Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS branchegericht

Bouwsector en RGS

De toepassing van RGS in de bouwsector wordt onderstaand toegelicht aan de hand van het volgende artikel dat is verschenen in de Nieuwsbrief Referentie GrootboekSchema (RGS), d.d. 3-12-2015.

Wij willen voorbereid zijn op de toekomst, daarom gaan wij RGS inbouwen in de nieuwe versie van onze software”. Gerrit Krijgsman, Product Manager bij Kraan Bouwcomputing legt zijn plannen uit en ziet duidelijke voordelen: “RGS is niet alleen handig om als basis te dienen voor externe rapportages (denk hierbij aan data-aanlevering voor de fiscus m.b.v. de auditfile enz.), maar je kunt hiermee ook voor jezelf rapportages opstellen. Je blijft houden wat je hebt (qua rekeningschema) en verwijst naar de RGS Referentiecode. Je bent in staat om op deze manier over de bedrijven (over meerdere rekeningschema’s) heen te rapporteren o.b.v. het RGS, het maakt de financiële data zeer toegankelijk."

Kraan Bouwcomputing B.V. ontwikkelt onder andere financiële software voor de bouwsector. Om goed gebruik te maken van RGS zijn voor de bouwsector enkele wijzigingen nodig in RGS. Deze wijzigingen zijn door Kraan, samen met twee financieel directeuren van bouwbedrijven, besproken met Harold Kinds (een van de bedenkers van RGS). Ernst Jan van Markus, Controller bij KBM Groep B.V. uit Katwijk legt de problematiek uit: “In de bouw is er sprake van een 'kosten omzet' en een 'gefactureerde omzet'. Een project wordt geboekt als voorraad positie dus wordt het een balanspost. Aan het einde van het boekjaar wordt gekeken naar hoeveel je hebt gebouwd en dat wordt naar je omzet geboekt. Dat is dus anders dan de facturen die je hebt gestuurd."

Soepele communicatie
RGS gaat de bouwbedrijven vooral helpen om beter hun financiële gegevens te communiceren met anderen. Ewout Blinde, Adjunct-directeur Financiële Zaken van VORM Bouw B.V. uit Papendrecht geeft een voorbeeld: “Communicatie naar de buitenwereld wordt met RGS veel soepeler. Zo moeten wij financiële gegevens sturen aan kredietverzekeraars. Met RGS wordt het veel makkelijker om iets te sturen wat in je eigen formaat zit. Je spreekt zo elkaars taal. Nu is het te vaak een situatie waar je appels met peren aan het vergelijken bent omdat de kredietverzekeraars anders met je gegevens omgaan.” Ernst Jan vult aan: “bij de banken is dat ook zo. Zij boeken bijvoorbeeld de deelnemingen op een andere plek dan wij dat doen.

In RGS 2.0 zijn 39 RGS-codes (op niveau 5) toegevoegd voor de bouw.

In een latere versie van RGS is de filter op “Bouw” weer vervallen onder het argument dat betreffende RGS-codes ook voor andere branches kunnen gelden. Documentatie over het gebruik van deze RGS-codes ontbreekt echter.

RGS MKB
In RGS MKB zijn betreffende RGS-codes niet van toepassing omdat alleen sprake is van RGS niveau 5 (mutaties).

De branchecode “Bouw” is vooralsnog beschikbaar (zonder RGS-codes) in RGS MKB voor eventueel toekomstig gebruik.

Zie ook RGS casus onderhanden projecten.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.