Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS en deelnemingen

RGS en Deelneming op commerciƫle grondslagen NVW (aankoop, dividend en verkoop)

Voorbeeld BV die rapporteert op commerciële grondslagen (netto-vermogenswaarde - nvw): aankoop, dividenduitkering en verkoop.

A. Aankoop van een deelneming

Deelgenomen wordt in een andere BV met een waarde van 300.000 euro (netto vermogenswaarde - NVW) voor een belang van 30% tegen een bedrag van 100.000 euro (verkrijgingsprijs inclusief aankoopkosten) die we typeren als overige deelneming.

30% van de deelneming vertegenwoordigd een actuele waarde van 90.000 euro. Er is dan sprake van 10% meerwaarde bij deze eerste waardering. Deze meerwaarde wordt geboekt als goodwill op deelnemingen.

Dan leidt dit tot de volgende boeking:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BFvaAndKpr (04051)

BFvaDigNev (04011)
Verkrijgingsprijs overige deelneming
Ingeval groepsmaatschappij te boeken op:
Verkrijgingsprijs in groepsmij.
100.000,00


  
BLimBanRba (10201) Bank   100.000,00  

En voor de goodwill wordt geboekt:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BIvaGooVvp (01401) Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodwill   10.000,00   
BFvaAndKpr (04051)

BFvaDigNev (04011)
Verkrijgingsprijs overige deelneming
Ingeval groepsmaatschappij te boeken op:
Verkrijgingsprijs in groepsmij.  10.000,00 

Bovenstaande boeking kan ook in elkaar geschoven worden, waarbij de verkrijgingsprijs direct geboekt wordt op 90.000 euro.

Zie ook Wiki RGS en Goodwill in de boekhouding.
  

B Ontvangen van een dividenduitkering vanuit een deelneming

Wordt in mindering gebracht op de deelneming.
Stel dat een dividend is ontvangen van 5.000,00 over het afgelopen jaar.

Dan leidt dit tot de volgende boeking:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BVorVopVr1 (13551)

BVorVogVr1 (13521)
RC participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen *)
Ingeval groepsmaatschappij te boeken op:
RC Groepsmij. 1 *)
5.000,00


  

BFvaAndKpr (04051)

BFvaDigNev (04011)

Verkrijgingsprijs overige deelneming
Ingeval groepsmaatschappij te boeken op:
Verkrijgingsprijs in groepsmij.
  5.000,00  

*) De rekening Te vorderen dividend ontbreekt op dit moment in RGS op niveau 4 (rekening).

Toelichting:
De actuele waarde (activa minus schulden/verplichtingen) is bij winst gedaald door de uitkering van dividend. Vandaar de afboeking van de waarde van de deelneming met 5.000 euro.

Door het ontbreken van de rekening "Te vorderen dividend" hebben wij bij bovenstaande boeking de rekening "Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 1" als alternatief opgenomen.

Wij zijn er hier vanuit gegaan dat de uitkerende vennootschap geen dividendbelasting heeft gehouden. 

Zie ook de Wiki RGS en de uitkering van dividend in de boekhouding.
(beredeneerd vanuit de Vennootschap die dividend uitkeert aan haar aandeelhouders).
  

C. Verkoop van een deelneming

Stel dat de hiervoor aangekochte deelneming weer wordt verkocht tegen een bedrag van 105.000 euro en dat de actuele waarde 90.000 euro bedraagt. We gaan er vanuit dat de goodwill inmiddels is afgeboekt.

De boeking van de verkoop luidt dan:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BFvaAndKpr (04051)

BFvaDigNev (04011)
Verkrijgingsprijs overige deelneming
Ingeval groepsmaatschappij te boeken op:
Verkrijgingsprijs in groepsmij.  90.000,00 
WRedAirOvd (85110)

WRedAirGrp (85105)
Aandeel in winst (verlies) van overige deelnemingen
Ingeval groepsmaatschappij te boeken op:
Aandeel in winst (verlies) van deelnemingen in groepsmaatschappijen
    15.000,00
BLimBanRba (10201) Bank 105.000,00   

 

 


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.