Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS en de (onderhanden) projectadministratie

RGS en Onderhanden projecten als mutatie met verliesvoorziening via netto omzet

Iedere boekingsperiode wordt de netto omzet bepaald op basis van geactiveerde kosten en winstopslag en wordt de W&V bijgewerkt op basis van winstopslag en geactiveerde kosten. Naast de netto omzet wordt ook de kostprijs (verkopen) bijgewerkt. Er wordt direct rekening gehouden met een verliesvoorziening.

De casus is als volgt:

Een aannemer heeft een opdracht aanvaard om een wandelpad van 4 km aan te leggen.

De vaste aanneemsom bedraagt 110.000 euro excl. BTW.
Voorgecalculeerde kosten zijn 100.000 euro.
Verwachte winst is dan 10.000 euro.

Facturering is afgesproken per de volgende termijnen:
10.000 als aanbetaling.
25.000 voor elke gerealiseerde km.

Looptijd is 4 maanden, vanaf 1 november t/m februari.
Iedere maand wordt OHP bepaald en er is sprake van een jaarovergang.

De boekingen per periode zijn als volgt:

1e periode (nov jaar 20XX)

De factuur van de aanbetaling (10.000 euro) wordt als volgt geboekt:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BVorDebHad (13011) Debiteuren 12.100,00  
BSchBepBla (16201) Omzetbelasting leveringen/diensten hoog tarief     2.100,00
BProOnpGet (35120) Gefactureerde termijnen   10.000,00

De factuur van de eerste termijn (25.000 euro) wordt op dezelfde wijze geboekt als de aanbetaling, te weten:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BVorDebHad (13011) Debiteuren 30.250,00  
BSchBepBla (16201) Omzetbelasting leveringen/diensten hoog tarief     5.250,00
BProOnpGet (35120) Gefactureerde termijnen   25.000,00

De kosten overeenkomstig de voorcalculatie bedragen de eerste maand 25.000 euro.
Deze worden als volgt geboekt:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BProOnpGkn (35101) Onderhanden projecten geactiveerde kosten 25.000,00  
WPerLesDle (40290) Doorberekende Lonen en salarissen   25.000,00

De voortgang van het project is aan het eind van de eerste maand 25%, overeenkomstig de verwachting. De winstbijdrage de eerste maand is dan:
(kosten termijn 1) 25.000 / (totaal gecalculeerde kosten) 100.000 x (winst) 10.000 is 2.500 euro.

Eind periode 1 levert dit de volgende boeking op:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BProOnpWin (35170) Winstopslag onderhanden projecten    2.500,00  
WKprKvpKvp (70101) Kosten van personeel (W&V) 25.000,00   
WOmzNopOlh (80105) Netto-omzet (W&V)   27.500,00

Balans OHP:
Onderhanden projecten geactiveerde kosten     25.000
Winstopslag onderhanden projecten                    2.500
                                                                            27.500
Gedeclareerde termijnen                                    20.000-
OHP                                                                      7.500 

2e periode (dec jaar 20XX)

De factuur van de 2e termijn (25.000 euro) wordt als volgt geboekt:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BVorDebHad (13011) Debiteuren 30.250,00  
BSchBepBla (16201) Omzetbelasting leveringen/diensten hoog tarief     5.250,00
BProOnpGet (35120) Gefactureerde termijnen   25.000,00

In periode 2 is wederom 1 km pad aangelegd. In periode trad een grote verzakking op.
Er moesten reparaties worden uitgevoerd. Kosten: 30.000 euro.

Voor het nog te realiseren deel van het pad moet meer tijd worden besteed aan gereed maken ondergrond. Verwachte meerkosten ten opzichte van de begrote kosten: 15.000 euro.

Dit leidt tot het volgende te verwachten projectresultaat:
Vaste aanneemsom                   110.000 excl. BTW.
Voorgecalculeerde kosten         145.000 (100.000 + 30.000 + 15.000)
Verwachte verlies                       35.000 euro.
Dit moet in mindering gebracht worden op het OHP.

De kosten van de 2e periode zijn als volgt geboekt:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BProOnpGkn (35101) Onderhanden projecten geactiveerde kosten 55.000,00  
WPerLesDle (40290) Doorberekende Lonen en salarissen   55.000,00

De voortgang van het project is aan het eind van de tweede maand 50%, overeenkomstig de nieuwe verwachting. Vanwege het verlies is er geen winstbijdrage meer:
De winstbijdrage uit periode 1 moet ook gecorrigeerd worden (2.500 + 35.000).

Eind periode 2 levert dit de volgende boeking op:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BProOnpWin (35170) Winstopslag onderhanden projecten    37.500,00
WKprKvpKvp (70101) Kosten van personeel (W&V) 55.000,00   
WOmzNopOlh (80105) Netto-omzet (W&V)   17.500,00

Balans OHP:
Onderhanden projecten geactiveerde kosten     80.000
Winstopslag onderhanden projecten                  35.000-
                                                                            45.000
Gedeclareerde termijnen                                    60.000-
OHP                                                                    15.000-

Eindejaar
Het einde van de tweede periode is tevens het einde van het boekjaar. Door het direct verwerken van het projectresultaat per periode (dus ook eind december) is het niet meer nodig de onderhanden werk positie per het einde van het jaar apart te bepalen.

3e periode (jan jaar 20XX+1) 

Geen nadere bijzonderheden. Verwachte meerkosten ad. 7.500 euro bleek goed ingeschat.

De factuur van de 3e termijn (25.000 euro) wordt als volgt geboekt:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BVorDebHad (13011) Debiteuren 30.250,00  
BSchBepBla (16201) Omzetbelasting leveringen/diensten hoog tarief     5.250,00
BProOnpGet (35120) Gefactureerde termijnen   25.000,00

Kosten van de 3e periode zijn dan (25.000 + 7.500) 32.500 euro.

De kosten zijn als volgt geboekt:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BProOnpGkn (35101) Onderhanden projecten geactiveerde kosten 26.500,00  
WPerLesDle (40290) Doorberekende Lonen en salarissen   26.500,00

De voortgang van het project is aan het eind van de derde maand 75%, overeenkomstig de nieuwe verwachting. Van winstbijdrage is geen sprake meer.

Eind periode 3 levert dit de volgende boeking op:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BProOnpWin (35170) Winstopslag onderhanden projecten       0,00    
WKprKvpKvp (70101) Kosten van personeel (W&V) 32.500,00   
WOmzNopOlh (80105) Netto-omzet (W&V)   32.500,00

Balans OHP:
Onderhanden projecten geactiveerde kosten     112.500
Winstopslag onderhanden projecten                    35.000-
                                                                             77.500
Gedeclareerde termijnen                                     85.000-
OHP                                                                       7.500-

4e periode (feb jaar 20XX+1) 

De factuur van de 4e termijn (25.000 euro) wordt als volgt geboekt:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BVorDebHad (13011) Debiteuren 30.250,00  
BSchBepBla (16201) Omzetbelasting leveringen/diensten hoog tarief     5.250,00
BProOnpGet (35120) Gefactureerde termijnen   25.000,00

In de vierde termijn zijn naast de eerder genoemde 7.500 euro aan meerkosten nog eens 500 euro meer aan kosten gemaakt voor de afwerking.

Kosten van de 4e periode zijn dan (25.000 + 7.500 + 500) totaal 33.000 euro.

De kosten zijn als volgt geboekt:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BProOnpGkn (35101) Onderhanden projecten geactiveerde kosten 33.000,00  
WPerLesDle (40290) Doorberekende Lonen en salarissen   33.000,00

Dit geeft het volgende projectresultaat:
- Totaal opbrengst        110.000 (volgens vaste aanneemsom)
- Totaal kosten             145.500
- Projectresultaat           35.500    negatief.

Van waardering OHP is geen sprake meer omdat het project is afgerond.
Van winstbijdrage is ook geen sprake.

Dit levert de volgende boeking op eind periode 4:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BProOnpWin (35170) Winstopslag onderhanden projecten         500,00
WKprKvpKvp (70101) Kosten van personeel (W&V) 33.000,00   
WOmzNopOlh (80105) Netto-omzet (W&V)   32.500,00

Resultaat per periode

Per Resultaat Cumulatief Opmerking
1   2.500 (winst)   2.500 (winst)      
2 37.500 (verlies) 35.000 (verlies) 35.000 verlies eindejaar
3          0          0  
4      500 (verlies)      500 (verlies) 500 verlies nieuwe jaar

Saldi op balansrekeningen:

    Nov (cum) Dec (cum) Jan (cum) Feb (cum)
Gefactureerde termijnen 35.000- 60.000-   85.000-     110.000-
Onderhanden projecten geactiveerde kosten 25.000 80.000 112.500 145.500
Winstopslag onderhanden projecten   2.500 35.000-   35.000-   35.500-
Saldo onderhanden projecten   7.500- 15.000-     7.500-            0

De balans telt cumulatief gewoon door (ook bij jaarwissel).

Bij de oplevering (gereed melden) van het project kunnen bovenstaande saldi als volgt weg geboekt worden.

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BProOnpGet (35120) Gefactureerde termijnen 110.000,00      
BProOnpGkn (35101) Onderhanden projecten geactiveerde kosten   145.500,00 
BProOnpWin (35170) Winstopslag onderhanden projecten   35.500,00         

Saldi op W&V rekeningen (cumulatief per jaar):

    Nov Dec (cum) Jan Feb (cum)
Proj. Opbrengst (Netto omzet) 27.500- 45.000- 32.500-     65.000-
Proj. Kosten (Kosten personeel) 25.000 80.000 32.500 65.500
Saldo resultaat W&V   2.500- 35.000           0      500

De W&V rekening telt cumulatief:
1. nov - dec. Dit laatste is eind dec de stand op de W&V ultimo boekjaar.
2. Jan - feb.  Dit laatste is eind feb de stand op de W&V einde project. 

Opvragen rapport
Opvragen gratis complete rapport, "RGS casus onderhanden projecten" in PDF (via Softwarepakketten.nl).


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.