Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes

Selectie (Alles aan)
Balans
Winst en Verlies

Niveau 3 tonen
Niveau 3 en 4 tonen

Extra:
Niveau 3, 4 en 5 tonen

RGS-code tonen
RGS-nummer tonen
Sortering BW2 tonen
Omslagcode tonen
D/C tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak
BV

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 39 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nv BW2 Omslagcode D/C Branche
BProOnpGknBeg   > Beginbalans geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.1 5 F.A.A010 D Bouw
BProOnpGknGeh   > Grond- en hulpstoffen geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.2 5 F.A.A020 D Bouw
BProOnpGknArk   > Arbeidskosten geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.3 5 F.A.A030 D Bouw
BProOnpGknOnd   > Onderaanneming geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.4 5 F.A.A040 D Bouw
BProOnpGknCon   > Constructiematerialen geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.5 5 F.A.A050 D Bouw
BProOnpGknGet   > Grond en terreinen geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.6 5 F.A.A060 D Bouw
BProOnpGknAie   > Afschrijving installaties en uitrusting geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.7 5 F.A.A070 D Bouw
BProOnpGknHvi   > Huur van installaties en uitrusting geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.8 5 F.A.A080 D Bouw
BProOnpGknTvi   > Transport van installaties en uitrusting geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.9 5 F.A.A090 D Bouw
BProOnpGknOet   > Ontwerp en technische assistentie geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.10 5 F.A.A100 D Bouw
BProOnpGknHeg   > Herstellings- en garantiewerken geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.11 5 F.A.A110 D Bouw
BProOnpGknCvd   > Claims van derden geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.12 5 F.A.A120 D Bouw
BProOnpGknVez   > Verzekeringskosten geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.13 5 F.A.A130 D Bouw
BProOnpGknRst   > Rentekosten schulden tijdens vervaardiging geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.14 5 F.A.A140 D Bouw
BProOnpGknOvh   > Overheadkosten geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.15 5 F.A.A150 D Bouw
BProOnpGknAko   > Algemene kosten (opslag) geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.16 5 F.A.A160 D Bouw
BProOnpGknWin   > Winstopslag geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.17 5 F.A.A170 D Bouw
BProOnpGknLbe   > Incidentele baten en lasten geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.18 5 F.A.A180 D Bouw
BProOnpGknLdb   > Interne doorbelastingen binnen fiscale eenheid geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.19 5 F.A.A190 C Bouw
BProOnpGknOpw   > Opgeleverde werken geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.20 5 F.A.A200 C Bouw
BProOnpGknOvm   > Overige mutaties geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.21 5 F.A.A210 D Bouw
BProOnpGetBeg   > Beginbalans gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.1 5 F.A.D010 C Bouw
BProOnpGetBma   > Belast met algemeen tarief gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.2 5 F.A.D020 C Bouw
BProOnpGetBmv   > Belast met verlaagd tarief gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.3 5 F.A.D030 C Bouw
BProOnpGetBmo   > Belast met overige tarieven gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.4 5 F.A.D040 C Bouw
BProOnpGetBmn   > Belast met nultarief of niet belast gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.5 5 F.A.D050 C Bouw
BProOnpGetNbw   > Niet belast wegens heffing verlegd gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.6 5 F.A.D060 C Bouw
BProOnpGetLii   > Installatie in landen binnen EU gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.7 5 F.A.D070 C Bouw
BProOnpGetLiu   > Installatie in landen buiten EU gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.8 5 F.A.D080 C Bouw
BProOnpGetLdb   > Interne doorbelastingen binnen fiscale eenheid gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.9 5 F.A.D090 D Bouw
BProOnpGetOpw   > Opgeleverde werken gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.10 5 F.A.D100 D Bouw
BProOnpGetOvm   > Overige mutaties gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.11 5 F.A.D110 C Bouw
BProOnpVzvBeg   > Beginbalans voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.1 5 F.A.F010 C Bouw
BProOnpVzvToe   > Toename voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.2 5 F.A.F020 C Bouw
BProOnpVzvOnt   > Onttrekking voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.3 5 F.A.F030 D Bouw
BProOnpVzvVri   > Vrijval voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.4 5 F.A.F040 D Bouw
BProOnpVzvLdb   > Interne doorbelastingen binnen fiscale eenheid voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.5 5 F.A.F050 D Bouw
BProOnpVzvOpw   > Opgeleverde werken voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.6 5 F.A.F060 D Bouw
BProOnpVzvOvm   > Overige mutaties voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.7 5 F.A.F070 C Bouw