Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WPerPen
Omschrijving Pensioenlasten
Referentienummer 4003000

Kenmerken RGS code

Sortering S.C
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
WPerPenPen - Pensioenpremies 4003010 4 S.C.A D
WPerPenPenPen   > Pensioenpremies 4003010.1 5 S.C.A010 D
WPerPenPenPpe   > Pensioenpremies PP 4003010.2 5 S.C.A020 D
WPerPenPenOvp   > Pensioenpremies OVP 4003010.3 5 S.C.A030 D
WPerPenAap - Aanvullende pensioenlasten 4003015 4 S.C.B D
WPerPenAapAap   > Aanvullende pensioenlasten 4003015.1 5 S.C.B010 D
WPerPenAapWex   > Aanvullende pensioenlasten WIA excedent 4003015.2 5 S.C.B020 D
WPerPenAapWpp   > Aanvullende pensioenlasten WIA PP 4003015.3 5 S.C.B030 D
WPerPenDpe - Dotatie pensioenvoorziening directie 4003020 4 S.C.C D
WPerPenVpv - Vrijval pensioenvoorziening directie 4003030 4 S.C.D C
WPerPenDvb - Dotatie voorziening backserviceverplichting directie 4003040 4 S.C.E D
WPerPenVvb - Vrijval voorziening backserviceverplichting directie 4003050 4 S.C.F C
WPerPenDvl - Dotatie voorziening lijfrenteverplichtingen 4003060 4 S.C.G D
WPerPenVvl - Vrijval voorziening lijfrenteverplichtingen 4003070 4 S.C.H C
WPerPenOpe - Overige pensioenlasten 4003080 4 S.C.I D
WPerPenOpeOpe   > Overige pensioenlasten 4003080.1 5 S.C.I010 D
WPerPenOpeFlw   > Overige pensioenlasten FLOW 4003080.2 5 S.C.I020 D
WPerPenDon - Doorberekende pensioenlasten 4003990 4 S.C.Z C
WPerPenDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling pensioenlasten 4003999 4 S.C.Z1 C