Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

RGS transportmiddelen, transportkosten en de fiets

Plaatsingsdatum 12-10-2021
Berichtdatum 12 oktober 2021

Naast "Autokosten" kent RGS "Transportkosten". De eerste vraag is of Transportmiddelen een betere benaming is. Bij transportkosten denk we aan verzendkosten van goederen. Bij transportkosten is het de vraag welke andere transportkosten in het algemeen zijn bedoeld? Denk aan een aanhangwagen of een vrachtwagen. En boeken we een bestelbus als autokosten  of transportkosten. Op welke boekingen hebben betreffende rekeningen in RGS dan betrekking?

En hoe verhoudt zich dit tot verzendkosten, zijnde verkoopkosten?

Het gaat dan in elk geval om de volgende RGS codes:

 • BMvaTev (0213000); Automobielen en overige transportmiddelen; 
  Met de bijbehorende afschrijvingskosten en boekresultaat.
  Dit is duidelijk en duidt aan de MVA met afschrijving en herwaardering (dit laatste alleen ingeval BV).

 • BSchOpaNtk (1104170); Vooruitbetaalde transportkosten;
  BVorOvaVtr (1210160); Nog te betalen transportkosten;
  Zijn deze aparte RGS-codes wel nodig? 
  Zo ontstaan er erg veel tussenrekeningen.

 • WBedTra (4205000); Transportkosten
  Met zo'n 20 verschillende rekeningen, waaronder: branstofkosten, motorrijtuigenbelasting, prive gebruik, btw op prive gebruik, huur, dotatie en vrijval reserve assurantie eigen risico (dit laatste is niet meer van toepassing).

  Waarom is net als bij de MVA geen combinatie gekozen van "Auto's en transportmiddelen"? 
  Oftewel de "Auto- en transportkosten".  Of mogelijk "Auto en transportmiddelen.
  De hiervoor genoemde transportkosten kennen nu dezelfde indeling als autokosten.
  Dit betekent 20 extra rekening in RGS.

  Wellicht nodig vanwege de jaarrekening, maar zijn dan alle 20 rekeningen van toepassing?
  Misschien is een besparing in aantal RGS-codes mogelijk.

De fiets
We kennen inmiddels al jaren de nodige regelingen voor het gebruik van een fiets, al dan niet in een elektronische variant.

Sinds 2020 is een bijtelling van 7% geïntroduceerd (van de cataloguswaarde inclusief accessoires) voor de fiets van de zaak die net zo “eenvoudig” is als de bijtelling voor de auto van de zaak. Analoog aan het gebruik van de auto van de zaak kunnen we dan de rekening "prive gebruik transportmiddelen" gebruiken voor een eventueel eigen bijdrage door de ondernemer of werknemer die credit wordt geboekt. De vraag is dan echter of de rekening "btw op prive gebruik transportmiddelen" toegepast moet worden en zo ja, wanneer? De bijtelling zelf van 7% loopt als voorheffing via de loonheffing of voor de ondernemer via de IB-aangifte (dit laatste net zo als privé gebruik autokosten). Dat de werkgever de heffing van 7% ook onder de "vrije ruimte" van de werkkostenregeling kan laten vallen laten we hier even voor wat het is, maar zou wel een andere rekening betekenen waarop geboekt wordt. En voor de BTW zelf die de ondernemer eventueel mag aftrekken (tot een bepaald bedrag) bij aankoop van de fiets is betreffende rekening ook niet van toepassing volgens ons.

Belastingdienst
"Rijdt u privé met een fiets die tot uw ondernemingsvermogen behoort? Dan moet u een bedrag bij de winst tellen voor privégebruik. De bijtelling is 7% van de adviesprijs van de fiets. Kunt u de adviesprijs niet achterhalen? Neem dan de adviesprijs van een vergelijkbare fiets.".

Gaan we de elektronische fiets ook boeken als transmiddelen of transportkosten of blijft dit onder Personeelskosten.
Misschien wel afhankelijk waarvoor de fiets wordt ingezet.

Kortom: duidelijkheid over boeken van autokosten versus transmiddelen versus transportkosten is gewenst.
 

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL http://www.boekhoudplaza.nl

Terug