Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

Kenmerken RGS code

RGS code WPerLes
Omschrijving Lonen en salarissen
Referentienummer 4001000
Sortering S.A
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Eenmanszaak / VOF Ja
BV Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
WPerLesSld - Bezoldiging van bestuurders en gewezen bestuurders 4001010 4 S.A.A D
WPerLesSldPbb   > Periodiek betaalde beloning van een bestuurder 4001010.1 5 S.A.A010 D
WPerLesSldBtb   > Beloningen betaalbaar op termijn van een bestuurder 4001010.2 5 S.A.A020 D
WPerLesSldUbb   > Uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband van een bestuurder of commissaris 4001010.3 5 S.A.A030 D
WPerLesSldWbb   > Winstdelingen en bonusbetalingen van een bestuurder 4001010.4 5 S.A.A040 D
WPerLesBvc - Bezoldiging van commissarissen en gewezen commissarissen 4001020 4 S.A.B D
WPerLesBvcPbc   > Periodiek betaalde beloning van een commissaris 4001020.1 5 S.A.B010 D
WPerLesBvcBtc   > Beloningen betaalbaar op termijn van een commissaris 4001020.2 5 S.A.B020 C
WPerLesBvcUbc   > Uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband van een commissaris 4001020.3 5 S.A.B030 D
WPerLesBvcWbc   > Winstdelingen en bonusbetalingen van een commissaris 4001020.4 5 S.A.B040 D
WPerLesBvcKit   > Kosten intern toezicht 4001020.5 5 S.A.B050 D
WPerLesTep - Tantièmes en provisie 4001030 4 S.A.C D
WPerLesLon - Lonen 4001040 4 S.A.D D
WPerLesLonLon   > Lonen 4001040.1 5 S.A.D010 D
WPerLesLonVvg   > Lonen vervanging 4001040.2 5 S.A.D020 D
WPerLesLonCor   > Lonen salariscorrectie 4001040.3 5 S.A.D030 D
WPerLesOwe - Overwerk 4001050 4 S.A.E D
WPerLesOnr - Onregelmatigheidstoeslag 4001060 4 S.A.F D
WPerLesVag - Vakantiebijslag 4001070 4 S.A.G D
WPerLesVagVag   > Vakantiebijslag 4001070.1 5 S.A.G010 D
WPerLesVagVld   > Vakantiebijslag uitbetaling verlofdagen 4001070.2 5 S.A.G020 D
WPerLesVagVlu   > Vakantiebijslag restant verlofuren 4001070.3 5 S.A.G030 D
WPerLesVad - Vakantiedagen 4001080 4 S.A.H D
WPerLesGra - Gratificaties 4001090 4 S.A.I D
WPerLesGraGra   > Gratificaties 4001090.1 5 S.A.I010 D
WPerLesGraJuk   > Jubileumuitkering 4001090.2 5 S.A.I020 D
WPerLesLin - Lonen in natura 4001100 4 S.A.J D
WPerLesTls - Spaarloon 4001110 4 S.A.K D
WPerLesOnu - Ontslagvergoedingen 4001140 4 S.A.L D
WPerLesLiv - Lasten in verband met op aandelen gebaseerde betalingen 4001150 4 S.A.M D
WPerLesLoo - Loonkostenreductie 4001120 4 S.A.N C
WPerLesOvt - Overige toeslagen 4001130 4 S.A.O D
WPerLesOlr - Overige lonen en salarissen 4001160 4 S.A.P D
WPerLesOlrOlr   > Overige lonen en salarissen 4001160.1 5 S.A.P010 D
WPerLesOlrWpt   > Overige lonen en salarissen wachtgeld/piket 4001160.2 5 S.A.P020 D
WPerLesOlrSvg   > Overige lonen en salarissen stagevergoeding 4001160.3 5 S.A.P030 D
WPerLesOlrRvc   > Overige lonen en salarissen kosten RVC niet salaris 4001160.4 5 S.A.P040 D
WPerLesOlrNtb   > Overige lonen en salarissen nb/bt 4001160.5 5 S.A.P050 D
WPerLesLks - Loonkostensubsidie (LIV) 4001170 4 S.A.Q C
WPerLesDle - Doorberekende Lonen en salarissen 4001990 4 S.A.Z C