Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS codes

RGS Dashboard > RGS codes

Let op: dit overzicht geeft inzicht in ALLE RGS codes, inclusief mutaties (niveau 5) en woningcorporaties.
Wij adviseren in eerste instantie het Decimaal rekeningschema te raadplegen.

Selectie (Alles aan)
Balans
Winst en Verlies

Niveau 3 tonen
Niveau 3 en 4 tonen

Extra:
Niveau 3, 4 en 5 tonen

RGS-code tonen
RGS-nummer tonen
Sortering BW2 tonen
Omslagcode tonen
D/C tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak (EZ)
BV (micro/klein)
Sticht/vereniging (SV)
ALLE RGS codes


Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 147 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nv Omslagcode D/C ZZP
EZ
BV
SV
Branche
BFvaAndKprRen   > Rente andere deelnemingen 303010.9 5 D N.v.t.
BFvaVogVglRen   > Rente vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend) 305010.13 5 D N.v.t.
BFvaVopVplRen   > Rente vorderingen op participnaten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 306010.13 5 D N.v.t.
BEivGokPra - Preferente aandelen 501040 4 C J+ N.v.t.
BEivGokPraOvm   > Overige mutaties preferente aandelen 501040.11 5 C N.v.t.
BEivKapOndRgv   > Rente geïnvesteerd vermogen 509020.2 5 C N.v.t.
BEivKapProPer   > Privé-aflossingen en rente 509040.8 5 D N.v.t.
BEivKa2OndRgv   > Rente geïnvesteerd vermogen 509120.2 5 C N.v.t.
BEivKa2ProPer   > Privé-aflossingen en rente 509140.8 5 D N.v.t.
BEivKa3OndRgv   > Rente geïnvesteerd vermogen 509220.2 5 C N.v.t.
BEivKa3ProPer   > Privé-aflossingen en rente 509240.8 5 D N.v.t.
BEivKa4OndRgv   > Rente geïnvesteerd vermogen 509320.2 5 C N.v.t.
BEivKa4ProPer   > Privé-aflossingen en rente 509340.8 5 D N.v.t.
BEivKa5OndRgv   > Rente geïnvesteerd vermogen 509420.2 5 C N.v.t.
BEivKa5ProPer   > Privé-aflossingen en rente 509440.8 5 D N.v.t.
BLasAclAllBir   > Bijschrijving rente / oprenting 801010.8 5 C N.v.t.
BLasColCllBir   > Bijschrijving rente / oprenting 802010.8 5 C N.v.t.
BLasAoeAolBir   > Bijschrijving rente / oprenting 803010.8 5 C N.v.t.
BLasFlvFlvBir   > Bijschrijving rente / oprenting 804010.8 5 C N.v.t.
BLasSakHvlBir   > Bijschrijving rente / oprenting 805010.8 5 C N.v.t.
BLasSakFvlBir   > Bijschrijving rente / oprenting 805020.8 5 C N.v.t.
BLasSakLvlBir   > Bijschrijving rente / oprenting 805030.8 5 C N.v.t.
BLasSakLvlMvl   > Marktwaardecorrectie van de vastrentende lening 805030.13 5 C N.v.t.
BLasSakLcaMvl   > Aflossingsverplichting marktwaardecorrectie vastrentende lening (langlopend) 805035.6 5 D N.v.t.
BLasSakOvlBir   > Bijschrijving rente / oprenting 805040.8 5 C N.v.t.
BLasSagHooBir   > Bijschrijving oprenting /amorisatie 806010.8 5 C N.v.t.
BLasSaoHooBir   > Bijschrijving rente 806020.8 5 C N.v.t.
BLasSapHooBir   > Bijschrijving rente 806030.8 5 C N.v.t.
BLasBepBepBir   > Bijschrijving rente / oprenting 806040.3 5 C N.v.t.
BLasSuhSuhBir   > Bijschrijving rente / oprenting 806045.3 5 C N.v.t.
BLasStzStzBir   > Bijschrijving rente / oprenting 806050.3 5 C N.v.t.
BLasVobVobBir   > Bijschrijving rente / oprenting 806060.3 5 C N.v.t.
BLasSalSalBir   > Bijschrijving rente / oprenting 806070.3 5 C N.v.t.
BLasTbwTbwBir   > Bijschrijving rente / oprenting 806080.3 5 C N.v.t.
BLasOdvOdvBir   > Bijschrijving rente / oprenting 806149.8 5 C N.v.t.
BLasParParBir   > Bijschrijving rente / oprenting 807010.8 5 C N.v.t.
BVorOvrTvr - Te vorderen rente lening 1103070 4 D N.v.t.
BVorOvrTvo - Te vorderen overige rente 1103080 4 D N.v.t.
BVorVovVo1Tvr   > Te vorderen rente leningen u/g 1103115.3 5 D N.v.t.
BVorVopVo1Tvr   > Te vorderen rente leningen u/g 1103125.3 5 D N.v.t.
BVorOvaTor - Te ontvangen rente overlopende activa 1104040 4 BSchOpaTbr D J+ J J J N.v.t.
BVorOvaVbr - Vooruitbetaalde rente overlopende activa 1104050 4 BSchOpaVor D J J J N.v.t.
BVorOvaNtr - Nog toe rekenen rente swaps 1104095 4 D N.v.t.
BSchAosMvl - Marktwaardecorrectie van de vastrentende lening (kortlopend) 1201100 4 C N.v.t.
BSchSagSg1Tbr   > Te betalen rente 1208110.2 5 C N.v.t.
BSchSagSg2Tbr   > Te betalen rente 1208120.2 5 C N.v.t.
BSchSagSg3Tbr   > Te betalen rente 1208130.2 5 C N.v.t.
BSchSagSg4Tbr   > Te betalen rente 1208140.2 5 C N.v.t.
BSchSagSg5Tbr   > Te betalen rente 1208150.2 5 C N.v.t.
BSchSaoSo1Tbr   > Te betalen rente 1208210.2 5 C N.v.t.
BSchSaoSo2Tbr   > Te betalen rente 1208220.2 5 C N.v.t.
BSchSaoSo3Tbr   > Te betalen rente 1208230.2 5 C N.v.t.
BSchSaoSo4Tbr   > Te betalen rente 1208240.2 5 C N.v.t.
BSchSaoSo5Tbr   > Te betalen rente 1208250.2 5 C N.v.t.
BSchSapSp1Tbr   > Te betalen rente 1208310.2 5 C N.v.t.
BSchSapSp2Tbr   > Te betalen rente 1208320.2 5 C N.v.t.
BSchSapSp3Tbr   > Te betalen rente 1208330.2 5 C N.v.t.
BSchSapSp4Tbr   > Te betalen rente 1208340.2 5 C N.v.t.
BSchSapSp5Tbr   > Te betalen rente 1208350.2 5 C N.v.t.
BSchTbwTbr - Te betalen rente te betalen wissels en cheques 1209082 4 C N.v.t.
BSchOpaTbr - Te betalen rente overlopende passiva 1210030 4 BVorOvaTor C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BSchOpaVor - Vooruitontvangen rente overlopende passiva 1210040 4 BVorOvaVbr C J J J N.v.t.
BSchDhp Uit te keren dividend aan houders van preferente aandelen 1240000 3     N.v.t.
BSchDhpDhp - Uit te keren dividend aan houders van preferente aandelen 1241000 4 C N.v.t.
WPerPenDvl - Dotatie voorziening lijfrenteverplichtingen 4003060 4 D N.v.t.
WPerPenVvl - Vrijval voorziening lijfrenteverplichtingen 4003070 4 C N.v.t.
WBedWkrWkfRvn   > Rentevoordeel personeelslening (niet eigen woning of (elektrische) fiets/elektrische scooter) 4004040 5 D N.v.t.
WBedWkrWknRve   > Rentevoordeel personeelslening eigen woning en (elektrische) fiets of elektrische scooter 4005030 5 D N.v.t.
WBedKse Kosten stamrecht en lijfrentes 4212000 3     N.v.t.
WBedKseAbs - Vrijval stamrecht- en lijfrentevoorzieningen kosten stamrecht en lijfrentes 4212010 4 C N.v.t.
WBedKseLiu - Lijfrente-uitkeringen 4212020 4 D N.v.t.
WBedKseDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten stamrecht en lijfrentes 4212099 4 C N.v.t.
WKprKra Kosten van rente en afschrijvingen 7004000 3     N.v.t.
WKprKraKra - Kosten van rente kosten van rente en afschrijvingen 7004010 4 D N.v.t.
WKprKraKva - Kosten van afschrijvingen kosten van rente en afschrijvingen 7004020 4 D N.v.t.
WKprKraDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten van rente en afschrijvingen 7004099 4 C N.v.t.
WOmzNooOur - Opbrengsten uit rente overige netto-omzet 8004060 4 C N.v.t.
WOvtRofRig - Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 8401010 4 C N.v.t.
WOvtRofRug - Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 8401020 4 C N.v.t.
WOvtRofRvp - Rentebaten vorderingen participanten en overige deelnemingen 8401030 4 C N.v.t.
WOvtRofRvi - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen binnenland opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 8401031 4 C N.v.t.
WOvtRofRvu - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen buitenland opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 8401032 4 C N.v.t.
WOvtRofRid - Rentebaten vorderingen op deelnemingen binnenland opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 8401040 4 C N.v.t.
WOvtRofRud - Rentebaten vorderingen op deelnemingen buitenland opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 8401050 4 C N.v.t.
WOvtRofRva - Rentebaten vorderingen op aandeelhouders opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 8401060 4 C J+ J+ N.v.t.
WOvtRofRvd - Rentebaten vorderingen op directie opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 8401070 4 C J J N.v.t.
WOvtRofRov - Rentebaten overige vorderingen opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 8401080 4 C J J N.v.t.
WOvtRofRor - Rentebaten overige rekeningen-courant 8401110 4 C N.v.t.
WFbeRlm Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 8402000 3     J J J J N.v.t.
WFbeRlmOdr - Rentebaten depositorekeningen rentebaten en soortgelijke opbrengsten 8402010 4 C J J J J N.v.t.
WFbeRlmObr - Rentebaten bankrekeningen rentebaten en soortgelijke opbrengsten 8402020 4 C J J J J N.v.t.
WFbeRlmRgi - Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland 8402030 4 WFbeRlsRgi C J+ N.v.t.
WFbeRlmRgu - Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland 8402040 4 WFbeRlsRgu C N.v.t.
WFbeRlmRmi - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen binnenland 8402050 4 WFbeRlsRmi C J+ N.v.t.
WFbeRlmRmu - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen buitenland 8402060 4 WFbeRlsRmu C N.v.t.
WFbeRlmRdi - Rentebaten vorderingen deelnemingen binnenland 8402070 4 WFbeRlsRdi C J+ J+ N.v.t.
WFbeRlmRdu - Rentebaten vorderingen deelnemingen buitenland 8402080 4 WFbeRlsRdu C N.v.t.
WFbeRlmRva - Rentebaten vorderingen op aandeelhouders 8402090 4 WFbeRlsRsa C J N.v.t.
WFbeRlmRvf - Rentebaten vorderingen op firmanten 8402095 4 WFbeRlsRsf C J N.v.t.
WFbeRlmRrb - Rentebaten rekeningen-courant bestuurders rentebaten en soortgelijke opbrengsten 8402100 4 WFbeRlsRsd C J J N.v.t.
WFbeRlmRrc - Rentebaten rekeningen-courant commissarissen rentebaten en soortgelijke opbrengsten 8402105 4 WFbeRlsRsc C N.v.t.
WFbeRlmRlm - Rente liquide middelen rentebaten en soortgelijke opbrengsten 8402110 4 WFbeOrlRkb C J J J J N.v.t.
WFbeRlmRil - Rentebaten interne lening 8402120 4 WFbeRlsRil C J J J N.v.t.
WFbeRlmKgd - Rentebaten kasgeld 8402130 4 C N.v.t.
WFbeRlmCol - Rente baten collateral 8402140 4 C N.v.t.
WFbeRlmCfv - Rentebaten CFV 8402150 4 C N.v.t.
WFbeRlmInc - Rentebaten incasso 8402190 4 C J+ J J J N.v.t.
WFbeRlmRbb - Rentebaten belastingen rentebaten en soortgelijke opbrengsten 8403010 4 WFbeOrlRlb C J J J J N.v.t.
WFbeRlmAre - Overige rentebaten rentebaten en soortgelijke opbrengsten 8403020 4 WFbeOrlOrl C J J J J N.v.t.
WFbeRls Rentelasten en soortgelijke kosten 8404000 3     J J J J N.v.t.
WFbeRlsRal - Rentelasten achtergestelde leningen 8404010 4 D N.v.t.
WFbeRlsRcl - Rentelasten converteerbare leningen 8404015 4 D J+ N.v.t.
WFbeRlsRob - Rentelasten obligatieleningen 8404020 4 D J+ N.v.t.
WFbeRlsRol - Rentelasten onderhandse leningen 8404030 4 D J J J J N.v.t.
WFbeRlsRhl - Rentelasten hypethecaire leningen 8404040 4 D J+ J J J N.v.t.
WFbeRlsRle - Rentelasten overige leningen 8404050 4 D J J J J N.v.t.
WFbeRlsRef - Rentelasten financieringen 8404060 4 D J J J J N.v.t.
WFbeRlsRlk - Rentelasten kredietinstellingen 8404065 4 D J J J J N.v.t.
WFbeRlsRlv - Rentelasten leaseverplichtingen 8404070 4 D J J J J N.v.t.
WFbeRlsRlo - Rentelasten overheid 8404075 4 D N.v.t.
WFbeRlsRgi - Rentelasten schulden groepsmaatschappijen binnenland rentelasten en soortgelijke kosten 8404080 4 WFbeRlmRgi D J+ N.v.t.
WFbeRlsRgu - Rentelasten schulden groepsmaatschappijen buitenland rentelasten en soortgelijke kosten 8404090 4 WFbeRlmRgu D N.v.t.
WFbeRlsRdi - Rentelasten schulden op deelnemingen binnenland rentelasten en soortgelijke kosten 8404110 4 WFbeRlmRdi D J+ J+ N.v.t.
WFbeRlsRdu - Rentelasten schulden op deelnemingen buitenland rentelasten en soortgelijke kosten 8404120 4 WFbeRlmRdu D N.v.t.
WFbeRlsRsa - Rentelasten schulden aan aandeelhouders rentelasten en soortgelijke kosten 8404130 4 WFbeRlmRva D J N.v.t.
WFbeRlsRsf - Rentelasten schulden aan firmanten 8404135 4 WFbeRlmRvf D J N.v.t.
WFbeRlsRsd - Rentelasten schulden aan bestuurders rentelasten en soortgelijke kosten 8404140 4 WFbeRlmRrb D J J N.v.t.
WFbeRlsRsc - Rentelasten schulden aan commissarissen rentelasten en soortgelijke kosten 8404145 4 WFbeRlmRrc D N.v.t.
WFbeRlsRmi - Rentelasten schulden overige verbonden maatschappijen binnenland rentelasten en soortgelijke kosten 8404150 4 WFbeRlmRmi D J+ N.v.t.
WFbeRlsRmu - Rentelasten schulden overige verbonden maatschappijen buitenland rentelasten en soortgelijke kosten 8404160 4 WFbeRlmRmu D N.v.t.
WFbeRlsRil - Rentelasten interne lening 8404190 4 WFbeRlmRil D J J J N.v.t.
WFbeOrl Overige rentelasten 8406000 3     J J J J N.v.t.
WFbeOrlRpe - Rentelasten pensioenverplichtingen 8406010 4 D J+ N.v.t.
WFbeOrlRli - Rentelasten lijfrenteverplichtingen 8406020 4 D N.v.t.
WFbeOrlRlb - Rentelasten belastingen 8406030 4 WFbeRlmRbb D J J J J N.v.t.
WFbeOrlRos - Rentelasten overige schulden rentelasten en soortgelijke kosten 8406040 4 D J+ J J J N.v.t.
WFbeOrlRkb - Rente en kosten bank 8406050 4 WFbeRlmRlm D J J J J N.v.t.
WFbeOrlWbs - Rente waarborgsommen 8406060 4 D N.v.t.
WFbeOrlRld - Rente disagio 8406070 4 D N.v.t.
WFbeOrlOrl - Overige rentelasten rentelasten en soortgelijke kosten 8406090 4 WFbeRlmAre D J J J J N.v.t.
WFbeWisWis - Valutakoersverschillen rentelasten en soortgelijke kosten 8407010 4 D J J J J N.v.t.
WFbeKvbKvb - Kosten van beleggingen rentelasten en soortgelijke kosten 8408010 4 D J+ J+ N.v.t.
WFbeKbaKba - Kosten van beheer en administratie rentelasten en soortgelijke kosten 8409010 4 D N.v.t.
WFbeVlr Valutaverschillen op leningen voor zover zij als een correctie van de verschuldigde rentekosten kunnen worden aangemerkt 8519000 3     N.v.t.
WFbeVlrVlr - Valutaverschillen op leningen voor zover zij als een correctie van de verschuldigde rentekosten kunnen worden aangemerkt 8519100 4 D N.v.t.
WFbeRfl Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing 8520000 3     J+ J J J N.v.t.
WFbeRflRfl - Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing 8520100 4 D J+ J J J N.v.t.