Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS en quasigoederen in de boekhouding

RGS en cadeaukaarten uitgegeven door derden in de boekhouding

In deze Wiki gaan we specifiek in op de uitgifte en inname van cadeaukaarten die door derden uitgegeven worden. De bekendste is dan ongetwijfeld de vvv-cadeaukaart. Bij dergelijke cadeaukaarten zijn in de regel verschillende partijen betrokken bij de uitgifte ervan (denk aan een kantoorboekhandel of een supermarkt) en bij het gebruik van de kaart als betaalmiddel (denk aan een bezoek aan een pretpark en restaurant of de privé aankoop in een winkel).

Voor een korte algemene inleiding over cadeaukaarten verwijzen we naar de Wiki "RGS en eigen cadeaukaarten in de boekhouding". Daar wordt ook ingegaan op de regelgeving m.b.t. btw in relatie tot de uitgifte van cadeaukaarten. 

Voor de heffing van btw gaan we uit van "Vouchers voor meervoudig gebruik", zoals genoemd bij het onderwerp "Vouchers, zegels en waardebonnen" op de website van de Belastingdienst.

"In dit geval is tijdens uitgifte van de bon nog niet bekend hoeveel btw er betaald moet worden. De btw moet betaald worden op het moment dat de voucher wordt ingewisseld voor een goed of dienst", zo wordt gemeld op betreffende website van de Belastingdienst

We gaan onderstaand in op zowel de partij die een cadeaukaart van een derde uitgeeft, zoals de eerder genoemde kantoorboekhandel en supermarkt, als de partij die de cadeaukaarr accepteert als betaalmiddel, zoals bijvoorbeeld het eerder genoemde pretpark en restaurant.

Boekingen in de administratie van de derde partij die de cadeau uitgeeft laten we buiten beschouwing.

Als voorbeeld gaan we uit van een cadeaukaart met een waarde voor de uiteindelijke gebruiker (veelal de consument) van 100 euro (inclusief BTW). De partij die de cadeaukaart verkoopt ontvangt daarvoor 10,00 euro provisie (geen rekening gehouden met btw). 

De partij die deze cadeaukaart aanneemt als betaalmiddel betaalt op dat moment de btw (voor zover van toepassing). Deze partij ontvangt dan van de derde partij die de cadeaukaart uitgeeft het bedrag van de cadeaukaart onder inhouding van de provisie (10,00 euro) en (administratie)kosten van de derde partij (10,00 euro). Bij dit laatste is eveneens geen rekening gehouden met btw.

Verkoop (uitgifte) cadeaukaart

Bij verkoop van een cadeaukaart via de kassa wordt dan geboekt:

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
BLimKasKas (10101)  Kas 100,00  
BSchOvsOvs (16525) *)
 
Overige schulden
(Af te dragen verkochte vouchers)
  100,00

*) Wellicht is een nieuwe tussenrekening "af te dragen verkochte vouchers" gewenst.

Bij de afrekening met de derde partij (die de cadeaukaart uitgeeft) wordt dan geboekt:

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
BSchOvsOvs (16525)  *)
 
Overige schulden
(Af te dragen verkochte vouchers)
100,00

 

WOmzKebPrv (81520) **)

Provisies
(Omzet verkoop vouchers)
    10,00

BSchCreHac (16011) Crediteuren     90,00

*)  Wellicht is een nieuwe tussenrekening "af te dragen verkochte vouchers" van toepassing.

**) Wellicht is een nieuwe rekening "Omzet verkoop vouchers" gewenst.

Andere mogelijkheden voor afrekenen van de provisie (en eventueel consequenties voor de btw) laten we hier buiten beschouwing. 
Praktijkvoorbeelden zijn altijd welkom.

Ontvangst cadeaukaart

Stel dat de cadeaukaart van 100 euro wordt ingewisseld aan de kassa van een pretpark met bijbetaling van 50 euro.
De te betalen omzetbelasting is dan (9/109 x 50) 4,13 en (9/109 x 100) 8,26, totaal 12,39.

Bij ontvangst van een cadeaukaart als betaalmiddel via de kassa wordt dan geboekt:

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
BLimKasKas (10101)  Kas   50,00  
BVorOvaNov (14325) *)

Nog te ontvangen vergoedingen
(Ontvangen vouchers)
100,00

 
BSchBepBtw (16221)  Te betalen omzetbelasting      12,39 
WOmzNodOdh (80501) Omzet diensten hoog tarief   137,61    

*)  Wellicht is een nieuwe tussenrekening "ontvangen vouchers" van toepassing.

Bij de afrekening met de derde partij (die de cadeaukaart uitgeeft) wordt dan geboekt:

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
BSchCreHac (16011) Handelscrediteuren    80,00  
WBedVkkVkp (45650) *) Verkoopprovisie   20,00  
BVorOvaNov (14325)  

Nog te ontvangen vergoedingen
(Ontvangen vouchers) 
  100,00

 *) Eventueel kan overwogen worden te werken met een aparte rekening "Verkoopkosten coupons".

Andere mogelijkheden van betalen met de cadeaukaart en afrekenen met de uitgevende derde partij en consequenties voor de btw laten we hier buiten beschouwing. 
Praktijkvoorbeelden zijn altijd welkom. 

Zie ook:


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.