Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

BSchAos Aflossingsverplichtingen van langlopende leningen

Plaatsingsdatum 31-07-2023
Berichtdatum 31 juli 2023

Onder kortlopend aflossingsdeel wordt verstaan het deel dat in het komend boekjaar afgelost moet worden.
Een en ander volgens Artikel 375 Burgerlijk Wetboek Boek 2 (lid 6).

Als bovenstaande van toepassing is als toelichting op de jaarrekening is het de vraag of er een mutatie in het lopende boekjaar gemaakt wordt op een aparte grootboekrekening. RGS heeft hiervoor enkele RGS-codes op het niveau van grootboekrekening beschikbaar onder deze RGS code.

Als voorbeeld verwijzen we naar een zakelijke lening die is uitgewerkt onder de Wiki RGS en zakelijke, onderhandse lening en obligaties boeken.
Daar wordt een (langlopende) lening geboekt op de volgende grootboekrekening:

 • BLasSakLvl (08211) Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend);

De periodieke aflossingen worden op de balans geboekt op de volgende grootboekrekening:

 • BLasSakLca (08212) Cumulatieve aflossingen leningen van kredietinstellingen (langlopend).

De verwachte aflossing over komend boekjaar moet dan tot uitdrukking komen - in lopend boekjaar - op de volgende grootboekrekening:

 • BSchAosLvk (16072) Leningen van kredietinstellingen (kortlopend).

Dit levert de volgende vragen op:

 1. Welke tegenrekening wordt gehanteerd voor laatst genoemde rekening "Leningen van kredietinstellingen (kortlopend)".
 2. Is sprake van een voorafgaande journaalpost.
 3. Is er een consequentie voor de andere genoemde grootboekrekeningen.
 4. Is het wel verstandig bovenstaande als journaalpost te verwerken in een lopend boekjaar of kan een eventuele toelichting op de jaarrekening beter tot stand komen uit een goede verplichtingenregistratie.

Als antwoord op bovenstaande vragen duidelijk is wordt bepaald of deze groep "Aflossingsverplichtingen (kortlopend) van langlopende leningen" met onderliggende grootboekrekeningen toegewezen gaat worden aan RGS MKB.

Reacties en ervaring uit de praktijk zijn meer dan welkom.  

Verder verwijzen we ook naar de toelichting bij de Langlopende schulden (veelal langlopende leningen) op de balans.

Aanvullend advies aan het SBR programma:

Onderzoeken of het zinvol is de volgende software te integreren bij het samenstellen van een toelichting op de jaarrekening:

 • Vaste activa administratie;
 • Verplichtingenregistratie.
    
Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug