Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes

Selectie (Alles aan)
Balans
Winst en Verlies

Niveau 3 tonen
Niveau 3 en 4 tonen

Extra:
Niveau 3, 4 en 5 tonen

RGS-code tonen
RGS-nummer tonen
Sortering BW2 tonen
Omslagcode tonen
D/C tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak
BV

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 17 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nv BW2 Omslagcode D/C Branche
BVorOvaVof - Vooruitbetaalde facturen 1104010 4 G.L.A D N.v.t.
BVorOvaVbr - Vooruitbetaalde rente 1104050 4 G.L.W BSchOpaVor D N.v.t.
BVorOvaErf - Vooruitbetaalde erfpacht 1104075 4 G.L.Y BSchOpaErf D N.v.t.
BVorOvaVop - Vooruitbetaalde personeelskosten 1104120 4 G.L.I BSchOpaNpe D N.v.t.
BVorOvaVoh - Vooruitbetaalde huisvestingskosten 1104130 4 G.L.J BSchOpaNhv D N.v.t.
BVorOvaVem - Vooruitbetaalde exploitatie- en machinekosten 1104140 4 G.L.K BSchOpaNee D N.v.t.
BVorOvaVov - Vooruitbetaalde verkoopkosten 1104150 4 G.L.L BSchOpaNvk D N.v.t.
BVorOvaVak - Vooruitbetaalde autokosten 1104160 4 G.L.M BSchOpaNak D N.v.t.
BVorOvaVtr - Vooruitbetaalde transportkosten 1104170 4 G.L.N BSchOpaNtk D N.v.t.
BVorOvaVok - Vooruitbetaalde kantoorkosten 1104180 4 G.L.O BSchOpaNkk D N.v.t.
BVorOvaVoo - Vooruitbetaalde organisatiekosten 1104190 4 G.L.P BSchOpaNok D N.v.t.
BVorOvaVas - Vooruitbetaalde assurantiekosten 1104200 4 G.L.Q BSchOpaNas D N.v.t.
BVorOvaVae - Vooruitbetaalde accountants- en advieskosten 1104210 4 G.L.R BSchOpaNaa D N.v.t.
BVorOvaVoa - Vooruitbetaalde administratiekosten 1104220 4 G.L.S BSchOpaNad D N.v.t.
BVorOvaVkf - Vooruitbetaalde kosten fondsenwerving 1104230 4 G.L.T BSchOpaNkf D N.v.t.
BVorOvaVan - Vooruitbetaalde andere kosten 1104240 4 G.L.U BSchOpaNtb D N.v.t.
BSchOpaErf - Vooruitbetaalde erfpacht 1210230 4 M.Q.Y BVorOvaErf C Wonen