Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WPerPenDvl ]

RGS code WPerPenDvl
Referentienummer 4003060
Omschrijving Dotatie voorziening lijfrenteverplichtingen
Hiƫrarchie WPer (4000000) Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
WPerPen (4003000) Pensioenlasten

Kenmerken RGS code

Sortering S.C.G
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:EmployeeBenefitsExpenses Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen Nivo [2] Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen (WPer)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:EmployeeBenefitsExpensesBreakdown Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen Nivo [2] Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen (WPer)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen Nivo [2] Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen (WPer)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:OperatingResult Bedrijfsresultaat Nivo [2] Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen (WPer)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:PensionCosts Pensioenlasten Nivo [3] Pensioenlasten (WPerPen)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen Nivo [2] Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen (WPer)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen Nivo [2] Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen (WPer)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:SumOfExpenses Som der kosten Nivo [2] Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen (WPer)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Expenses Lasten Nivo [2] Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen (WPer)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ExpensesOther Andere lasten Nivo [3] Pensioenlasten (WPerPen)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen Nivo [2] Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen (WPer)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen Nivo [2] Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen (WPer)
Winstaangifte IB bd-i:BalanceProfitCalculationForTaxPurposesFiscal Saldo fiscale winstberekening Nivo [2] Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen (WPer)
Winstaangifte IB bd-i:BusinessExpenditureFiscalTotal Totaal bedrijfslasten fiscaal Nivo [2] Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen (WPer)
Winstaangifte IB bd-i:NormalBusinessActivitiesBusinessResultTotalFiscal Resultaat gewone bedrijfsuitoefening fiscaal Nivo [2] Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen (WPer)
Winstaangifte IB bd-i:PensionCostsFiscal Pensioenlasten fiscaal Nivo [3] Pensioenlasten (WPerPen)