Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WPerLesBvc
Omschrijving Bezoldiging van commissarissen en gewezen commissarissen
Bezoldiging van commissarissen en gewezen commissarissen lonen en salarissen
Referentienummer 4001020

Kenmerken RGS code

Sortering S.A.B
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
WPerLesBvcPbc   > Periodiek betaalde beloning van een commissaris 4001020.1 5 S.A.B010 D
WPerLesBvcBtc   > Beloningen betaalbaar op termijn van een commissaris 4001020.2 5 S.A.B020 C
WPerLesBvcUbc   > Uitkeringen bij beĆ«indiging van het dienstverband van een commissaris 4001020.3 5 S.A.B030 D
WPerLesBvcWbc   > Winstdelingen en bonusbetalingen van een commissaris 4001020.4 5 S.A.B040 D
WPerLesBvcKit   > Kosten intern toezicht 4001020.5 5 S.A.B050 D