Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)

MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)

ZZP EZ/VOF BV (micro/klein) Indicatie uitgebreid Toelichting mutaties Datum/tijd
J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 12-07-2022 19:56:15