Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Jaarrekening en Fondswervende organisaties model klein

Plaatsingsdatum 14-07-2023
Berichtdatum 14 juli 2023

Jaarrekening Fondswervende organisaties klein (en groot) uit de NL Taxonomie ontbreekt in de RGS Taxonomie volgens ons. Terwijl er wel rekeningen voor deze organisaties zijn opgenomen in RGS door de RGS beheergroep (versie 3.3 2020). Ook ontbreken RGS codes die wel in de jaarrekening en/of toelichting staan, ook volgens de RJK.

Op 13 juli 2023 is vanuit RGS MKB de relatie tussen de Jaarrekening Fondswervende organisaties klein en RGS opgeleverd.
Een verdere specificatie op het niveau van toelichting jaarrekening volgt.
Om te beginnen zijn suggesties welkom, evenals een beoordeling uit de praktijk.

Tijdens het uitwerken van genoemde relatie liepen we tegen het volgende aan:

 1. Jaarrekening Fondswervende organisaties klein (en groot) uit de NL Taxonomie ontbreekt volgens ons in de RGS Taxonomie (zie www.nltaxonomie.nl).
  De RGS Taxonomie als basis gebruiken voor RGS is daarmee niet mogelijk volgens ons. 
   
 2. Volgens zowel de indeling van de NL Taxonomie (KVK) als de RJK is voor klein een onderverdeling opgenomen van "Geworven baten". in RGS 3.3 (2020) zijn geworven baten opgenomen in RGS met een onderverdeling conform NL Taxonomie en de RJK.
  "Baten van verbonden (internationale) organisaties" zijn alleen opgenomen in de NL Taxonomie (KVK).
  Zie uitwerking RGS MKB.  

 3. De NL Taxonomie (Jaarrekening FWO's klein - toelichting) en de RJK (Richtlijnen jaarverslaggeving kleine ondernemingen) melden dat de baten van particulieren in elk geval in de toelichting afzonderlijk afzonderlijk vermeld worden de bijdragen uit:
  - Collecten;
  - Nalatenschappen;
  - Contributies;
  - Donaties en giften;
  - Eigen loterijen en prijsvragen;
  - Overige baten van particulieren.
  Deze onderverdeling is voor "Particuleren" niet als zodanig aanwezig in RGS.
  Wij adviseren de baten van particulieren als zodanig onder te verdelen in RGS op niveau 4 (rekeningen).
   
  Wel is een dergelijke onderverdeling al aanwezig (zelfs al sinds RGS versie 3.1) voor:
  a. "Baten en giften uit fondsenwerving" in het algemeen.
  b. "Baten uit gezamenlijke acties" in het algemeen.
  c. "Baten uit acties van derden"
  (zie Overige bedrijfsopbrengsten).

  Wij adviseren de RGS beheergroep duidelijk aan te geven voor welke soort organisaties (Verenigingen, Stichtingen, Coöperaties, OZW's, FWO's) en jaarrekening modellen bovenstaande RGS codes nu van toepassing zijn. 
  Ook hier missen we nadrukkelijk een fatsoenlijke toelichting per RGS codes (al dan niet per groep van RGS codes).

Dit punt hangt tevens samen met het punt "RGS en jaarrekeningmodellen voor verengingen en stichtingen".
       

Categorie(n) RGS (technisch) beheer, RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug