Boekhoudplaza.nl

Begrippen > Commerciele grondslagen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva (balans) en bepalen van het resultaat (w&v-rekening).
Zie Afdeling 6 Burgerlijk Wetboek Boek 2. Als grondslag komen in aanmerking de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de actuele waarde.