Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS en quasigoederen in de boekhouding

RGS en Verstrekken van zegels in de boekhouding

Verstekken van fysieke spaarzegels in de winkel is en wordt steeds meer vervangen door de digitale uitgifte van zegels. Het kan hierbij gaan om gratis en betaalde zegels bij besteding van een bepaald bedrag en/of aankoop van bepaade producten.

Over het verstrekken van zegels meldt de Belastingdienst het volgende:
"Een zegel die bij de levering van een product of dienst wordt verstrekt, geeft (eventueel samen met andere zegels) recht op uitbetaling van geld. Voor de afhandeling van de btw maakt het niet uit of voor de zegels moet worden betaald of dat ze gratis worden verstrekt".

Aanvullend wordt gemeld:
"Volle spaarkaarten met zegels die kunnen worden ingewisseld voor een product of dienst, zijn vouchers".
Hiervoor verwijzen we onder andere naar de Wiki "RGS en eigen cadeaukaarten in de boekhouding".
 

Casus uitgifte zegels tegen betaling

We gaan uit van een winkelier die klanten de mogelijkheid biedt om tegen betaling zegels te sparen. Bij elke besteding van 1 euro kan een zegel van 10 eurocent worden gekocht. De afhandeling van deze koopzegels loopt via een app op de smartphone. Het sparen van 300 zegels geeft recht op uitbetaling van 31,50 euro. Dit betekent een bedrag van 1,50 euro aan spaarrente, oftewel 0,5 eurocent per zegel van 10 eurocent.  

Verstrekken van zegels aan klanten
We gaan uit van het kasregister dat aan het eind van een winkeldag melding maakt van het verstrekken van 2.000 (digitale) zegels tegen betaling van 200 euro (2.000 x 0,10 euro). Er is dan sprake van een verleende korting van 10 euro (2.000 x 0,5 eurocent). 

Aanvullend op de standaard (verkoop) boeking vanuit het kasregister (door de detaillist) volgt dan op basis van RGS de volgende boeking:

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
BLimKasKas (10101)  Kas 200,00  
WOmzKebVek (81501) Verleende kortingen   10,00  
BSchOvsOvs ()16525) *)

Overige schulden
(Zegels uitstaand onder afnemers)
  210,00 
  

:*) Hier adviseren we de rekeing "Zegels uitstaand onder afnemers" toe te voegen aan RGS".
Overeenkomstig de rekening BSchOvsSta (16530) "Statiegeld uitstaand".  

Inwisselen van zegels door klanten
Ook hier gaan we uit van het kasregister aan het eind van een winkeldag. Als voorbeeld noemen we het inwisselen van 3.000 zegels die een waarde vertegenwoordigen van (3.000 x 0,10 nominaal) 300 euro en (3.000 x 0,005 rente) 15 euro, totaal 315 euro.

Dit levert de volgende boeking op (door de detaillist):

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
BSchOvsOvs ()16525)  *)

Overige schulden
(Zegels uitstaand onder afnemers)
315,00

 
BLimKasKas (10101)  Kas   315,00

*) Idem als hiervoor adviseren we de rekeing "Zegels uitstaand onder afnemers" toe te voegen aan RGS". 
  

Casus uitgifte gratis zegels

We gaan uit van een winkelier die klanten de mogelijkheid biedt om gratis zegels te sparen. Bij elke besteding van 1 euro kan een zegel van 4 eurocent worden gespaard. De afhandeling van deze gratis zegels loopt via een app op de smartphone. Het sparen van 250 zegels geeft recht op uitbetaling van 10. 

Verstrekken van zegels aan klanten
We gaan uit van het kasregister dat aan het eind van een winkeldag melding maakt van het verstrekken van 10.000 gratis (digitale) zegels. Er is dan sprake van een verleende korting van 400 euro (10.000 x 4 eurocent). 

Aanvullend op de standaard (verkoop) boeking vanuit het kasregister (door de detaillist) volgt dan op basis van RGS de volgende boeking:

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
WOmzKebVek (81501) Verleende kortingen 400,00  
BSchOvsOvs ()16525) *)

Overige schulden
(Zegels uitstaand onder afnemers)
  400,00 
  

:*) Hier adviseren we de rekeing "Zegels uitstaand onder afnemers" toe te voegen aan RGS".
Overeenkomstig de rekening BSchOvsSta (16530) "Statiegeld uitstaand".  

Inwisselen van zegels door klanten
Ook hier gaan we uit van het kasregister aan het eind van een winkeldag. Als voorbeeld noemen we het inwisselen van 12.000 zegels die een waarde vertegenwoordigen van (12.000 x 0,04) 480 euro.

Dit levert de volgende boeking op (door de detaillist):

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
BSchOvsOvs ()16525) 

Overige schulden
(Zegels uitstaand onder afnemers)
480,00

 
BLimKasKas (10101)  Kas   480,00

Niet ingewisselde zegels
Stel dat uitgegeven gratis zegels ingewisseld kunnen worden tot 2 jaar na uitgifte. 

Op enig moment (stel einde boiekjaar) blijken er 15.000 gratis zegels in omloop die ouder zijn dan 2 jaar en derhalve niet meer ingewisseld kunnen worden. Het gaat dan om een waarde van (15.000 x 0,04) 600 euro. Deze zegels worden dan afgeboekt in de administratie.

Dit levert de volgende boeking op (door de detaillist):

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
BSchOvsOvs ()16525) 

Overige schulden
(Zegels uitstaand onder afnemers)
600,00

 
WOmzKebVek (81501) Verleende kortingen   600,00

Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.