Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS in de boekhouding

Wiki RGS in de boekhouding > RGS in de boekhouding soorten van boekingen

RGS en Prive onttrekkingen c.q. opnames en prive stortingen

Privé onttrekkingen c.q. -opnames en prive stortingen gaan in de regel over een eenmanszaak (al dan niet een zzp'er of in de vorm van een VOF). Boekhoudkundig wordt er vanuit privé geld opgenomen of goederen onttrokken van de onderneming. Of wordt er juist ingebracht in de onderneming vanuit privé. 

Privé ontrekking en privé opname

De termen privé ontrekking en privé opname worden in de praktijk door elkaar gebracht. Wij beschouwen "privé opname" als onderdeel van "privé ontrekking". 

In dit geval worden kapitaal (zoals contanten) of goederen overgebracht van de onderneming naar privé. Er kan ook sprake zijn van betaling in natura, zoals het wonen in een pand van de onderneming.

Belangrijke attentiepunten hierbij zijn:

 • Over een privé ontrekking moet in de meeste gevallen nog wel belasting afgedragen worden, vanuit winst uit onderneming.

 • Bij het gebruik van zakelijke goederen die overgebracht worden naar privé moet in de regel ook nog BTW afgedragen worden. 
  Hiervoor heeft de Belastingdienst zelfs de aparte aangifterubriek "1d" opgenomen op de BTW-aangifte. 

  Alleen als bijvoorbeeld een bezitting, die volledig is afgeschreven en geen restwaarde meer heeft, overgebracht wordt naar privé, dan hoeft er geen Belasting en BTW meer afgedragen te worden.

RGS
De volgende RGS-code is aanwezig op het niveau van rekeningnummer (RGS niveau 4):
- BEivKapPro (0509040); Privé opname. Bij het opvragen van deze rekening is een onderverdeling op niveau 5 (mutaties) zichtbaar.

Voorbeelden van privé onttrekkingen

Een eigenaar doet een privé opname via de bank door geld over te maken naar zijn of haar privé rekening. 

Een privé opname kan ook betrekking hebben op een uitgave door de onderneming die voor privé is bedoeld. 
Denk bijvoorbeeld aan de aankoop van een eethoek privé die via de zakelijke rekening is voldaan. 

Stel dat zakelijk de aankoop van een eethoek is betaald met een aanschafprijs van 500 euro inclsuief 21% BTW, dan luidt de boeking: 

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
BEivKapPro   (0509040)  Privé opname 500,00  
BLimBanRba (1002010) Bank    500,00

Ingeval van een Vennootschaf Onder Firma (VOF) is in de regel bovenstaande rekening 'Privé opname' per vennoot aanwezig.

Zie ook Wiki RGS en de Vennootschap onder Firma (VOF).

Specifieke situaties

Voor de Belastingen zijn speficieke situaties aangeduid als het gaat om privé onttrekkingen, zoals:

 1. De auto van de zaak en privé gebruik;
  De ondernemer moet in geval een forfaitair bedrag aan BTW over privé-gebruik van een auto van de zaak afdragen. 
  Dit komt ten laste van de "winst uit onderneming" en staat los van de heffing in de inkomstenbelasting voor het privé gebruik van de auto. Dit laatste valt niet onder "winst uit onderneming".
  Binnen RGS verwijzen we naar de volgende rekeningen:
  - RGS code "Privé-gebruik auto's"; voor het boeken van een privé bijdrage (credit) voor het gebruik van auto's;
  - RGS code "BTW op privé-gebruik auto's"; voor het boeken van de kosten (debet) voor de BTW.
  Zie Wiki RGS en BTW boeken in de boekhouding.  
  Zie voor nadere uitleg en voorbeeldboeking de Wiki RGS en Autokosten in de boekhouding.
    
 2. Privé gebruik woning;
  Zie boekingsvoorbeeld bij:
  - RGS code "Huurwaarde woongedeelte".

 3. Privégebruik van gas, water, elektra en telefoon;
  Hier wordt uitgegaan van de geldende BTW-tarieven voor privé gebruik.
  Zie boekingsvoorbeelden bij:
  - RGS code "Privé gebruik energie huisvestingskosten".  
  - RGS code "Privé gebruik telefoon".
    
 4. Privégebruik van bedrijfsgoederen
  Hier wordt eveneens uitgegaan van de geldende BTW-tarieven voor privé gebruik.
  Met betrekking tot netto-omzet kent RGS de volgende rekeningen:
  - RGS code "1d. Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen".
  - RGS code "1d. Netto-omzet uit privégebruik handelsgoederen".
  - RGS code "1d Netto-omzet uit privégebruik verleende diensten".

Belastingdienst AWA
Het Project Automatisch ingevulde Winstaangifte (AWA) vanuit de Belastingdienst is onder andere bedoeld voor de vooringevulde IB-winst vanujit boekhoudsoftware voor de ZZP'er. Voor de AWA wordt voor privé opnames gewerkt met RGS-codes op niveau 5, te weten:

 • BEivKapProPok (0509040.02) Privé-opname kapitaal; 
  Conform eerder genoemd voorbeeld, zoals een bankoverboeking van de ondernemersrekening naar de privé rekening.
    
 • BEivKapProPmv (0509040.03) Privé-gebruik materiele vaste activa;
  Al dan afschreven materiële vaste activa die deels of geheel privé gebruikt wordt.

 • BEivKapProPiz (0509040.05) Privé-aandeel in zakelijke lasten;
  Bijvoorbeeld het aandeel in een rechtsbijstandverzekering, waarbij ook privé rechtsbijstand is geregeld.
   
 • BEivKapProPpr (0509040.06) Privé-premies;
  Bijvoorbeeld een premie Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) die vanaf de zakelijke rekening is voldaan.

 • BEivKapProPri (0509040.07) Privé-belastingen;
  Bijvoorbeeld een perdieke voorheffing Inkomstenbelasting die vanaf de zakelijke rekening is voldaan.
    
 • BEivKapProPer (0509040.08) Privé-aflossingen en rente; 
  Zoals de naam al zegt een privé lening die (al dan niet gedeeltelijk) is afgelost vanaf de zakelijke rekening en waarbij tevens de rente is voldaan vanaf de zakelijke rekening.
     
 • BEivKapProPrk (0509040.09) Privé-aftrekbare kosten;
    
 • BEivKapProOvp (0509040.11) Overige privé-opnamen.

Voorbeeldboekingen vanuit AWA zijn (nog) niet beschikbaar.

Dit betekent concreet dat betreffende boekhoudsoftware privé opnames als bovenstaand bijhoudt op RGS niveau 5 en dus niet alleen op niveau 4 (totaal privé opnames).
Om die reden zijn bovenstaande RGS-codes ook aangemerkt als RGS MKB codes ingeval het RGS ZZP schema.
Zie specificatie RGS ZZP privé opnames.
 

Privé storting

RGS
De volgende RGS-code is aanwezig op het niveau van rekeningnummer (RGS niveau 4):
BEivKapPrs (0509030); Privé voldaan. Bij het opvragen van deze rekening is een onderverdeling op niveau 5 (mutaties) zichtbaar.

Bij een privé storting door de eigenaar via de bank luidt de boeking dan:
Bank 
Aan privé voldaan.

Een privé storting kan ook betrekking hebben op een uitgave voor de onderneming die vanuit privé is voldaan. 
Denk bijvoorbeeld aan een aankoop in een winkel of een zakelijke lunch. 

Stel dat privé de aankoop van een inktcartridge is voorgeschoten met een aanschafprijs van 60 euro inclsuief 21% BTW, dan luidt de boeking: 

RGS-code Naam Debet Credit
WBedKanKan (4206010) Kantoorkosten 50,00  
BVorVbkTvo (1102010) Te verrekenen BTW 10,00  
BEivKapPrs (0509030) Privé voldaan   60,00

Ingeval van een Vennootschaf Onder Firma (VOF) is in de regel bovenstaande rekening 'Privé voldaan' per vennoot aanwezig.

Zie ook Wiki RGS en de Vennootschap onder Firma (VOF).
   


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.