Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes

Selectie (Alles aan)
Balans
Winst en Verlies

Niveau 3 tonen
Niveau 3 en 4 tonen

Extra:
Niveau 3, 4 en 5 tonen

RGS-code tonen
RGS-nummer tonen
Sortering BW2 tonen
Omslagcode tonen
D/C tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak
BV

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 3259 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nv BW2 Omslagcode D/C Branche
B BALANS 0 1      
W WINST- EN VERLIESREKENING 0 1      
BIva Immateriële vaste activa 1 2 A     N.v.t.
BIvaKou Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101000 3 A.A     N.v.t.
BIvaKouVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101010 4 A.A.A D N.v.t.
BIvaKouVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101010.1 5 A.A.A010 D N.v.t.
BIvaKouVvpInv   > Investeringen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101010.2 5 A.A.A020 D N.v.t.
BIvaKouVvpAdo   > Bij overname verkregen activa kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101010.3 5 A.A.A030 D N.v.t.
BIvaKouVvpDes   > Desinvesteringen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101010.4 5 A.A.A040 C N.v.t.
BIvaKouVvpDda   > Afstotingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101010.5 5 A.A.A050 C N.v.t.
BIvaKouVvpOmv   > Omrekeningsverschillen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101010.6 5 A.A.A080 D N.v.t.
BIvaKouVvpOvm   > Overige mutaties kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101010.7 5 A.A.A090 D N.v.t.
BIvaKouCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101020 4 A.A.B C N.v.t.
BIvaKouCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101020.1 5 A.A.B010 C N.v.t.
BIvaKouCaeAfs   > Afschrijvingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101020.2 5 A.A.B020 C N.v.t.
BIvaKouCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101020.3 5 A.A.B030 D N.v.t.
BIvaKouCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101020.4 5 A.A.B040 C N.v.t.
BIvaKouCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101020.5 5 A.A.B050 D N.v.t.
BIvaKouCuh - Cumulatieve herwaarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101030 4 A.A.C D N.v.t.
BIvaKouCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101030.1 5 A.A.C010 D N.v.t.
BIvaKouCuhHer   > Herwaarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101030.2 5 A.A.C020 D N.v.t.
BIvaKouCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101030.3 5 A.A.C030 C N.v.t.
BIvaKouCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101030.4 5 A.A.C040 C N.v.t.
BIvaKoo Kosten van ontwikkeling 102000 3 A.B     N.v.t.
BIvaKooVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van ontwikkeling 102010 4 A.B.A D N.v.t.
BIvaKooVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) kosten van ontwikkeling 102010.1 5 A.B.A010 D N.v.t.
BIvaKooVvpInv   > Investeringen kosten van ontwikkeling 102010.2 5 A.B.A020 D N.v.t.
BIvaKooVvpAdo   > Bij overname verkregen activa kosten van ontwikkeling 102010.3 5 A.B.A030 D N.v.t.
BIvaKooVvpDes   > Desinvesteringen kosten van ontwikkeling 102010.4 5 A.B.A040 C N.v.t.
BIvaKooVvpDda   > Afstotingen kosten van ontwikkeling 102010.5 5 A.B.A050 C N.v.t.
BIvaKooVvpOmv   > Omrekeningsverschillen kosten van ontwikkeling 102010.6 5 A.B.A080 D N.v.t.
BIvaKooVvpOvm   > Overige mutaties kosten van ontwikkeling 102010.7 5 A.B.A090 D N.v.t.
BIvaKooCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen kosten van ontwikkeling 102020 4 A.B.B C N.v.t.
BIvaKooCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) kosten van ontwikkeling 102020.1 5 A.B.B010 C N.v.t.
BIvaKooCaeAfs   > Afschrijvingen kosten van ontwikkeling 102020.2 5 A.B.B020 C N.v.t.
BIvaKooCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen kosten van ontwikkeling 102020.3 5 A.B.B030 D N.v.t.
BIvaKooCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen kosten van ontwikkeling 102020.4 5 A.B.B040 C N.v.t.
BIvaKooCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen kosten van ontwikkeling 102020.5 5 A.B.B050 D N.v.t.
BIvaKooCuh - Cumulatieve herwaarderingen kosten van ontwikkeling 102030 4 A.B.C D N.v.t.
BIvaKooCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) kosten van ontwikkeling 102030.1 5 A.B.C010 D N.v.t.
BIvaKooCuhHer   > Herwaarderingen kosten van ontwikkeling 102030.2 5 A.B.C020 D N.v.t.
BIvaKooCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen kosten van ontwikkeling 102030.3 5 A.B.C030 C N.v.t.
BIvaKooCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen kosten van ontwikkeling 102030.4 5 A.B.C040 C N.v.t.
BIvaCev Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106000 3 A.C     N.v.t.
BIvaCevVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106010 4 A.C.A D N.v.t.
BIvaCevVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106010.1 5 A.C.A010 D N.v.t.
BIvaCevVvpInv   > Investeringen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106010.2 5 A.C.A020 D N.v.t.
BIvaCevVvpAdo   > Bij overname verkregen activa concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106010.3 5 A.C.A030 D N.v.t.
BIvaCevVvpDes   > Desinvesteringen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106010.4 5 A.C.A040 C N.v.t.
BIvaCevVvpDda   > Afstotingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106010.5 5 A.C.A050 C N.v.t.
BIvaCevVvpOmv   > Omrekeningsverschillen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106010.6 5 A.C.A080 D N.v.t.
BIvaCevVvpOvm   > Overige mutaties concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106010.7 5 A.C.A090 D N.v.t.
BIvaCevCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106020 4 A.C.B C N.v.t.
BIvaCevCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106020.1 5 A.C.B010 C N.v.t.
BIvaCevCaeAfs   > Afschrijvingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106020.2 5 A.C.B020 C N.v.t.
BIvaCevCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106020.3 5 A.C.B030 D N.v.t.
BIvaCevCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106020.4 5 A.C.B040 C N.v.t.
BIvaCevCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106020.5 5 A.C.B050 D N.v.t.
BIvaCevCuh - Cumulatieve herwaarderingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106030 4 A.C.C D N.v.t.
BIvaCevCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106030.1 5 A.C.C010 D N.v.t.
BIvaCevCuhHer   > Herwaarderingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106030.2 5 A.C.C020 D N.v.t.
BIvaCevCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106030.3 5 A.C.C030 C N.v.t.
BIvaCevCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106030.4 5 A.C.C040 C N.v.t.
BIvaGoo Goodwill 107000 3 A.D     N.v.t.
BIvaGooVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodwill 107010 4 A.D.A D N.v.t.
BIvaGooVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) goodwill 107010.1 5 A.D.A010 D N.v.t.
BIvaGooVvpInv   > Investeringen goodwill 107010.2 5 A.D.A020 D N.v.t.
BIvaGooVvpAdo   > Bij overname verkregen activa goodwill 107010.3 5 A.D.A030 D N.v.t.
BIvaGooVvpDes   > Desinvesteringen goodwill 107010.4 5 A.D.A040 C N.v.t.
BIvaGooVvpDda   > Afstotingen goodwill 107010.5 5 A.D.A050 C N.v.t.
BIvaGooVvpOmv   > Omrekeningsverschillen goodwill 107010.6 5 A.D.A080 D N.v.t.
BIvaGooVvpOvm   > Overige mutaties goodwill 107010.7 5 A.D.A090 D N.v.t.
BIvaGooCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen goodwill 107020 4 A.D.B C N.v.t.
BIvaGooCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) goodwill 107020.1 5 A.D.B010 C N.v.t.
BIvaGooCaeAfs   > Afschrijvingen goodwill 107020.2 5 A.D.B020 C N.v.t.
BIvaGooCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen goodwill 107020.3 5 A.D.B030 D N.v.t.
BIvaGooCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen goodwill 107020.4 5 A.D.B040 C N.v.t.
BIvaGooCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen goodwill 107020.5 5 A.D.B050 D N.v.t.
BIvaGooCuh - Cumulatieve herwaarderingen goodwill 107030 4 A.D.C D N.v.t.
BIvaGooCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) goodwill 107030.1 5 A.D.C010 D N.v.t.
BIvaGooCuhHer   > Herwaarderingen goodwill 107030.2 5 A.D.C020 D N.v.t.
BIvaGooCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen concessies, goodwill 107030.3 5 A.D.C030 C N.v.t.
BIvaGooCuhAvg   > Aanpassingen van de goodwill als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva en veranderingen in de waarde ervan 107030.5 5 A.D.C035 D N.v.t.
BIvaGooCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen goodwill 107030.4 5 A.D.C040 C N.v.t.
BIvaVoi Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109000 3 A.E     N.v.t.
BIvaVoiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109010 4 A.E.A D N.v.t.
BIvaVoiVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109010.1 5 A.E.A010 D N.v.t.
BIvaVoiVvpInv   > Investeringen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109010.2 5 A.E.A020 D N.v.t.
BIvaVoiVvpAdo   > Bij overname verkregen activa vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109010.3 5 A.E.A030 D N.v.t.
BIvaVoiVvpDes   > Desinvesteringen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109010.4 5 A.E.A040 C N.v.t.
BIvaVoiVvpDda   > Afstotingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109010.5 5 A.E.A050 C N.v.t.
BIvaVoiVvpOmv   > Omrekeningsverschillen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109010.6 5 A.E.A080 D N.v.t.
BIvaVoiVvpOvm   > Overige mutaties vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109010.7 5 A.E.A090 D N.v.t.
BIvaVoiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109020 4 A.E.B C N.v.t.
BIvaVoiCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109020.1 5 A.E.B010 C N.v.t.
BIvaVoiCaeAfs   > Afschrijvingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109020.2 5 A.E.B020 C N.v.t.
BIvaVoiCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109020.3 5 A.E.B030 D N.v.t.
BIvaVoiCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109020.4 5 A.E.B040 C N.v.t.
BIvaVoiCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109020.5 5 A.E.B050 D N.v.t.
BIvaVoiCuh - Cumulatieve herwaarderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109030 4 A.E.C D N.v.t.
BIvaVoiCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109030.1 5 A.E.C010 D N.v.t.
BIvaVoiCuhHer   > Herwaarderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109030.2 5 A.E.C020 D N.v.t.
BIvaVoiCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109030.3 5 A.E.C030 C N.v.t.
BIvaVoiCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109030.4 5 A.E.C040 C N.v.t.
BIvaOiv Overige immateriële vaste activa 110000 3 A.Z     N.v.t.
BIvaOivVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige immateriële vaste activa 110010 4 A.Z.A D N.v.t.
BIvaOivVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overige immateriële vaste activa 110010.1 5 A.Z.A010 D N.v.t.
BIvaOivVvpInv   > Investeringen overige immateriële vaste activa 110010.2 5 A.Z.A020 D N.v.t.
BIvaOivVvpAdo   > Bij overname verkregen activa overige immateriële vaste activa 110010.3 5 A.Z.A030 D N.v.t.
BIvaOivVvpDes   > Desinvesteringen overige immateriële vaste activa 110010.4 5 A.Z.A040 C N.v.t.
BIvaOivVvpDda   > Afstotingen overige immateriële vaste activa 110010.5 5 A.Z.A050 C N.v.t.
BIvaOivVvpOmv   > Omrekeningsverschillen overige immateriële vaste activa 110010.6 5 A.Z.A080 D N.v.t.
BIvaOivVvpOvm   > Overige mutaties overige immateriële vaste activa 110010.7 5 A.Z.A090 D N.v.t.
BIvaOivCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige immateriële vaste activa 110020 4 A.Z.B C N.v.t.
BIvaOivCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overige immateriële vaste activa 110020.1 5 A.Z.B010 C N.v.t.
BIvaOivCaeAfs   > Afschrijvingen overige immateriële vaste activa 110020.2 5 A.Z.B020 C N.v.t.
BIvaOivCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen overige immateriële vaste activa 110020.3 5 A.Z.B030 D N.v.t.
BIvaOivCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen overige immateriële vaste activa 110020.4 5 A.Z.B040 C N.v.t.
BIvaOivCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen overige immateriële vaste activa 110020.5 5 A.Z.B050 D N.v.t.
BIvaOivCuh - Cumulatieve herwaarderingen overige immateriële vaste activa 110030 4 A.Z.C D N.v.t.
BIvaOivCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overige immateriële vaste activa 110030.1 5 A.Z.C010 D N.v.t.
BIvaOivCuhHer   > Herwaarderingen overige immateriële vaste activa 110030.2 5 A.Z.C020 D N.v.t.
BIvaOivCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen overige immateriële vaste activa 110030.3 5 A.Z.C030 C N.v.t.
BIvaOivCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen overige immateriële vaste activa 110030.4 5 A.Z.C040 C N.v.t.
BMva Materiële vaste activa 2 2 B     N.v.t.
BMvaTer Terreinen 201000 3 B.A     N.v.t.
BMvaTerVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs terreinen 201010 4 B.A.A D N.v.t.
BMvaTerVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) terreinen 201010.1 5 B.A.A010 D N.v.t.
BMvaTerVvpIna   > Investeringen terreinen 201010.2 5 B.A.A020 D N.v.t.
BMvaTerVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames terreinen 201010.4 5 B.A.A030 D N.v.t.
BMvaTerVvpDes   > Desinvesteringen terreinen 201010.5 5 B.A.A040 C N.v.t.
BMvaTerVvpDda   > Afstotingen terreinen 201010.6 5 B.A.A050 C N.v.t.
BMvaTerVvpOmv   > Omrekeningsverschillen terreinen 201010.7 5 B.A.A080 D N.v.t.
BMvaTerVvpOve   > Overboekingen terreinen 201010.8 5 B.A.A085 D N.v.t.
BMvaTerVvpOvm   > Overige mutaties terreinen 201010.9 5 B.A.A090 D N.v.t.
BMvaTerCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen terreinen 201020 4 B.A.B C N.v.t.
BMvaTerCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) terreinen 201020.1 5 B.A.B010 C N.v.t.
BMvaTerCaeAfs   > Afschrijvingen terreinen 201020.2 5 B.A.B020 C N.v.t.
BMvaTerCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen terreinen 201020.3 5 B.A.B030 D N.v.t.
BMvaTerCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen terreinen 201020.4 5 B.A.B040 C N.v.t.
BMvaTerCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen terreinen 201020.5 5 B.A.B050 D N.v.t.
BMvaTerCuh - Cumulatieve herwaarderingen terreinen 201030 4 B.A.C D N.v.t.
BMvaTerCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) terreinen 201030.1 5 B.A.C010 D N.v.t.
BMvaTerCuhHer   > Herwaarderingen terreinen 201030.2 5 B.A.C020 D N.v.t.
BMvaTerCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen terreinen 201030.3 5 B.A.C030 C N.v.t.
BMvaTerCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen terreinen 201030.4 5 B.A.C040 C N.v.t.
BMvaBeg Bedrijfsgebouwen 202000 3 B.B     N.v.t.
BMvaBegVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bedrijfsgebouwen 202010 4 B.B.A D N.v.t.
BMvaBegVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) bedrijfsgebouwen 202010.1 5 B.B.A010 D N.v.t.
BMvaBegVvpLie   > Investeringen bedrijfsgebouwen 202010.4 5 B.B.A020 D N.v.t.
BMvaBegVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames bedrijfsgebouwen 202010.5 5 B.B.A030 D N.v.t.
BMvaBegVvpDes   > Desinvesteringen bedrijfsgebouwen 202010.6 5 B.B.A040 C N.v.t.
BMvaBegVvpDda   > Afstotingen bedrijfsgebouwen 202010.7 5 B.B.A050 C N.v.t.
BMvaBegVvpOmv   > Omrekeningsverschillen bedrijfsgebouwen 202010.8 5 B.B.A080 D N.v.t.
BMvaBegVvpOve   > Overboekingen bedrijfsgebouwen 202010.9 5 B.B.A085 D N.v.t.
BMvaBegVvpOvm   > Overige mutaties bedrijfsgebouwen 202010.10 5 B.B.A090 D N.v.t.
BMvaBegCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bedrijfsgebouwen 202020 4 B.B.B C N.v.t.
BMvaBegCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) bedrijfsgebouwen 202020.1 5 B.B.B010 C N.v.t.
BMvaBegCaeAfs   > Afschrijvingen bedrijfsgebouwen 202020.2 5 B.B.B020 C N.v.t.
BMvaBegCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen bedrijfsgebouwen 202020.3 5 B.B.B030 D N.v.t.
BMvaBegCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen bedrijfsgebouwen 202020.4 5 B.B.B040 C N.v.t.
BMvaBegCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen bedrijfsgebouwen 202020.5 5 B.B.B050 D N.v.t.
BMvaBegCuh - Cumulatieve herwaarderingen bedrijfsgebouwen 202030 4 B.B.C D N.v.t.
BMvaBegCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) bedrijfsgebouwen 202030.1 5 B.B.C010 D N.v.t.
BMvaBegCuhHer   > Herwaarderingen bedrijfsgebouwen 202030.2 5 B.B.C020 D N.v.t.
BMvaBegCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen bedrijfsgebouwen 202030.3 5 B.B.C030 C N.v.t.
BMvaBegCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen bedrijfsgebouwen 202030.4 5 B.B.C040 C N.v.t.
BMvaVer Verbouwingen 203000 3 B.C     N.v.t.
BMvaVerVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs verbouwingen 203010 4 B.C.A D N.v.t.
BMvaVerVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) verbouwingen 203010.1 5 B.C.A010 D N.v.t.
BMvaVerVvpIna   > Investeringen verbouwingen 203010.2 5 B.C.A020 D N.v.t.
BMvaVerVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames verbouwingen 203010.5 5 B.C.A030 D N.v.t.
BMvaVerVvpDes   > Desinvesteringen verbouwingen 203010.6 5 B.C.A040 C N.v.t.
BMvaVerVvpDda   > Afstotingen verbouwingen 203010.7 5 B.C.A050 C N.v.t.
BMvaVerVvpOmv   > Omrekeningsverschillen verbouwingen 203010.8 5 B.C.A080 D N.v.t.
BMvaVerVvpOve   > Overboekingen verbouwingen 203010.9 5 B.C.A085 D N.v.t.
BMvaVerVvpOvm   > Overige mutaties verbouwingen 203010.10 5 B.C.A090 D N.v.t.
BMvaVerCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen verbouwingen 203020 4 B.C.B C N.v.t.
BMvaVerCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) verbouwingen 203020.1 5 B.C.B010 C N.v.t.
BMvaVerCaeAfs   > Afschrijvingen verbouwingen 203020.2 5 B.C.B020 C N.v.t.
BMvaVerCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen verbouwingen 203020.3 5 B.C.B030 D N.v.t.
BMvaVerCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen verbouwingen 203020.4 5 B.C.B040 C N.v.t.
BMvaVerCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen verbouwingen 203020.5 5 B.C.B050 D N.v.t.
BMvaVerCuh - Cumulatieve herwaarderingen verbouwingen 203030 4 B.C.C D N.v.t.
BMvaVerCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) verbouwingen 203030.1 5 B.C.C010 D N.v.t.
BMvaVerCuhHer   > Herwaarderingen verbouwingen 203030.2 5 B.C.C020 D N.v.t.
BMvaVerCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen verbouwingen 203030.3 5 B.C.C030 C N.v.t.
BMvaVerCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen verbouwingen 203030.4 5 B.C.C040 C N.v.t.
BMvaMei Machines en installaties 210000 3 B.D     N.v.t.
BMvaMeiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs machines en installaties 210010 4 B.D.A D N.v.t.
BMvaMeiVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) machines en installaties 210010.1 5 B.D.A010 D N.v.t.
BMvaMeiVvpIna   > Investeringen machines en installaties 210010.2 5 B.D.A020 D N.v.t.
BMvaMeiVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames machines en installaties 210010.5 5 B.D.A030 D N.v.t.
BMvaMeiVvpDes   > Desinvesteringen machines en installaties 210010.6 5 B.D.A040 C N.v.t.
BMvaMeiVvpDda   > Afstotingen machines en installaties 210010.7 5 B.D.A050 C N.v.t.
BMvaMeiVvpOmv   > Omrekeningsverschillen machines en installaties 210010.8 5 B.D.A080 D N.v.t.
BMvaMeiVvpOve   > Overboekingen machines en installaties 210010.9 5 B.D.A085 D N.v.t.
BMvaMeiVvpOvm   > Overige mutaties machines en installaties 210010.10 5 B.D.A090 D N.v.t.
BMvaMeiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen machines en installaties 210020 4 B.D.B C N.v.t.
BMvaMeiCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) machines en installaties 210020.1 5 B.D.B010 C N.v.t.
BMvaMeiCaeAfs   > Afschrijvingen machines en installaties 210020.2 5 B.D.B020 C N.v.t.
BMvaMeiCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen machines en installaties 210020.3 5 B.D.B030 D N.v.t.
BMvaMeiCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen machines en installaties 210020.4 5 B.D.B040 C N.v.t.
BMvaMeiCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen machines en installaties 210020.5 5 B.D.B050 D N.v.t.
BMvaMeiCuh - Cumulatieve herwaarderingen machines en installaties 210030 4 B.D.C D N.v.t.
BMvaMeiCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) machines en installaties 210030.1 5 B.D.C010 D N.v.t.
BMvaMeiCuhHer   > Herwaarderingen machines en installaties 210030.2 5 B.D.C020 D N.v.t.
BMvaMeiCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen machines en installaties 210030.3 5 B.D.C030 C N.v.t.
BMvaMeiCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen machines en installaties 210030.4 5 B.D.C040 C N.v.t.
BMvaObe Andere vaste bedrijfsmiddelen 214000 3 B.E     N.v.t.
BMvaObeVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs andere vaste bedrijfsmiddelen 214010 4 B.E.A D N.v.t.
BMvaObeVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) andere vaste bedrijfsmiddelen 214010.1 5 B.E.A010 D N.v.t.
BMvaObeVvpIna   > Investeringen andere vaste bedrijfsmiddelen 214010.2 5 B.E.A020 D N.v.t.
BMvaObeVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames andere vaste bedrijfsmiddelen 214010.5 5 B.E.A030 D N.v.t.
BMvaObeVvpDes   > Desinvesteringen andere vaste bedrijfsmiddelen 214010.6 5 B.E.A040 C N.v.t.
BMvaObeVvpDda   > Afstotingen andere vaste bedrijfsmiddelen 214010.7 5 B.E.A050 C N.v.t.
BMvaObeVvpOmv   > Omrekeningsverschillen andere vaste bedrijfsmiddelen 214010.8 5 B.E.A080 D N.v.t.
BMvaObeVvpOve   > Overboekingen andere vaste bedrijfsmiddelen 214010.9 5 B.E.A085 D N.v.t.
BMvaObeVvpOvm   > Overige mutaties andere vaste bedrijfsmiddelen 214010.10 5 B.E.A090 D N.v.t.
BMvaObeCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen andere vaste bedrijfsmiddelen 214020 4 B.E.B C N.v.t.
BMvaObeCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) andere vaste bedrijfsmiddelen 214020.1 5 B.E.B010 C N.v.t.
BMvaObeCaeAfs   > Afschrijvingen andere vaste bedrijfsmiddelen 214020.2 5 B.E.B020 C N.v.t.
BMvaObeCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen andere vaste bedrijfsmiddelen 214020.3 5 B.E.B030 D N.v.t.
BMvaObeCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen andere vaste bedrijfsmiddelen 214020.4 5 B.E.B040 C N.v.t.
BMvaObeCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen andere vaste bedrijfsmiddelen 214020.5 5 B.E.B050 D N.v.t.
BMvaObeCuh - Cumulatieve herwaarderingen andere vaste bedrijfsmiddelen 214030 4 B.E.C D N.v.t.
BMvaObeCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) andere vaste bedrijfsmiddelen 214030.1 5 B.E.C010 D N.v.t.
BMvaObeCuhHer   > Herwaarderingen andere vaste bedrijfsmiddelen 214030.2 5 B.E.C020 D N.v.t.
BMvaObeCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen andere vaste bedrijfsmiddelen 214030.3 5 B.E.C030 C N.v.t.
BMvaObeCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen andere vaste bedrijfsmiddelen 214030.4 5 B.E.C040 C N.v.t.
BMvaBei Inventaris 215000 3 B.H     N.v.t.
BMvaBeiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs inventaris 215010 4 B.H.A D N.v.t.
BMvaBeiVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) inventaris 215010.1 5 B.H.A010 D N.v.t.
BMvaBeiVvpIna   > Investeringen inventaris 215010.2 5 B.H.A020 D N.v.t.
BMvaBeiVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames inventaris 215010.5 5 B.H.A030 D N.v.t.
BMvaBeiVvpDes   > Desinvesteringen inventaris 215010.6 5 B.H.A040 C N.v.t.
BMvaBeiVvpDda   > Afstotingen inventaris 215010.7 5 B.H.A050 C N.v.t.
BMvaBeiVvpOmv   > Omrekeningsverschillen inventaris 215010.8 5 B.H.A080 D N.v.t.
BMvaBeiVvpOve   > Overboekingen inventaris 215010.9 5 B.H.A085 D N.v.t.
BMvaBeiVvpOvm   > Overige mutaties inventaris 215010.10 5 B.H.A090 D N.v.t.
BMvaBeiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen inventaris 215020 4 B.H.B C N.v.t.
BMvaBeiCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) inventaris 215020.1 5 B.H.B010 C N.v.t.
BMvaBeiCaeAfs   > Afschrijvingen inventaris 215020.2 5 B.H.B020 C N.v.t.
BMvaBeiCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen inventaris 215020.3 5 B.H.B030 D N.v.t.
BMvaBeiCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen inventaris 215020.4 5 B.H.B040 C N.v.t.
BMvaBeiCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen inventaris 215020.5 5 B.H.B050 D N.v.t.
BMvaBeiCuh - Cumulatieve herwaarderingen inventaris 215030 4 B.H.C D N.v.t.
BMvaBeiCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) inventaris 215030.1 5 B.H.C010 D N.v.t.
BMvaBeiCuhHer   > Herwaarderingen inventaris 215030.2 5 B.H.C020 D N.v.t.
BMvaBeiCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen inventaris 215030.3 5 B.H.C030 C N.v.t.
BMvaBeiCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen inventaris 215030.4 5 B.H.C040 C N.v.t.
BMvaTev Automobielen en overige transportmiddelen 213000 3 B.I     N.v.t.
BMvaTevVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs automobielen en overige transportmiddelen 213010 4 B.I.A D N.v.t.
BMvaTevVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) automobielen en overige transportmiddelen 213010.1 5 B.I.A010 D N.v.t.
BMvaTevVvpIna   > Investeringen automobielen en overige transportmiddelen 213010.2 5 B.I.A020 D N.v.t.
BMvaTevVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames automobielen en overige transportmiddelen 213010.5 5 B.I.A030 D N.v.t.
BMvaTevVvpDes   > Desinvesteringen automobielen en overige transportmiddelen 213010.6 5 B.I.A040 C N.v.t.
BMvaTevVvpDda   > Afstotingen automobielen en overige transportmiddelen 213010.7 5 B.I.A050 C N.v.t.
BMvaTevVvpOmv   > Omrekeningsverschillen automobielen en overige transportmiddelen 213010.8 5 B.I.A080 D N.v.t.
BMvaTevVvpOve   > Overboekingen automobielen en overige transportmiddelen 213010.9 5 B.I.A085 D N.v.t.
BMvaTevVvpOvm   > Overige mutaties automobielen en overige transportmiddelen 213010.10 5 B.I.A090 D N.v.t.
BMvaTevCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen automobielen en overige transportmiddelen 213020 4 B.I.B C N.v.t.
BMvaTevCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) automobielen en overige transportmiddelen 213020.1 5 B.I.B010 C N.v.t.
BMvaTevCaeAfs   > Afschrijvingen automobielen en overige transportmiddelen 213020.2 5 B.I.B020 C N.v.t.
BMvaTevCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen automobielen en overige transportmiddelen 213020.3 5 B.I.B030 D N.v.t.
BMvaTevCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen automobielen en overige transportmiddelen 213020.4 5 B.I.B040 C N.v.t.
BMvaTevCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen automobielen en overige transportmiddelen 213020.5 5 B.I.B050 D N.v.t.
BMvaTevCuh - Cumulatieve herwaarderingen automobielen en overige transportmiddelen 213030 4 B.I.C D N.v.t.
BMvaTevCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) automobielen en overige transportmiddelen 213030.1 5 B.I.C010 D N.v.t.
BMvaTevCuhHer   > Herwaarderingen automobielen en overige transportmiddelen 213030.2 5 B.I.C020 D N.v.t.
BMvaTevCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen automobielen en overige transportmiddelen 213030.3 5 B.I.C030 C N.v.t.
BMvaTevCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen automobielen en overige transportmiddelen 213030.4 5 B.I.C040 C N.v.t.
BMvaVli Vliegtuigen 211000 3 B.M     N.v.t.
BMvaVliVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vliegtuigen 211010 4 B.M.A D N.v.t.
BMvaVliVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vliegtuigen 211010.1 5 B.M.A010 D N.v.t.
BMvaVliVvpIna   > Investeringen vliegtuigen 211010.2 5 B.M.A020 D N.v.t.
BMvaVliVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames vliegtuigen 211010.5 5 B.M.A030 D N.v.t.
BMvaVliVvpDes   > Desinvesteringen vliegtuigen 211010.6 5 B.M.A040 C N.v.t.
BMvaVliVvpDda   > Afstotingen vliegtuigen 211010.7 5 B.M.A050 C N.v.t.
BMvaVliVvpOmv   > Omrekeningsverschillen vliegtuigen 211010.8 5 B.M.A080 D N.v.t.
BMvaVliVvpOve   > Overboekingen vliegtuigen 211010.9 5 B.M.A085 D N.v.t.
BMvaVliVvpOvm   > Overige mutaties vliegtuigen 211010.10 5 B.M.A090 D N.v.t.
BMvaVliCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vliegtuigen 211020 4 B.M.B C N.v.t.
BMvaVliCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vliegtuigen 211020.1 5 B.M.B010 C N.v.t.
BMvaVliCaeAfs   > Afschrijvingen vliegtuigen 211020.2 5 B.M.B020 C N.v.t.
BMvaVliCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen vliegtuigen 211020.3 5 B.M.B030 D N.v.t.
BMvaVliCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen vliegtuigen 211020.4 5 B.M.B040 C N.v.t.
BMvaVliCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen vliegtuigen 211020.5 5 B.M.B050 D N.v.t.
BMvaVliCuh - Cumulatieve herwaarderingen vliegtuigen 211030 4 B.M.C D N.v.t.
BMvaVliCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vliegtuigen 211030.1 5 B.M.C010 D N.v.t.
BMvaVliCuhHer   > Herwaarderingen vliegtuigen 211030.2 5 B.M.C020 D N.v.t.
BMvaVliCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen vliegtuigen 211030.3 5 B.M.C030 C N.v.t.
BMvaVliCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen vliegtuigen 211030.4 5 B.M.C040 C N.v.t.
BMvaSch Schepen 212000 3 B.N     N.v.t.
BMvaSchVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs schepen 212010 4 B.N.A D N.v.t.
BMvaSchVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) schepen 212010.1 5 B.N.A010 D N.v.t.
BMvaSchVvpIna   > Investeringen schepen 212010.2 5 B.N.A020 D N.v.t.
BMvaSchVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames schepen 212010.5 5 B.N.A030 D N.v.t.
BMvaSchVvpDes   > Desinvesteringen schepen 212010.6 5 B.N.A040 C N.v.t.
BMvaSchVvpDda   > Afstotingen schepen 212010.7 5 B.N.A050 C N.v.t.
BMvaSchVvpOmv   > Omrekeningsverschillen schepen 212010.8 5 B.N.A080 D N.v.t.
BMvaSchVvpOve   > Overboekingen schepen 212010.9 5 B.N.A085 D N.v.t.
BMvaSchVvpOvm   > Overige mutaties schepen 212010.10 5 B.N.A090 D N.v.t.
BMvaSchCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen schepen 212020 4 B.N.B C N.v.t.
BMvaSchCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) schepen 212020.1 5 B.N.B010 C N.v.t.
BMvaSchCaeAfs   > Afschrijvingen schepen 212020.2 5 B.N.B020 C N.v.t.
BMvaSchCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen schepen 212020.3 5 B.N.B030 D N.v.t.
BMvaSchCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen schepen 212020.4 5 B.N.B040 C N.v.t.
BMvaSchCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen schepen 212020.5 5 B.N.B050 D N.v.t.
BMvaSchCuh - Cumulatieve herwaarderingen schepen 212030 4 B.N.C D N.v.t.
BMvaSchCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) schepen 212030.1 5 B.N.C010 D N.v.t.
BMvaSchCuhHer   > Herwaarderingen schepen 212030.2 5 B.N.C020 D N.v.t.
BMvaSchCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen schepen 212030.3 5 B.N.C030 C N.v.t.
BMvaSchCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen schepen 212030.4 5 B.N.C040 C N.v.t.
BMvaVbi Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216000 3 B.U     N.v.t.
BMvaVbiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216010 4 B.U.A D N.v.t.
BMvaVbiVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216010.1 5 B.U.A010 D N.v.t.
BMvaVbiVvpIna   > Investeringen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216010.2 5 B.U.A020 D N.v.t.
BMvaVbiVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216010.5 5 B.U.A030 D N.v.t.
BMvaVbiVvpDes   > Desinvesteringen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216010.6 5 B.U.A040 C N.v.t.
BMvaVbiVvpDda   > Afstotingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216010.7 5 B.U.A050 C N.v.t.
BMvaVbiVvpOmv   > Omrekeningsverschillen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216010.8 5 B.U.A080 D N.v.t.
BMvaVbiVvpOve   > Overboekingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216010.9 5 B.U.A085 D N.v.t.
BMvaVbiVvpOvm   > Overige mutaties vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216010.10 5 B.U.A090 D N.v.t.
BMvaVbiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216020 4 B.U.B C N.v.t.
BMvaVbiCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216020.1 5 B.U.B010 C N.v.t.
BMvaVbiCaeAfs   > Afschrijvingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216020.2 5 B.U.B020 C N.v.t.
BMvaVbiCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216020.3 5 B.U.B030 D N.v.t.
BMvaVbiCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216020.4 5 B.U.B040 C N.v.t.
BMvaVbiCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216020.5 5 B.U.B050 D N.v.t.
BMvaVbiCuh - Cumulatieve herwaarderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216030 4 B.U.C D N.v.t.
BMvaVbiCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216030.1 5 B.U.C010 D N.v.t.
BMvaVbiCuhHer   > Herwaarderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216030.2 5 B.U.C020 D N.v.t.
BMvaVbiCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216030.3 5 B.U.C030 C N.v.t.
BMvaVbiCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216030.4 5 B.U.C040 C N.v.t.
BMvaVmv Vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216100 3 B.V     N.v.t.
BMvaVmvVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216110 4 B.V.A D N.v.t.
BMvaVmvVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216110.1 5 B.V.A010 D N.v.t.
BMvaVmvVvpIna   > Investeringen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216110.2 5 B.V.A020 D N.v.t.
BMvaVmvVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216110.5 5 B.V.A030 D N.v.t.
BMvaVmvVvpDes   > Desinvesteringen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216110.6 5 B.V.A040 C N.v.t.
BMvaVmvVvpDda   > Afstotingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216110.7 5 B.V.A050 C N.v.t.
BMvaVmvVvpOmv   > Omrekeningsverschillen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216110.8 5 B.V.A080 D N.v.t.
BMvaVmvVvpOve   > Overboekingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216110.9 5 B.V.A085 D N.v.t.
BMvaVmvVvpOvm   > Overige mutaties vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216110.10 5 B.V.A090 D N.v.t.
BMvaVmvCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216120 4 B.V.B C N.v.t.
BMvaVmvCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216120.1 5 B.V.B010 C N.v.t.
BMvaVmvCaeAfs   > Afschrijvingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216120.2 5 B.V.B020 C N.v.t.
BMvaVmvCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216120.3 5 B.V.B030 D N.v.t.
BMvaVmvCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216120.4 5 B.V.B040 C N.v.t.
BMvaVmvCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216120.5 5 B.V.B050 D N.v.t.
BMvaVmvCuh - Cumulatieve herwaarderingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216130 4 B.V.C D N.v.t.
BMvaVmvCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216130.1 5 B.V.C010 D N.v.t.
BMvaVmvCuhHer   > Herwaarderingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216130.2 5 B.V.C020 D N.v.t.
BMvaVmvCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216130.3 5 B.V.C030 C N.v.t.
BMvaVmvCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216130.4 5 B.V.C040 C N.v.t.
BMvaNad Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217000 3 B.W     N.v.t.
BMvaNadVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217010 4 B.W.A D N.v.t.
BMvaNadVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217010.1 5 B.W.A010 D N.v.t.
BMvaNadVvpIna   > Investeringen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217010.2 5 B.W.A020 D N.v.t.
BMvaNadVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217010.5 5 B.W.A030 D N.v.t.
BMvaNadVvpDes   > Desinvesteringen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217010.6 5 B.W.A040 C N.v.t.
BMvaNadVvpDda   > Afstotingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217010.7 5 B.W.A050 C N.v.t.
BMvaNadVvpOmv   > Omrekeningsverschillen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217010.8 5 B.W.A080 D N.v.t.
BMvaNadVvpOve   > Overboekingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217010.9 5 B.W.A085 D N.v.t.
BMvaNadVvpOvm   > Overige mutaties niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217010.10 5 B.W.A090 D N.v.t.
BMvaNadCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217020 4 B.W.B C N.v.t.
BMvaNadCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217020.1 5 B.W.B010 C N.v.t.
BMvaNadCaeAfs   > Afschrijvingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217020.2 5 B.W.B020 C N.v.t.
BMvaNadCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217020.3 5 B.W.B030 D N.v.t.
BMvaNadCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217020.4 5 B.W.B040 C N.v.t.
BMvaNadCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217020.5 5 B.W.B050 D N.v.t.
BMvaNadCuh - Cumulatieve herwaarderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217030 4 B.W.C D N.v.t.
BMvaNadCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217030.1 5 B.W.C010 D N.v.t.
BMvaNadCuhHer   > Herwaarderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217030.2 5 B.W.C020 D N.v.t.
BMvaNadCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217030.3 5 B.W.C030 C N.v.t.
BMvaNadCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217030.4 5 B.W.C040 C N.v.t.
BVasOzv Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207000 3 C.D     N.v.t.
BVasOzvVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010 4 C.D.A D N.v.t.
BVasOzvVvpBeg   > Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.1 5 C.D.A010 D N.v.t.
BVasOzvVvpIna   > Investeringen nieuw aangeschaft onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.2 5 C.D.A020 D N.v.t.
BVasOzvVvpUne   > Uitgaven na eerste waardering 205010.11 5 C.D.A030 D N.v.t.
BVasOzvVvpAdo   > Aankopen door overnames onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.5 5 C.D.A040 D N.v.t.
BVasOzvVvpDes   > Desinvesteringen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.6 5 C.D.A050 C N.v.t.
BVasOzvVvpDda   > Afstotingen 207010.13 5 C.D.A055 C N.v.t.
BVasOzvVvpOmv   > Omrekeningsverschillen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.8 5 C.D.A080 D N.v.t.
BVasOzvVvpOve   > Overboekingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.9 5 C.D.A085 D N.v.t.
BVasOzvVvpOvm   > Overige mutaties onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010.10 5 C.D.A090 D N.v.t.
BVasOzvCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020 4 C.D.B C N.v.t.
BVasOzvCaeBeg   > Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.1 5 C.D.B010 C N.v.t.
BVasOzvCaeAfs   > Afschrijvingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.2 5 C.D.B020 C N.v.t.
BVasOzvCaeDca   > Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.3 5 C.D.B030 D N.v.t.
BVasOzvCaeWvr   > Waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.4 5 C.D.B040 C N.v.t.
BVasOzvCaeTvw   > Terugneming van waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020.5 5 C.D.B050 D N.v.t.
BVasOzvCuh - Cumulatieve herwaarderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207030 4 C.D.C D N.v.t.
BVasOzvCuhBeg   > Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207030.1 5 C.D.C010 D N.v.t.
BVasOzvCuhRaw   > Resultaat als gevolg van aanpassingen van de reële waarde 207030.2 5 C.D.C020 D N.v.t.
BVasOzvCuhHer   > Herwaarderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207030.3 5 C.D.C030 D N.v.t.
BVasOzvCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 207030.4 5 C.D.C040 C N.v.t.
BVasOzvCuhHch   > Herclassificatie herwaarderingen 207030.5 5 C.D.C050 D N.v.t.
BVasOzvCuhEfs   > Effecten stelselwijziging 207030.6 5 C.D.C060 D N.v.t.
BFva Financiële vaste activa 3 2 D     N.v.t.
BFvaDig Deelnemingen in groepsmaatschappijen 301000 3 D.A     N.v.t.
BFvaDigNev - Verkrijgingsprijs deelnemingen in groepsmaatschappijen 301010 4 D.A.A D N.v.t.
BFvaDigNevBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) deelnemingen in groepsmaatschappijen 301010.1 5 D.A.A010 D N.v.t.
BFvaDigNevInv   > Investeringen deelnemingen in groepsmaatschappijen 301010.2 5 D.A.A020 D N.v.t.
BFvaDigNevAdo   > Bij overname verkregen activa deelnemingen in groepsmaatschappijen 301010.3 5 D.A.A030 D N.v.t.
BFvaDigNevDes   > Desinvesteringen deelnemingen in groepsmaatschappijen 301010.4 5 D.A.A040 C N.v.t.
BFvaDigNevDda   > Afstotingen deelnemingen in groepsmaatschappijen 301010.5 5 D.A.A050 C N.v.t.
BFvaDigNevOmv   > Omrekeningsverschillen deelnemingen in groepsmaatschappijen 301010.9 5 D.A.A080 D N.v.t.
BFvaDigNevOvm   > Overige mutaties deelnemingen in groepsmaatschappijen 301010.10 5 D.A.A090 D N.v.t.
BFvaDigCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen 301020 4 D.A.B C N.v.t.
BFvaDigCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) deelnemingen in groepsmaatschappijen 301020.1 5 D.A.B010 C N.v.t.
BFvaDigCaeAfs   > Afschrijvingen deelnemingen in groepsmaatschappijen 301020.2 5 D.A.B020 C N.v.t.
BFvaDigCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen deelnemingen in groepsmaatschappijen 301020.3 5 D.A.B030 D N.v.t.
BFvaDigCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen 301020.4 5 D.A.B040 C N.v.t.
BFvaDigCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen 301020.5 5 D.A.B050 D N.v.t.
BFvaDigCuh - Cumulatieve herwaarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen 301030 4 D.A.C D N.v.t.
BFvaDigCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) deelnemingen in groepsmaatschappijen 301030.1 5 D.A.C010 D N.v.t.
BFvaDigCuhHer   > Herwaarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen 301030.2 5 D.A.C020 D N.v.t.
BFvaDigCuhAir   > Aandeel in resultaat deelnemingen deelnemingen in groepsmaatschappijen 301030.5 5 D.A.C030 D N.v.t.
BFvaDigCuhDvd   > Dividend van deelnemingen deelnemingen in groepsmaatschappijen 301030.6 5 D.A.C040 D N.v.t.
BFvaDigCuhAfh   > Afschrijving herwaardering 301030.7 5 D.A.C050 C N.v.t.
BFvaDigCuhDeh   > Desinvestering herwaardering 301030.8 5 D.A.C060 D N.v.t.
BFvaDio Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302000 3 D.B     N.v.t.
BFvaDioNev - Verkrijgingsprijs deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302020 4 D.B.A D N.v.t.
BFvaDioNevBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302020.1 5 D.B.A010 D N.v.t.
BFvaDioNevInv   > Investeringen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302020.2 5 D.B.A020 D N.v.t.
BFvaDioNevAdo   > Bij overname verkregen activa deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302020.3 5 D.B.A030 D N.v.t.
BFvaDioNevDes   > Desinvesteringen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302020.4 5 D.B.A040 C N.v.t.
BFvaDioNevDda   > Afstotingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302020.5 5 D.B.A050 C N.v.t.
BFvaDioNevOmv   > Omrekeningsverschillen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302020.9 5 D.B.A080 D N.v.t.
BFvaDioNevOvm   > Overige mutaties deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302020.10 5 D.B.A090 D N.v.t.
BFvaDioCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302030 4 D.B.B C N.v.t.
BFvaDioCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302030.1 5 D.B.B010 C N.v.t.
BFvaDioCaeAfs   > Afschrijvingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302030.2 5 D.B.B020 C N.v.t.
BFvaDioCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302030.3 5 D.B.B030 D N.v.t.
BFvaDioCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302030.4 5 D.B.B040 C N.v.t.
BFvaDioCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302030.5 5 D.B.B050 D N.v.t.
BFvaDioCuh - Cumulatieve herwaarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302040 4 D.B.C D N.v.t.
BFvaDioCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302040.1 5 D.B.C010 D N.v.t.
BFvaDioCuhHer   > Herwaarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302040.2 5 D.B.C020 D N.v.t.
BFvaDioCuhAir   > Aandeel in resultaat deelnemingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302040.5 5 D.B.C030 D N.v.t.
BFvaDioCuhDvd   > Dividend van deelnemingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302040.6 5 D.B.C040 D N.v.t.
BFvaVog Vorderingen op groepsmaatschappijen 305000 3 D.C     N.v.t.
BFvaVogVgl - Verkrijgingsprijs vorderingen op groepsmaatschappijen 305010 4 D.C.A D N.v.t.
BFvaVogVglBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op groepsmaatschappijen 305010.1 5 D.C.A010 D N.v.t.
BFvaVogVglVer   > Investeringen vorderingen op groepsmaatschappijen 305010.2 5 D.C.A020 D N.v.t.
BFvaVogVglAfl   > Aflossingen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend) 305010.3 5 D.C.A030 C N.v.t.
BFvaVogVglRen   > Rente vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend) 305010.13 5 D.C.A035 D N.v.t.
BFvaVogVglAdo   > Bij overname verkregen activa vorderingen op groepsmaatschappijen 305010.4 5 D.C.A040 D N.v.t.
BFvaVogVglDes   > Desinvesteringen vorderingen op groepsmaatschappijen 305010.11 5 D.C.A050 C N.v.t.
BFvaVogVglDda   > Afstotingen vorderingen op groepsmaatschappijen 305010.12 5 D.C.A060 C N.v.t.
BFvaVogVglOmv   > Omrekeningsverschillen vorderingen op groepsmaatschappijen 305010.8 5 D.C.A080 D N.v.t.
BFvaVogVglOvm   > Overige mutaties vorderingen op groepsmaatschappijen 305010.10 5 D.C.A090 D N.v.t.
BFvaVogCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vorderingen op groepsmaatschappijen 305020 4 D.C.B C N.v.t.
BFvaVogCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op groepsmaatschappijen 305020.1 5 D.C.B010 C N.v.t.
BFvaVogCaeKod   > Kortlopend deel vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend) 305020.2 5 D.C.B020 C N.v.t.
BFvaVogCaeAfs   > Afschrijvingen vorderingen op groepsmaatschappijen 305020.3 5 D.C.B030 C N.v.t.
BFvaVogCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen vorderingen op groepsmaatschappijen 305020.4 5 D.C.B040 D N.v.t.
BFvaVogCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen vorderingen op groepsmaatschappijen 305020.5 5 D.C.B050 C N.v.t.
BFvaVogCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen vorderingen op groepsmaatschappijen 305020.6 5 D.C.B060 D N.v.t.
BFvaVogCuh - Cumulatieve herwaarderingen vorderingen op groepsmaatschappijen 305030 4 D.C.C D N.v.t.
BFvaVogCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op groepsmaatschappijen 305030.1 5 D.C.C010 D N.v.t.
BFvaVogCuhHer   > Herwaarderingen 305030.2 5 D.C.C020 D N.v.t.
BFvaVogCuhAir   > Aandeel in resultaat deelnemingen vorderingen op groepsmaatschappijen 305030.5 5 D.C.C030 D N.v.t.
BFvaVogCuhDvd   > Dividend van deelnemingen vorderingen op groepsmaatschappijen 305030.6 5 D.C.C040 D N.v.t.
BFvaVogCuhAfh   > Afschrijving herwaardering 305030.7 5 D.C.C050 C N.v.t.
BFvaVogCuhDeh   > Desinvestering herwaardering 305030.8 5 D.C.C060 D N.v.t.
BFvaVov Vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307000 3 D.D     N.v.t.
BFvaVovVol - Verkrijgingsprijs vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307010 4 D.D.A D N.v.t.
BFvaVovVolBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307010.1 5 D.D.A010 D N.v.t.
BFvaVovVolVer   > Investeringen vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307010.2 5 D.D.A020 D N.v.t.
BFvaVovVolAfl   > Aflossingen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend) 307010.3 5 D.D.A030 D N.v.t.
BFvaVovVolAdo   > Bij overname verkregen activa vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307010.4 5 D.D.A040 D N.v.t.
BFvaVovVolDes   > Desinvesteringen vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307010.11 5 D.D.A050 C N.v.t.
BFvaVovVolDda   > Afstotingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307010.12 5 D.D.A060 C N.v.t.
BFvaVovVolOmv   > Omrekeningsverschillen vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307010.8 5 D.D.A080 D N.v.t.
BFvaVovVolOvm   > Overige mutaties vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307010.10 5 D.D.A090 D N.v.t.
BFvaVovCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307020 4 D.D.B C N.v.t.
BFvaVovCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307020.1 5 D.D.B010 C N.v.t.
BFvaVovCaeKod   > Kortlopend deel vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend) 307020.2 5 D.D.B020 C N.v.t.
BFvaVovCaeAfs   > Afschrijvingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307020.3 5 D.D.B030 C N.v.t.
BFvaVovCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307020.4 5 D.D.B040 D N.v.t.
BFvaVovCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307020.5 5 D.D.B050 C N.v.t.
BFvaVovCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307020.6 5 D.D.B060 D N.v.t.
BFvaVovCuh - Cumulatieve herwaarderingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307030 4 D.D.C D N.v.t.
BFvaVovCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307030.1 5 D.D.C010 D N.v.t.
BFvaVovCuhHer   > Herwaarderingen 307030.2 5 D.D.C020 D N.v.t.
BFvaVovCuhAir   > Aandeel in resultaat deelnemingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307030.5 5 D.D.C030 D N.v.t.
BFvaVovCuhDvd   > Dividend van deelnemingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307030.6 5 D.D.C040 D N.v.t.
BFvaAnd Overige deelnemingen 303000 3 D.E     N.v.t.
BFvaAndKpr - Verkrijgingsprijs overige deelnemingen 303010 4 D.E.A D N.v.t.
BFvaAndKprBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overige deelnemingen 303010.1 5 D.E.A010 D N.v.t.
BFvaAndKprInv   > Investeringen overige deelnemingen 303010.2 5 D.E.A020 D N.v.t.
BFvaAndKprAdo   > Bij overname verkregen activa overige deelnemingen 303010.3 5 D.E.A030 D N.v.t.
BFvaAndKprAfl   > Aflossingen andere deelnemingen 306010.6 5 D.E.A030 C N.v.t.
BFvaAndKprRen   > Rente andere deelnemingen 306010.9 5 D.E.A035 D N.v.t.
BFvaAndKprDes   > Desinvesteringen overige deelnemingen 303010.4 5 D.E.A040 C N.v.t.
BFvaAndKprDda   > Afstotingen overige deelnemingen 303010.5 5 D.E.A050 C N.v.t.