Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

[ 1 ] tot [ 3 ] van totaal [ 3 ] begrippen

Verschotten

Verschotten zijn extra bedragen die voorgeschoten worden door een opdrachtgever. Een bekend voorbeeld zijn griffiekosten voor de rechtbank die een advocaat voorschiet voor een cliënt. Verschotten zijn geen bedragen die begrepen zitten in het bedrag van een opdracht en verschotten moet ook niet verward worden met het begrip "voorschotten". 

Lees verder...
 
Voorschotten

Een voorschot is een bedrag dat vooruit betaald wordt. Bijvoorbeeld bij de aanvaarding van een opdracht wordt vooraf een aanbetaling gevraagd. In de regel wordt voor een voorschot gewoon een factuur gestuurd met de daarbij behorende BTW-regelgeving. Een voorschot wordt dan weer verrekend bij een eindafrekening. 

 
Vraagposten

Een rekening "Vraagposten" wordt ingezet om tijdelijk een mutatie op te boeken, waarvan nog niet direct duidelijk is op welke (grootboek)rekening deze mutatie betrekking heeft. Dit kan zowel door een boekhouder van een onderneming zelf als door een administratiekantoor. Van het grootste belang is dat een rekening "Vraagposten" geen openstaande mutaties meer bevat als een (tussentijdse) rapportage opgesteld wordt. Goede rapportagesoftware controleert op dat laatste.

Lees verder...