Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes

Selectie (Alles aan)
Balans
Winst en Verlies

Niveau 3 tonen
Niveau 3 en 4 tonen

Extra:
Niveau 3, 4 en 5 tonen

RGS-code tonen
RGS-nummer tonen
Sortering BW2 tonen
Omslagcode tonen
D/C tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak
BV (micro/klein)

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 17 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nv BW2 Omslagcode D/C ZZP EZ BV Branche
BVorOvaVof - Vooruitbetaalde facturen overlopende activa 1104010 4 G.L.A D J J N.v.t.
BVorOvaVbr - Vooruitbetaalde rente overlopende activa 1104050 4 G.L.W BSchOpaVor D J J N.v.t.
BVorOvaErf - Vooruitbetaalde erfpacht 1104075 4 G.L.Y BSchOpaErf D J J J N.v.t.
BVorOvaVop - Vooruitbetaalde personeelskosten overlopende activa 1104120 4 G.L.I BSchOpaNpe D J J N.v.t.
BVorOvaVoh - Vooruitbetaalde huisvestingskosten overlopende activa 1104130 4 G.L.J BSchOpaNhv D J J N.v.t.
BVorOvaVem - Vooruitbetaalde exploitatie- en machinekosten overlopende activa 1104140 4 G.L.K BSchOpaNee D J J N.v.t.
BVorOvaVov - Vooruitbetaalde verkoopkosten overlopende activa 1104150 4 G.L.L BSchOpaNvk D J J N.v.t.
BVorOvaVak - Vooruitbetaalde autokosten overlopende activa 1104160 4 G.L.M BSchOpaNak D J J N.v.t.
BVorOvaVtr - Vooruitbetaalde transportkosten overlopende activa 1104170 4 G.L.N BSchOpaNtk D N.v.t.
BVorOvaVok - Vooruitbetaalde kantoorkosten overlopende activa 1104180 4 G.L.O BSchOpaNkk D J J N.v.t.
BVorOvaVoo - Vooruitbetaalde organisatiekosten overlopende activa 1104190 4 G.L.P BSchOpaNok D N.v.t.
BVorOvaVas - Vooruitbetaalde assurantiekosten overlopende activa 1104200 4 G.L.Q BSchOpaNas D J J N.v.t.
BVorOvaVae - Vooruitbetaalde accountants- en advieskosten overlopende activa 1104210 4 G.L.R BSchOpaNaa D J N.v.t.
BVorOvaVoa - Vooruitbetaalde administratiekosten overlopende activa 1104220 4 G.L.S BSchOpaNad D J J J N.v.t.
BVorOvaVkf - Vooruitbetaalde kosten fondsenwerving overlopende activa 1104230 4 G.L.T BSchOpaNkf D N.v.t.
BVorOvaVan - Vooruitbetaalde andere kosten overlopende activa 1104240 4 G.L.U BSchOpaNtb D J J J N.v.t.
BSchOpaErf - Vooruitbetaalde erfpacht 1210230 4 M.Q.Y BVorOvaErf C Wonen