Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WPerLesOwe
Omschrijving Overwerk
Overwerk lonen en salarissen
Referentienummer 4001050
Wiki uitleg Casus RGS via de Loon- en salarisadministratie

Met onder andere een uitgebreid voorbeeld van de loonjournaalpost op basis van RGS. Maar ook: uitkering van verlofdagen en verlofuren, tantièmes en gratificaties, personeelsvereniging en personeelsfonds, voorschotten aan personeel en auto- en reiskosten. En de (loon)kosten in relatie tot de werkkostenregeling. 

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering S.A.E
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *