Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WPerOlu
Omschrijving Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Referentienummer 4004008

Kenmerken RGS code

Sortering S.D
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
WPerOluOlp - Overige lasten met betrekking tot personeelsbeloningen 4004009 4 S.D.A D
WPerOluDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling overige lasten personeel 4004099 4 S.D.Z C