Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes

Selectie (Alles aan)
Balans
Winst en Verlies

Niveau 3 tonen
Niveau 3 en 4 tonen

Extra:
Niveau 3, 4 en 5 tonen

RGS-code tonen
RGS-nummer tonen
Sortering BW2 tonen
Omslagcode tonen
D/C tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak
BV

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 124 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nv BW2 Omslagcode D/C Branche
BMvaMep Meerjaren plantopstand 221000 3 B.Q     Agrarisch
BMvaMepVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs meerjaren plantopstand 221010 4 B.Q.A D Agrarisch
BMvaMepVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) meerjaren plantopstand 221010.1 5 B.Q.A010 D Agrarisch
BMvaMepVvpIna   > Investeringen meerjaren plantopstand 221010.2 5 B.Q.A020 D Agrarisch
BMvaMepVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames meerjaren plantopstand 221010.5 5 B.Q.A030 D Agrarisch
BMvaMepVvpDes   > Desinvesteringen meerjaren plantopstand 221010.6 5 B.Q.A040 C Agrarisch
BMvaMepVvpDda   > Afstotingen meerjaren plantopstand 221010.7 5 B.Q.A050 C Agrarisch
BMvaMepVvpOmv   > Omrekeningsverschillen meerjaren plantopstand 221010.8 5 B.Q.A080 D Agrarisch
BMvaMepVvpOve   > Overboekingen meerjaren plantopstand 221010.9 5 B.Q.A085 D Agrarisch
BMvaMepVvpOvm   > Overige mutaties meerjaren plantopstand 221010.10 5 B.Q.A090 D Agrarisch
BMvaMepCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen meerjaren plantopstand 221020 4 B.Q.B C Agrarisch
BMvaMepCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) meerjaren plantopstand 221020.1 5 B.Q.B010 C Agrarisch
BMvaMepCaeAfs   > Afschrijvingen meerjaren plantopstand 221020.2 5 B.Q.B020 C Agrarisch
BMvaMepCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen meerjaren plantopstand 221020.3 5 B.Q.B030 D Agrarisch
BMvaMepCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen meerjaren plantopstand 221020.4 5 B.Q.B040 C Agrarisch
BMvaMepCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen meerjaren plantopstand 221020.5 5 B.Q.B050 D Agrarisch
BMvaMepCuh - Cumulatieve herwaarderingen meerjaren plantopstand 221030 4 B.Q.C D Agrarisch
BMvaMepCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) meerjaren plantopstand 221030.1 5 B.Q.C010 D Agrarisch
BMvaMepCuhHer   > Herwaarderingen meerjaren plantopstand 221030.2 5 B.Q.C020 D Agrarisch
BMvaMepCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen meerjaren plantopstand 221030.3 5 B.Q.C030 C Agrarisch
BMvaMepCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen meerjaren plantopstand 221030.4 5 B.Q.C040 C Agrarisch
BMvaGeb Gebruiksvee 222000 3 B.S     Agrarisch
BMvaGebVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs gebruiksvee 222010 4 B.S.A D Agrarisch
BMvaGebVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) gebruiksvee 222010.1 5 B.S.A010 D Agrarisch
BMvaGebVvpIna   > Investeringen gebruiksvee 222010.2 5 B.S.A020 D Agrarisch
BMvaGebVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames gebruiksvee 222010.5 5 B.S.A030 D Agrarisch
BMvaGebVvpDes   > Desinvesteringen gebruiksvee 222010.6 5 B.S.A040 C Agrarisch
BMvaGebVvpDda   > Afstotingen gebruiksvee 222010.7 5 B.S.A050 C Agrarisch
BMvaGebVvpOmv   > Omrekeningsverschillen gebruiksvee 222010.8 5 B.S.A080 D Agrarisch
BMvaGebVvpOve   > Overboekingen gebruiksvee 222010.9 5 B.S.A085 D Agrarisch
BMvaGebVvpOvm   > Overige mutaties gebruiksvee 222010.10 5 B.S.A090 D Agrarisch
BMvaGebCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen gebruiksvee 222020 4 B.S.B C Agrarisch
BMvaGebCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) gebruiksvee 222020.1 5 B.S.B010 C Agrarisch
BMvaGebCaeAfs   > Afschrijvingen gebruiksvee 222020.2 5 B.S.B020 C Agrarisch
BMvaGebCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen gebruiksvee 222020.3 5 B.S.B030 D Agrarisch
BMvaGebCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen gebruiksvee 222020.4 5 B.S.B040 C Agrarisch
BMvaGebCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen gebruiksvee 222020.5 5 B.S.B050 D Agrarisch
BMvaGebCuh - Cumulatieve herwaarderingen gebruiksvee 222030 4 B.S.C D Agrarisch
BMvaGebCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) gebruiksvee 222030.1 5 B.S.C010 D Agrarisch
BMvaGebCuhHer   > Herwaarderingen gebruiksvee 222030.2 5 B.S.C020 D Agrarisch
BMvaGebCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen gebruiksvee 222030.3 5 B.S.C030 C Agrarisch
BMvaGebCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen gebruiksvee 222030.4 5 B.S.C040 C Agrarisch
BVrdNig Niet gebruiksvee 3105000 3 E.I     Agrarisch
BVrdNigVoo - Voorraad niet gebruiksvee 3105010 4 E.I.010 D Agrarisch
BVrdNigVic - Voorziening incourant niet gebruiksvee 3105020 4 E.I.020 C Agrarisch
BVrdNigHvv - Herwaardering van voorraden niet gebruiksvee 3105030 4 E.I.030 D Agrarisch
WOmzAol Toegerekende opbrengsten 8007000 3 O.D     Agrarisch
WOmzAolPom - Productieomzet toegerekende opbrengsten 8007010 4 O.D.A C Agrarisch
WOmzAolVpa - Verpakkingsvergoeding toegerekende opbrengsten 8007020 4 O.D.B C Agrarisch
WOmzAolGms - GMO subsidie toegerekende opbrengsten 8007030 4 O.D.C C Agrarisch
WOmzAolVee - Verkoop elektra toegerekende opbrengsten 8007040 4 O.D.D C Agrarisch
WOmzAolVwd - Vergoeding werk aan derden 8007045 4 O.D.E C Agrarisch
WOmzAolOno - Overige niet toegerekende opbrengsten toegerekende opbrengsten 8007050 4 O.D.F C Agrarisch
WOmzAov Agrarische bedrijfsopbrengsten veeteelt 8008000 3 O.E     Agrarisch
WOmzAovVmu - Voorraadmutatie toegerekende opbrengsten 8008005 4 O.E.A C Agrarisch
WOmzAovOzv - Omzet vee toegerekende opbrengsten 8008010 4 O.E.B C Agrarisch
WOmzAovOea - Omzet en Aanwas vee toegerekende opbrengsten 8008015 4 O.E.C C Agrarisch
WOmzAovBts - Bedrijfstoeslag toegerekende opbrengsten 8008020 4 O.E.D C Agrarisch
WOmzAovMel - Melkgeld 8008030 4 O.E.E C Agrarisch
WOmzAovEie - Eiergeld 8008040 4 O.E.F C Agrarisch
WWivWav Wijziging agrarische voorraden 8110000 3 P.E     Agrarisch
WWivWavAaf - Aanwas fruitopstanden 8110010 4 P.E.A C Agrarisch
WWivWavAav - Aanwas vee 8110020 4 P.E.B C Agrarisch
WWivWavOvv - Overige voorraadmutaties 8110030 4 P.E.C C Agrarisch
WWivWva Waardeveranderingen van agrarische voorraden 8120000 3 P.F     Agrarisch
WWivWvaWva - Waardeveranderingen van agrarische voorraden 8120010 4 P.F.A D Agrarisch
WKprAkl Toegerekende kosten 4301000 3 Q.D     Agrarisch
WKprAklTee - Teeltkosten toegerekende kosten 4301009 4 Q.D010 D Agrarisch
WKprAklZpe - Zaai, plant en pootgoedkosten toegerekende kosten 4301010 4 Q.D020 D Agrarisch
WKprAklSmk - Substraatmateriaalkosten toegerekende kosten 4301020 4 Q.D030 D Agrarisch
WKprAklBdm - Bemestingskosten dierlijke mest toegerekende kosten 4301030 4 Q.D040 D Agrarisch
WKprAklBek - Bemestingskosten kunstmest toegerekende kosten 4301040 4 Q.D050 D Agrarisch
WKprAklGew - Gewasbeschermingskosten toegerekende kosten 4301050 4 Q.D060 D Agrarisch
WKprAklGvk - Gewassenverzekeringskosten toegerekende kosten 4301060 4 Q.D070 D Agrarisch
WKprAklAft - Afvoerkosten teeltafval toegerekende kosten 4301070 4 Q.D080 D Agrarisch
WKprAklCoe - CO2-, OCAP- en waterkosten toegerekende kosten 4301080 4 Q.D090 D Agrarisch
WKprAklPeg - Potten en grondkosten 4301085 4 Q.D095 D Agrarisch
WKprAklOte - Overige teeltkosten toegerekende kosten 4301090 4 Q.D100 D Agrarisch
WKprAklGko - Gaskosten toegerekende kosten 4301100 4 Q.D110 D Agrarisch
WKprAklEkn - Elektrakosten toegerekende kosten 4301110 4 Q.D120 D Agrarisch
WKprAklWkn - Water kosten 4301115 4 Q.D125 D Agrarisch
WKprAklOwk - Onderhoudskosten WKK toegerekende kosten 4301120 4 Q.D130 D Agrarisch
WKprAklLew - Leasekosten WKK toegerekende kosten 4301130 4 Q.D140 D Agrarisch
WKprAklVkn - Veilingkosten toegerekende kosten 4301140 4 Q.D150 D Agrarisch
WKprAklAve - Afzet-, verpakking- en fustkosten toegerekende kosten 4301150 4 Q.D160 D Agrarisch
WKprAklPah - Pacht/huur 4301155 4 Q.D165 D Agrarisch
WKprAklTra - Transportkosten toegerekende kosten 4301160 4 Q.D170 D Agrarisch
WKprAklCtk - Contractteeltkosten toegerekende kosten 4301190 4 Q.D180 D Agrarisch
WKprAklVwa - Vergoeding werk aan derden toegerekende kosten 4301200 4 Q.D190 D Agrarisch
WKprAklPbk - Productbewerkingskosten toegerekende kosten 4301210 4 Q.D200 D Agrarisch
WKprAklAaf - Aanwas fruitopstanden toegerekende kosten 4301230 4 Q.D210 D Agrarisch
WKprAklSod - Sorteerkosten derden toegerekende kosten 4301220 4 Q.D220 D Agrarisch
WKprAklCkn - Compostkosten toegerekende kosten 4301170 4 Q.D230 D Agrarisch
WKprAklAfc - Afvoerkosten champost toegerekende kosten 4301180 4 Q.D240 D Agrarisch
WKprIna Inkoopwaarde agrarisch 7101000 3 Q.E     Agrarisch
WKprInaLpk - Inkoopkosten planten opkweek toegerekende kosten 7101010 4 Q.E010 D Agrarisch
WKprInaLph - Inkoopkosten planten handel toegerekende kosten 7101020 4 Q.E020 D Agrarisch
WKprInaLpo - Inkoopkosten potten toegerekende kosten 7101030 4 Q.E030 D Agrarisch
WKprInaLpt - Inkoopkosten potgrond toegerekende kosten 7101040 4 Q.E040 D Agrarisch
WKprInaLbh - Inkoopkosten bloembollen handel toegerekende kosten 7101050 4 Q.E050 D Agrarisch
WKprAkv Agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302000 3 Q.F     Agrarisch
WKprAkvVks - Voerkosten toegerekende kosten 4302010 4 Q.F010 D Agrarisch
WKprAkvGez - Gezondheidszorgkosten toegerekende kosten 4302020 4 Q.F020 D Agrarisch
WKprAkvKie - K.I./Fokkerijkosten toegerekende kosten 4302030 4 Q.F030 D Agrarisch
WKprAkvTee - Teeltkosten 4302040 4 Q.F035 D Agrarisch
WKprAkvSkn - Strooiselkosten toegerekende kosten 4302050 4 Q.F040 D Agrarisch
WKprAkvEne - Energiekosten toegerekende kosten 4302060 4 Q.F050 D Agrarisch
WKprAkvOve - Overige veekosten toegerekende kosten 4302070 4 Q.F060 D Agrarisch
WKprAkvMes - Mestafzetkosten toegerekende kosten 4302080 4 Q.F070 D Agrarisch
WKprAkvLep - Leasekosten productierechten toegerekende kosten 4302090 4 Q.F080 D Agrarisch
WKprAkvEie - Eiergeld toegerekende kosten 4302150 4 Q.F090 D Agrarisch
WKprAkvKvk - Krachtvoerkosten toegerekende kosten 4302100 4 Q.F100 D Agrarisch
WKprAkvRuw - Ruwvoerkosten toegerekende kosten 4302110 4 Q.F110 D Agrarisch
WKprAkvBik - Bijproducten kosten toegerekende kosten 4302130 4 Q.F120 D Agrarisch
WKprAkvVgd - Voergeld toegerekende kosten 4302120 4 Q.F130 D Agrarisch
WKprAkvAvb - Aankopen vee toegerekende kosten 4302190 4 Q.F140 D Agrarisch
WKprAkvAam - Aankopen melkkoeien toegerekende kosten 4302160 4 Q.F150 D Agrarisch
WKprAkvAjo - Aankopen jongvee ouder dan 1 jaar toegerekende kosten 4302170 4 Q.F160 D Agrarisch
WKprAkvMel - Melkgeld toegerekende kosten 4302180 4 Q.F170 D Agrarisch
WKprAkvLve - Inzet- vang- en laadkosten toegerekende kosten 4302140 4 Q.F180 D Agrarisch
WAfsAmvAmp - Afschrijvingen Meerjaren plantopstanden 4102095 4 T.B.K D Agrarisch
WAfsAmvAfg - Afschrijvingen Gebruiksvee 4102096 4 T.B.L D Agrarisch
WAfsRvmBmp - Boekresultaat Meerjaren plantopstanden boekresultaat op materiƫle vaste activa 4106095 4 T.E.K C Agrarisch
WAfsRvmBgv - Boekresultaat Gebruiksvee boekresultaat op materiƫle vaste activa 4106096 4 T.E.L C Agrarisch