Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes

Selectie (Alles aan)
Balans
Winst en Verlies

Niveau 3 tonen
Niveau 3 en 4 tonen

Extra:
Niveau 3, 4 en 5 tonen

RGS-code tonen
RGS-nummer tonen
Sortering BW2 tonen
Omslagcode tonen
D/C tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak
BV

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 36 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nv BW2 Omslagcode D/C Branche
BVorTusTvr - Tussenrekening voorraden 1105700 4 G.M.G BSchTusTvr D N.v.t.
BSchTusTvr - Tussenrekening voorraden 1226000 4 M.R.G BVorTusTvr C N.v.t.
BVrd Voorraden 3000000 2 E     N.v.t.
BVrdHanTus - Tussenrekening voorraden 3001015 4 E.E.015 D N.v.t.
BVrdHanHvv - Handelsgoederen, herwaardering voorraden handelsgoederen 3001030 4 E.E.030 D N.v.t.
BVrdGeh Voorraad grond- en hulpstoffen 3002000 3 E.A     N.v.t.
BVrdGehVoo - Voorraad grond- en hulpstoffen, bruto 3002010 4 E.A.010 D N.v.t.
BVrdGehTus - Tussenrekening voorraden 3002015 4 E.A.015 D N.v.t.
BVrdGehVic - Voorraad grond- en hulpstoffen, voorziening incourante grond- en hulpstoffen 3002020 4 E.A.020 C N.v.t.
BVrdGehHvv - Voorraad grond- en hulpstoffen, herwaardering voorraden grond- en hulpstoffen 3002030 4 E.A.030 D N.v.t.
BVrdEmbHvv - Emballage, herwaardering voorraden emballage 3003030 4 E.G.030 D N.v.t.
BVrdVrv Vooruitbetalingen op voorraden 3004000 3 E.F     N.v.t.
BVrdVrvVoo - Voorraad vooruitbetaald op voorraden, bruto 3004010 4 E.F.010 D N.v.t.
BVrdVrvVic - Voorraad vooruitbetaald op voorraden, voorziening incourante vooruitbetaald op voorraden 3004020 4 E.F.020 C N.v.t.
BVrdVrvHvv - Voorraad vooruitbetaald op voorraden, herwaardering voorraden vooruitbetaald op voorraden 3004030 4 E.F.030 D N.v.t.
BVrdHalHvv - Halffabrikaten, herwaardering voorraden halffabrikaten 3102030 4 E.B.030 D N.v.t.
BVrdGepHvv - Gereed product, herwaardering voorraden gereed product 3103030 4 E.D.030 D N.v.t.
BVrdVasHvv - Vastgoed, herwaardering van voorraden vastgoed 3104040 4 E.H.040 D Wonen
BVrdNigVoo - Voorraad niet gebruiksvee 3105010 4 E.I.010 D Agrarisch
BVrdNigHvv - Herwaardering van voorraden niet gebruiksvee 3105030 4 E.I.030 D Agrarisch
BVrdVoo Overige voorraden 3106000 3 E.J     Wonen
BVrdVooVoo - Overige voorraden 3106010 4 E.J.010 D Wonen
WKprKvgVrv - Voorraadverschillen grond- en hulpstoffen 7001030 4 Q.A.C D N.v.t.
WKprInhVrv - Voorraadverschillen handelsgoederen 7005020 4 Q.H.B D N.v.t.
WKprInpVrv - Voorraadverschillen productiegoederen 7006020 4 Q.I.B D N.v.t.
WKprVom Voorraadmutatie 7011000 3 Q.N     N.v.t.
WKprVomVom - Voorraadmutatie 7011010 4 Q.N.A D N.v.t.
WKprVomDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling voorraadmutatie 7011099 4 Q.N.Z C N.v.t.
WOmzAovVmu - Voorraadmutatie 8008005 4 O.E.A C Agrarisch
WWiv Wijziging voorraden 8100000 2 P     N.v.t.
WWivWgp Wijziging in voorraden gereed product 8101000 3 P.A     N.v.t.
WWivWow Wijziging in voorraden onderhanden werk 8102000 3 P.B     N.v.t.
WWivWav Wijziging agrarische voorraden 8110000 3 P.E     Agrarisch
WWivWavOvv - Overige voorraadmutaties 8110030 4 P.E.C C Agrarisch
WWivWva Waardeveranderingen van agrarische voorraden 8120000 3 P.F     Agrarisch
WWivWvaWva - Waardeveranderingen van agrarische voorraden 8120010 4 P.F.A D Agrarisch