Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WWfa ]

RGS code WWfa
Referentienummer 47
Omschrijving (kort) Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
Omschrijving lang Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten

Kenmerken RGS code

Sortering Z
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
MKB Uitgebreid Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ChangesValueFinancialAssetsSecurities Wijzigingen in de waarde van financiële vaste activa en van de effecten die tot de vlottende activa behoren
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen
Jaarrekening klein inrichtingsmodel rj-i:FinancialIncomeExpenses Financiële baten en lasten
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Expenses Lasten
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ExpensesOther Andere lasten
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 24 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
WWfaBwv Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 8405000 3 J J J D N.v.t.
WWfaBwvFva - Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa 8405004 4 J J J D N.v.t.
WWfaBwvFvaDgr   > Waardeveranderingen groepsmaatschappijen 8405005 5 D N.v.t.
WWfaBwvFvaDee   > Deelnemingen 8405010 5 D N.v.t.
WWfaBwvFvaLvo   > Langlopende vorderingen op deelnemingen 8405020 5 D N.v.t.
WWfaBwvFvaRcm   > Rekening-courant met deelnemingen 8405030 5 D N.v.t.
WWfaBwvFvaOvm   > Overige vorderingen 8405040 5 D N.v.t.
WWfaBwvFvaRca   > Rekening-courant aandeelhouder 8405060 5 D N.v.t.
WWfaBwvFvaRcd   > Rekening-courant directie 8405070 5 D N.v.t.
WWfaBwvWse - Bijzondere waardestijgingen van effecten 8405080 4 J J J C N.v.t.
WWfaBwvOef - Bijzondere waardeverminderingen van effecten 8405050 4 J J J D N.v.t.
WWfaBwvTwf - Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa 8405100 4 C N.v.t.
WWfaBwvTwe - Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van effecten 8405110 4 J J J C N.v.t.
WWfaBwvOvp - Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille VOV 8405120 4 C Wonen
WWfaBwvTok - Toegerekende organisatiekosten VOV 8405130 4 D Wonen
WWfaBwvTokSal   > Toegerekende organisatiekosten salarissen VOV 8405130.1 5 D Wonen
WWfaBwvTokSoc   > Toegerekende organisatiekosten sociale lasten VOV 8405130.2 5 D Wonen
WWfaBwvTokPen   > Toegerekende organisatiekosten pensioenlasten VOV 8405130.3 5 D Wonen
WWfaBwvTokAfs   > Toegerekende organisatiekosten afschrijvingen VOV 8405130.4 5 D Wonen
WWfaBwvTokObl   > Toegerekende organisatiekosten overige bedrijfslasten VOV 8405130.5 5 D Wonen
WWfaBwvTokOpl   > Toegerekende organisatiekosten overige personeelslasten VOV 8405130.6 5 D Wonen
WWfaBwvLsc - Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille VOV 8405131 4 D Wonen
WWfaBwvVvk - Verkoopkosten VOV 8405132 4 D Wonen
WWfaBwvVbm - Verkoopbevorderende maatregelen VOV 8405133 4 D Wonen