ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes

Selectie (Alles aan)
Balans
Winst en Verlies

Niveau 3 tonen
Niveau 3 en 4 tonen
Niveau 3, 4 en 5 tonen

RGS-code tonen
RGS-nummer tonen
Sortering BW2 tonen
Omslagcode tonen
D/C tonen
Filter
BV

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 330 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nv BW2 Omslagcode D/C Branche
BMvaHuu Huurdersinvesteringen 209000 3 B.L     Wonen
BMvaHuuVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs huurdersinvesteringen 209010 4 B.L.A D Wonen
BMvaHuuVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) huurdersinvesteringen 209010.1 5 B.L.A010 D Wonen
BMvaHuuVvpIna   > Investeringen huurdersinvesteringen 209010.2 5 B.L.A020 D Wonen
BMvaHuuVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames huurdersinvesteringen 209010.5 5 B.L.A030 D Wonen
BMvaHuuVvpDes   > Desinvesteringen huurdersinvesteringen 209010.6 5 B.L.A040 C Wonen
BMvaHuuVvpDda   > Afstotingen huurdersinvesteringen 209010.7 5 B.L.A050 C Wonen
BMvaHuuVvpOmv   > Omrekeningsverschillen huurdersinvesteringen 209010.8 5 B.L.A080 D Wonen
BMvaHuuVvpOve   > Overboekingen huurdersinvesteringen 209010.9 5 B.L.A085 D Wonen
BMvaHuuVvpOvm   > Overige mutaties huurdersinvesteringen 209010.10 5 B.L.A090 D Wonen
BMvaHuuCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen huurdersinvesteringen 209020 4 B.L.B C Wonen
BMvaHuuCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) huurdersinvesteringen 209020.1 5 B.L.B010 C Wonen
BMvaHuuCaeAfs   > Afschrijvingen huurdersinvesteringen 209020.2 5 B.L.B020 C Wonen
BMvaHuuCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen huurdersinvesteringen 209020.3 5 B.L.B030 D Wonen
BMvaHuuCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen huurdersinvesteringen 209020.4 5 B.L.B040 C Wonen
BMvaHuuCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen huurdersinvesteringen 209020.5 5 B.L.B050 D Wonen
BMvaHuuCuh - Cumulatieve herwaarderingen huurdersinvesteringen 209030 4 B.L.C D Wonen
BMvaHuuCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) huurdersinvesteringen 209030.1 5 B.L.C010 D Wonen
BMvaHuuCuhHer   > Herwaarderingen huurdersinvesteringen 209030.2 5 B.L.C020 D Wonen
BMvaHuuCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen huurdersinvesteringen 209030.3 5 B.L.C030 C Wonen
BMvaHuuCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen huurdersinvesteringen 209030.4 5 B.L.C040 C Wonen
BMvaOrz Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 218000 3 B.X     Wonen
BMvaOrzVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs ten dienste van de exploitatie 218010 4 B.X.A D Wonen
BMvaOrzVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) ten dienste van de exploitatie 218010.1 5 B.X.A010 D Wonen
BMvaOrzVvpIna   > Investeringen ten dienste van de exploitatie 218010.2 5 B.X.A020 D Wonen
BMvaOrzVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames ten dienste van de exploitatie 218010.5 5 B.X.A030 D Wonen
BMvaOrzVvpDes   > Desinvesteringen ten dienste van de exploitatie 218010.6 5 B.X.A040 C Wonen
BMvaOrzVvpDda   > Afstotingen ten dienste van de exploitatie 218010.7 5 B.X.A050 C Wonen
BMvaOrzVvpOmv   > Omrekeningsverschillen ten dienste van de exploitatie 218010.8 5 B.X.A080 D Wonen
BMvaOrzVvpOve   > Overboekingen ten dienste van de exploitatie 218010.9 5 B.X.A085 D Wonen
BMvaOrzVvpOvm   > Overige mutaties ten dienste van de exploitatie 218010.10 5 B.X.A090 D Wonen
BMvaOrzCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen ten dienste van de exploitatie 218020 4 B.X.B C Wonen
BMvaOrzCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) ten dienste van de exploitatie 218020.1 5 B.X.B010 C Wonen
BMvaOrzCaeAfs   > Afschrijvingen niet aan de bedrijfsuitoefening ten dienste van de exploitatie 218020.2 5 B.X.B020 C Wonen
BMvaOrzCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen ten dienste van de exploitatie 218020.3 5 B.X.B030 D Wonen
BMvaOrzCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen ten dienste van de exploitatie 218020.4 5 B.X.B040 C Wonen
BMvaOrzCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen ten dienste van de exploitatie 218020.5 5 B.X.B050 D Wonen
BMvaOrzCuh - Cumulatieve herwaarderingen ten dienste van de exploitatie 218030 4 B.X.C D Wonen
BMvaOrzCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) ten dienste van de exploitatie 218030.1 5 B.X.C010 D Wonen
BMvaOrzCuhHer   > Herwaarderingen ten dienste van de exploitatie 218030.2 5 B.X.C020 D Wonen
BMvaOrzCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen ten dienste van de exploitatie 218030.3 5 B.X.C030 C Wonen
BMvaOrzCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen ten dienste van de exploitatie 218030.4 5 B.X.C040 C Wonen
BVasVio Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 204000 3 C.A     Wonen
BVasVioVvp - Kostprijs vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 204010 4 C.A.A D Wonen
BVasVioVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 204010.1 5 C.A.A010 D Wonen
BVasVioVvpIna   > Initiële verkrijgingen 204010.2 5 C.A.A020 D Wonen
BVasVioVvpUne   > Uitgaven na eerste waardering 204010.11 5 C.A.A030 D Wonen
BVasVioVvpAdo   > Investeringen door overnames 204010.5 5 C.A.A040 D Wonen
BVasVioVvpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 204010.12 5 C.A.A045 D Wonen
BVasVioVvpDes   > Desinvesteringen 204010.6 5 C.A.A050 C Wonen
BVasVioVvpDda   > Afstotingen 204010.13 5 C.A.A055 C Wonen
BVasVioVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 204010.8 5 C.A.A080 D Wonen
BVasVioVvpOve   > Overboekingen 204010.9 5 C.A.A085 D Wonen
BVasVioVvpOvm   > Overige mutaties 204010.10 5 C.A.A090 D Wonen
BVasVioCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 204020 4 C.A.B C Wonen
BVasVioCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 204020.1 5 C.A.B010 C Wonen
BVasVioCaeAfs   > Afschrijvingen 204020.2 5 C.A.B020 C Wonen
BVasVioCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 204020.3 5 C.A.B030 D Wonen
BVasVioCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 204020.4 5 C.A.B040 C Wonen
BVasVioCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 204020.5 5 C.A.B050 D Wonen
BVasVioCaeOve   > Overboeking van waardevermindering 204020.6 5 C.A.B060 D Wonen
BVasVioCaeDes   > Desinvestering van waardevermindering 204020.7 5 C.A.B070 D Wonen
BVasVioCuh - Cumulatieve herwaarderingen 204030 4 C.A.C D Wonen
BVasVioCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 204030.1 5 C.A.C010 D Wonen
BVasVioCuhRaw   > Resultaat als gevolg van aanpassingen van de reële waarde 204030.2 5 C.A.C020 D Wonen
BVasVioCuhHer   > Herwaarderingen commercieel vastgoed in exploitatie 204030.3 5 C.A.C030 D Wonen
BVasVioCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 204030.4 5 C.A.C040 C Wonen
BVasVioCuhEfs   > Effecten stelselwijziging 204030.5 5 C.A.C050 D Wonen
BVasSvi Vastgoedbeleggingen in exploitatie (Daeb) 205000 3 C.B     Wonen
BVasSviVvp - Kostprijs vastgoedbeleggingen in exploitatie 205010 4 C.B.A D Wonen
BVasSviVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vastgoedbeleggingen in exploitatie 205010.1 5 C.B.A010 D Wonen
BVasSviVvpIna   > Initiële verkrijgingen 205010.2 5 C.B.A020 D Wonen
BVasSviVvpUne   > Uitgaven na eerste waardering 205010.11 5 C.B.A030 D Wonen
BVasSviVvpAdo   > Investeringen door overnames 205010.5 5 C.B.A040 D Wonen
BVasSviVvpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 205010.12 5 C.B.A045 D Wonen
BVasSviVvpDes   > Desinvesteringen 205010.6 5 C.B.A050 C Wonen
BVasSviVvpDda   > Afstotingen 205010.13 5 C.B.A055 C Wonen
BVasSviVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 205010.8 5 C.B.A080 D Wonen
BVasSviVvpOve   > Overboekingen 205010.9 5 C.B.A085 D Wonen
BVasSviVvpOvm   > Overige mutaties 205010.10 5 C.B.A090 D Wonen
BVasSviVvpHnd   > Herclassificaties van en naar vastgoed Niet Daeb 205010.14 5 C.B.A095 D Wonen
BVasSviCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 205020 4 C.B.B C Wonen
BVasSviCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 205020.1 5 C.B.B010 C Wonen
BVasSviCaeAfs   > Afschrijvingen 205020.2 5 C.B.B020 C Wonen
BVasSviCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 205020.3 5 C.B.B030 D Wonen
BVasSviCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 205020.4 5 C.B.B040 C Wonen
BVasSviCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 205020.5 5 C.B.B050 D Wonen
BVasSviCaeDes   > Desinvesteringen bijzondere waardeverminderingen 205020.6 5 C.B.B060 D Wonen
BVasSviCaeHcb   > Herclassificatie bijzondere waardevermindering en afschrijving 205020.7 5 C.B.B070 C Wonen
BVasSviCuh - Cumulatieve herwaarderingen 205030 4 C.B.C D Wonen
BVasSviCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 205030.1 5 C.B.C010 D Wonen
BVasSviCuhRaw   > Resultaat als gevolg van aanpassingen van de reële waarde 205030.2 5 C.B.C020 D Wonen
BVasSviCuhHer   > Herwaarderingen sociaal vastgoed in exploitatie 205030.3 5 C.B.C030 D Wonen
BVasSviCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 205030.4 5 C.B.C040 C Wonen
BVasSviCuhHch   > Herclassificatie herwaarderingen 205030.5 5 C.B.C050 D Wonen
BVasSviCuhEfs   > Effecten stelselwijziging 205030.6 5 C.B.C060 D Wonen
BVasCvi Niet -Daeb-vastgoed in exploitatie 206000 3 C.C     Wonen
BVasCviVvp - Kostprijs Niet-Daeb- vastgoed in exploitatie 206010 4 C.C.A D Wonen
BVasCviVvpBeg   > Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie 206010.1 5 C.C.A010 D Wonen
BVasCviVvpIna   > Initiële verkrijgingen 206010.2 5 C.C.A020 D Wonen
BVasCviVvpUne   > Uitgaven na eerste waardering 206010.11 5 C.C.A030 D Wonen
BVasCviVvpAdo   > Aankopen door overnames commercieel vastgoed in exploitatie 206010.5 5 C.C.A040 D Wonen
BVasCviVvpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 206010.12 5 C.C.A045 D Wonen
BVasCviVvpDes   > Desinvesteringen commercieel vastgoed in exploitatie 206010.6 5 C.C.A050 C Wonen
BVasCviVvpDda   > Afstotingen 206010.13 5 C.C.A055 C Wonen
BVasCviVvpOmv   > Omrekeningsverschillen commercieel vastgoed in exploitatie 206010.8 5 C.C.A080 D Wonen
BVasCviVvpOve   > Overboekingen commercieel vastgoed in exploitatie 206010.9 5 C.C.A085 D Wonen
BVasCviVvpOvm   > Overige mutaties commercieel vastgoed in exploitatie 206010.10 5 C.C.A090 D Wonen
BVasCviVvpHcd   > Herclassificaties van en naar vastgoed Daeb 206010.14 5 C.C.A095 D Wonen
BVasCviCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Niet-Daeb-vastgoed in exploitatie 206020 4 C.C.B C Wonen
BVasCviCaeBeg   > Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie 206020.1 5 C.C.B010 C Wonen
BVasCviCaeAfs   > Afschrijvingen commercieel vastgoed in exploitatie 206020.2 5 C.C.B020 C Wonen
BVasCviCaeDca   > Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie 206020.3 5 C.C.B030 D Wonen
BVasCviCaeWvr   > Waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie 206020.4 5 C.C.B040 C Wonen
BVasCviCaeTvw   > Terugneming van waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie 206020.5 5 C.C.B050 D Wonen
BVasCviCaeDes   > Desinvesteringen bijzondere waardeverminderingen 206020.6 5 C.C.B060 D Wonen
BVasCviCaeHcb   > Herclassificatie bijzondere waardevermindering en afschrijving 206020.7 5 C.C.B070 C Wonen
BVasCviCuh - Cumulatieve herwaarderingen Niet-Daeb-vastgoed in exploitatie 206030 4 C.C.C D Wonen
BVasCviCuhBeg   > Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie 206030.1 5 C.C.C010 D Wonen
BVasCviCuhRaw   > Resultaat als gevolg van aanpassingen van de reële waarde 206030.2 5 C.C.C020 D Wonen
BVasCviCuhHer   > Herwaarderingen commercieel vastgoed in exploitatie 206030.3 5 C.C.C030 D Wonen
BVasCviCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 206030.4 5 C.C.C040 C Wonen
BVasCviCuhHch   > Herclassificatie herwaarderingen 206030.5 5 C.C.C050 D Wonen
BVasCviCuhEfs   > Effecten stelselwijziging 206030.6 5 C.C.C060 D Wonen
BFvaSub Te vorderen BWS-subsidies 310000 3 D.J     Wonen
BFvaSubSub - Te vorderen BWS-subsidies 310010 4 D.J.A D Wonen
BFvaSubSubTs1   > Te vorderen BWS-subsidie 1 (langlopend) 310010.1 5 D.J.A010 D Wonen
BFvaSubSubTs2   > Te vorderen BWS-subsidie 2 (langlopend) 310010.2 5 D.J.A020 D Wonen
BFvaSubSubTs3   > Te vorderen BWS-subsidie 3 (langlopend) 310010.3 5 D.J.A030 D Wonen
BFvaSubSubTs4   > Te vorderen BWS-subsidie 4 (langlopend) 310010.4 5 D.J.A030 D Wonen
BFvaSubSubTs5   > Te vorderen BWS-subsidie 5 (langlopend) 310010.5 5 D.J.A030 D Wonen
BFvaNvm Netto vermogenswaarde niet-Daeb 340000 3 D.M     Wonen
BFvaNvmNvm - Netto vermogenswaarde niet-Daeb 340010 4 D.M.A D Wonen
BVorVogDae - Rekening-courant DAEB 1103106 4 G.B.Q BSchSagDae D Wonen
BVorVogDaeRec   > Rekening courant 1103106.1 5 G.B.Q010 D Wonen
BVorVogDaeCwv   > Cumulatieve waardeverminderingen 1103106.2 5 G.B.Q020 C Wonen
BVorVogDaeDoo   > Doorbelastingen 1103106.3 5 G.B.Q030 D Wonen
BVorVogDaeTvd   > Te vorderen dividend 1103106.4 5 G.B.Q040 D Wonen
BVorVogDaeWve   > Waardeveranderingen 1103106.5 5 G.B.Q050 C Wonen
BVorVogDaeOvm   > Overige mutaties 1103106.6 5 G.B.Q060 D Wonen
BVorVogNda - Rekening-courant Niet-DAEB 1103107 4 G.B.R BSchSagNda D Wonen
BVorVogNdaRec   > Rekening courant 1103107.1 5 G.B.R010 D Wonen
BVorVogNdaCwv   > Cumulatieve waardeverminderingen 1103107.2 5 G.B.R020 C Wonen
BVorVogNdaDoo   > Doorbelastingen 1103107.3 5 G.B.R030 D Wonen
BVorVogNdaTvd   > Te vorderen dividend 1103107.4 5 G.B.R040 D Wonen
BVorVogNdaWve   > Waardeveranderingen 1103107.5 5 G.B.R050 C Wonen
BVorVogNdaOvm   > Overige mutaties 1103107.6 5 G.B.R060 D Wonen
BVorOvrOvd - Overige vorderingen daeb 1104115 4 G.K.X BSchSdnDae D Wonen
BVorOvrOvn - Overige vorderingen niet-daeb 1104125 4 G.K.Y BSchSdnNda D Wonen
BLasSakWsl - Hoofdsom schulden van kredietinstellingen geborgd door WSW (langlopend) 805050 4 L.E.E0 C Wonen
BLasSakWslBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) schulden van kredietinstellingen geborgd door WSW 805050.1 5 L.E.E010 C Wonen
BLasSakWslToe   > Toename leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805050.3 5 L.E.E030 C Wonen
BLasSakWslOvs   > Bij overname verkregen schulden financieringen van kredietinstellingen (langlopend) 805050.10 5 L.E.E031 C Wonen
BLasSakWslAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden financieringen van kredietinstellingen (langlopend) 805050.11 5 L.E.E032 D Wonen
BLasSakWslBir   > Bijschrijving rente / oprenting financieringen van kredietinstellingen (langlopend) 805050.8 5 L.E.E033 C Wonen
BLasSakWslOmv   > Omrekeningsverschillen leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805050.6 5 L.E.E060 C Wonen
BLasSakWslOvm   > Overige mutaties leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805050.7 5 L.E.E070 C Wonen
BLasSakWslOwv   > Overige waardeveranderingen schulden van kredietinstellingen (langlopend) 805050.12 5 L.E.E080 C Wonen
BLasSakWslMvl   > Marktwaardecorrectie van de vastrentende lening 805050.13 5 L.E.E090 C Wonen
BSchSagDae - Schuld aan DAEB 1208160 4 M.F.F BVorVogDae C Wonen
BSchSagDaeKlg   > Kortlopend deel van langlopende schulden aan DAEB 1208160.1 5 M.F.F010 C Wonen
BSchSagDaeTbr   > Te betalen rente 1208160.2 5 M.F.F020 C Wonen
BSchSagDaeRbg   > Rekening-courant bij DAEB 1208160.3 5 M.F.F030 C Wonen
BSchSagNda - Schuld aan Niet-DAEB 1208170 4 M.F.G BVorVogNda C Wonen
BSchSagNdaKlg   > Kortlopend deel van langlopende schulden aan Niet-DAEB 1208170.1 5 M.F.G010 C Wonen
BSchSagNdaTbr   > Te betalen rente 1208170.2 5 M.F.G020 C Wonen
BSchSagNdaRbg   > Rekening-courant bij Niet-DAEB 1208170.3 5 M.F.G030 C Wonen
BSchOpaKsv - Kosten S&V verrekenbaar 1210256 4 M.Q.Z016 C Wonen
BSchOpaNao - Opbrengsten S&V verrekenbaar 1210257 4 M.Q.Z017 C Wonen
BSchSdn Schulden aan daeb-niet daeb 1250000 3 M.U     Wonen
BSchSdnDae - Schulden aan daeb tak 1251000 4 M.U.A BVorOvrOvd C Wonen
BSchSdnNda - Schulden aan niet-daeb tak 1251010 4 M.U.B BVorOvrOvn C Wonen
WRev Netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille 80.1 2 O.J     Wonen
WRevHuo Huuropbrengsten 8010000 3 O.J.A     Wonen
WRevHuoHuo - Huuropbrengsten 8010100 4 O.J.A.A C Wonen
WRevHuoHuoHur   > Huren 8010100.1 5 O.J.A.A010 C Wonen
WRevHuoHuoLee   > Frictieleegstand 8010100.2 5 O.J.A.A020 C Wonen
WRevHuoHuoAfb   > Afboekingen 8010100.3 5 O.J.A.A030 C Wonen
WRevHuoHuoMvh   > Mutatie voorziening huurdebiteuren 8010100.4 5 O.J.A.A040 C Wonen
WRevHuoHuoLpr   > Leegstand projecten 8010100.5 5 O.J.A.A050 C Wonen
WRevHuoHuoLvk   > Leegstand verkoop 8010100.6 5 O.J.A.A060 C Wonen
WRevHuoHuoHko   > Huurkortingen 8010100.7 5 O.J.A.A070 C Wonen
WRevOsc Opbrengsten servicecontracten 8011000 3 O.J.B     Wonen
WRevOscOsc - Opbrengsten servicecontracten 8011100 4 O.J.B.A C Wonen
WRevOscOscOzd   > Overige zaken, leveringen en diensten 8011100.1 5 O.J.B.A010 C Wonen
WRevOscOscVgd   > Vergoedingsderving (verrekenbaar) 8011100.2 5 O.J.B.A020 C Wonen
WRevOscOscTvh   > Te verrekenen met huurders 8011100.3 5 O.J.B.A030 C Wonen
WRevOscOscZsv   > Overige zaken, service en verbruik (niet verrekenbaar) 8011100.4 5 O.J.B.A040 C Wonen
WRevOscOscZnd   > Vergoedingsderving (niet verrekenbaar) 8011100.5 5 O.J.B.A050 C Wonen
WRevLsc Lasten servicecontracten 8012000 3 O.J.C     Wonen
WRevLscLsc - Lasten servicecontracten 8012100 4 O.J.C.A D Wonen
WRevLscLscLld   > Lasten leveringen en diensten 8012100.1 5 O.J.C.A010 D Wonen
WRevLscLscLwl   > Lasten warmtelevering 8012100.2 5 O.J.C.A020 D Wonen
WRevLscLscLoz   > Lasten overige zaken (niet verrekenbaar) 8012100.3 5 O.J.C.A030 D Wonen
WRevLscLscAsc   > Afgerekende service en stookkosten 8012100.4 5 O.J.C.A040 D Wonen
WRevOhb Overheidsbijdragen 8013000 3 O.J.D     Wonen
WRevOhbOhb - Overheidsbijdragen 8013100 4 O.J.D.A C Wonen
WRevLvb Lasten verhuur en beheeractiviteiten 8014000 3 O.J.E     Wonen
WRevLvbLvb - Lasten verhuur en beheeractiviteiten 8014100 4 O.J.E.A D Wonen
WRevLvbLvbSal   > Toegerekende kosten salarissen lasten lasten verhuur en beheeractiviteiten 8014100.1 5 O.J.E.A010 D Wonen
WRevLvbLvbSoc   > Toegerekende kosten sociale lasten lasten verhuur en beheeractiviteiten 8014100.2 5 O.J.E.A020 D Wonen
WRevLvbLvbPen   > Toegerekende kosten pensioenlasten lasten verhuur en beheeractiviteiten 8014100.3 5 O.J.E.A030 D Wonen
WRevLvbLvbAfs   > Toegerekende kosten afschrijvingen lasten verhuur en beheeractiviteiten 8014100.4 5 O.J.E.A040 D Wonen
WRevLvbLvbObl   > Toegerekende kosten overige bedrijfslasten lasten verhuur en beheeractiviteiten 8014100.5 5 O.J.E.A050 D Wonen
WRevLvbLvbOpl   > Toegerekende kosten overige personeelslasten 8014100.6 5 O.J.E.A060 D Wonen
WRevLvbLvbAhc   > Administratiekosten huurcontract 8014100.7 5 O.J.E.A070 D Wonen
WRevLvbLvbAsk   > Administratiekosten servicekosten 8014100.8 5 O.J.E.A080 D Wonen
WRevLoa Lasten onderhoudsactiviteiten 8015000 3 O.J.F     Wonen
WRevLoaLoa - Lasten onderhoudsactiviteiten 8015100 4 O.J.F.A D Wonen
WRevLoaLoaCal   > Calamiteiten 8015100.1 5 O.J.F.A010 D Wonen
WRevLoaLoaPmo   > Planmatig onderhoud 8015100.2 5 O.J.F.A020 D Wonen
WRevLoaLoaOvu   > Mutatieonderhoud verhuur (technisch noodzakelijk) 8015100.3 5 O.J.F.A030 D Wonen
WRevLoaLoaOve   > Mutatieonderhoud verhuur (extra) 8015100.4 5 O.J.F.A040 D Wonen
WRevLoaLoaOvt   > Mutatieonderhoud verkoop (technisch noodzakelijk) 8015100.5 5 O.J.F.A050 D Wonen
WRevLoaLoaRpo   > Reparatieonderhoud 8015100.6 5 O.J.F.A060 D Wonen
WRevLoaLoaAro   > Afkoop reparatieonderhoud 8015100.7 5 O.J.F.A070 D Wonen
WRevLoaLoaCto   > Contractonderhoud 8015100.8 5 O.J.F.A080 D Wonen
WRevLoaLoaObv   > Onderhoudsbijdrage VVE's 8015100.9 5 O.J.F.A090 D Wonen
WRevLoaLoaVio   > Vandalisme/inbraak onderhoud 8015100.10 5 O.J.F.A100 D Wonen
WRevLoaLoaOvr   > Opstalverzekering eigen risico 8015100.11 5 O.J.F.A110 D Wonen
WRevLoaLoaRen   > Renovatie 8015100.12 5 O.J.F.A120 D Wonen
WRevLoaLoaOoh   > Overig onderhoud 8015100.13 5 O.J.F.A130 D Wonen
WRevLoaLoaSal   > Toegerekende kosten salarissen lasten lasten onderhoud 8015100.14 5 O.J.F.A140 D Wonen
WRevLoaLoaSoc   > Toegerekende kosten sociale lasten lasten onderhoud 8015100.15 5 O.J.F.A150 D Wonen
WRevLoaLoaPen   > Toegerekende kosten pensioenlasten lasten onderhoud 8015100.16 5 O.J.F.A160 D Wonen
WRevLoaLoaAfs   > Toegerekende kosten afschrijvingen lasten onderhoud 8015100.17 5 O.J.F.A170 D Wonen
WRevLoaLoaObk   > Toegerekende kosten overige bedrijfslasten lasten onderhoud 8015100.18 5 O.J.F.A180 D Wonen
WRevLoaLoaPop   > Planmatig onderhoud overboeking naar projecten 8015100.19 5 O.J.F.A190 D Wonen
WRevLoaLoaDui   > Dekking uren indirect 8015100.20 5 O.J.F.A200 D Wonen
WRevLoaLoaDue   > Dekking uren eigen dienst 8015100.21 5 O.J.F.A210 D Wonen
WRevLoaLoaDup   > Dekking uren planmatig en contractonderhoud 8015100.22 5 O.J.F.A220 D Wonen
WRevLoaLoaDum   > Dekking magazijnkosten 8015100.23 5 O.J.F.A230 D Wonen
WRevLoaLoaDua   > Dekking afval 8015100.24 5 O.J.F.A240 D Wonen
WRevLoaLoaDuk   > Dekking klein materiaal 8015100.25 5 O.J.F.A250 D Wonen
WRevLoaLoaPvm   > Voorraadprijsverschillen materiaal 8015100.26 5 O.J.F.A260 D Wonen
WRevLoaLoaKso   > Kosten serviceabonnement onderhoud 8015100.27 5 O.J.F.A270 D Wonen
WRevLoaLoaOso   > Opbrengsten serviceabonnement onderhoud 8015100.28 5 O.J.F.A280 C Wonen
WRevOol Overige directe operationele lasten explotatie bezit 8016000 3 O.J.G     Wonen
WRevOolOol - Overige directe operationele lasten explotatie bezit 8016100 4 O.J.G.A D Wonen
WRevOolOolBel   > Belastingen 8016100.1 5 O.J.G.A010 D Wonen
WRevOolOolVez   > Verzekeringen 8016100.2 5 O.J.G.A020 D Wonen
WRevOolOolVhf   > Verhuurdersheffing 8016100.3 5 O.J.G.A030 D Wonen
WRevOolOolShf   > Saneringsheffing 8016100.4 5 O.J.G.A040 D Wonen
WRevOolOolBhf   > Bijdrageheffing Autoriteit woningcorporaties 8016100.5 5 O.J.G.A050 D Wonen
WRevOolOolCon   > Contributies 8016100.6 5 O.J.G.A060 D Wonen
WRevOolOolBiv   > Aandeel in vereniging van eigenaren 8016100.7 5 O.J.G.A070 D Wonen
WRevOolOolErp   > Erfpacht 8016100.8 5 O.J.G.A080 D Wonen
WRevOolOolOdl   > Diverse directe exploitatielasten 8016100.9 5 O.J.G.A090 D Wonen
WRvi Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 80.2 2 O.K     Wonen
WRviOvo Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 8020000 3 O.K.A     Wonen
WRviOvoOvo - Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 8020100 4 O.K.A.A C Wonen
WRviUvv Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling 8021000 3 O.K.B     Wonen
WRviUvvUvv - Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling 8021100 4 O.K.B.A D Wonen
WRviUvvUvvKuw   > Kosten uitbesteed werk verkocht vastgoed in ontwikkeling 8021100.1 5 O.K.B.A050 D Wonen
WRviTok Toegerekende organisatiekosten 8022000 3 O.K.C     Wonen
WRviTokTok - Toegerekende organisatiekosten 8022100 4 O.K.C.A D Wonen
WRviTokTokSal   > Toegerekende organisatiekosten salarissen verkocht vastgoed in ontwikkeling 8022100.1 5 O.K.C.A010 D Wonen
WRviTokTokSoc   > Toegerekende organisatiekosten sociale lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling 8022100.2 5 O.K.C.A020 D Wonen
WRviTokTokPen   > Toegerekende organisatiekosten pensioenlasten verkocht vastgoed in ontwikkeling 8022100.3 5 O.K.C.A030 D Wonen
WRviTokTokAfs   > Toegerekende organisatiekosten afschrijvingen verkocht vastgoed in ontwikkeling 8022100.4 5 O.K.C.A040 D Wonen
WRviTokTokObl   > Toegerekende organisatiekosten overige bedrijfslasten verkocht vastgoed in ontwikkeling 8022100.5 5 O.K.C.A050 D Wonen
WRviTokTokGpr   > Geactiveerde productie Vastgoed in ontwikkeling 8022100.6 5 O.K.C.A060 D Wonen
WRviTokTokOpl   > Toegerekende organisatiekosten overige personeelslasten 8022100.7 5 O.K.C.A070 D Wonen
WRviTfk Toegerekende financieringskosten 8023000 3 O.K.D     Wonen
WRviTfkTfk - Toegerekende financieringskosten 8023100 4 O.K.D.A D Wonen
WRgr Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 80.3 2 O.L     Wonen
WRgrOvp Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 8030000 3 O.L.A     Wonen
WRgrOvpOvp - Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 8030100 4 O.L.A.A C Wonen
WRgrTok Toegerekende organisatiekosten 8031000 3 O.L.B     Wonen
WRgrTokTok - Toegerekende organisatiekosten 8031100 4 O.L.B.A D Wonen
WRgrTokTokSal   > Toegerekende organisatiekosten salarissen resultaat verkoop vastgoedportefeuille 8031100.1 5 O.L.B.A010 D Wonen
WRgrTokTokSoc   > Toegerekende organisatiekosten sociale lasten resultaat verkoop vastgoedportefeuille 8031100.2 5 O.L.B.A020 D Wonen
WRgrTokTokPen   > Toegerekende organisatiekosten pensioenlasten resultaat verkoop vastgoedportefeuille 8031100.3 5 O.L.B.A030 D Wonen
WRgrTokTokAfs   > Toegerekende organisatiekosten afschrijvingen resultaat verkoop vastgoedportefeuille 8031100.4 5 O.L.B.A040 D Wonen
WRgrTokTokObl   > Toegerekende organisatiekosten overige bedrijfslasten resultaat verkoop vastgoedportefeuille 8031100.5 5 O.L.B.A050 D Wonen
WRgrTokTokOpl   > Toegerekende organisatiekosten overige personeelslasten 8031100.6 5 O.L.B.A060 D Wonen
WRgrRvb Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 8032000 3 O.L.C     Wonen
WRgrRvbLsc - Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 8032100 4 O.L.C.A D Wonen
WRgrDkv Directe kosten inzake verkoop vastgoedportefeuille 8033000 3 O.L.D     Wonen
WRgrDkvVkk - Verkoopkosten 8033100 4 O.L.D.A D Wonen
WRgrDkvVbm - Verkoopbevorderende maatregelen 8033200 4 O.L.D.B D Wonen
WRgrDkvMaf - Meerwaarde afdracht 8033300 4 O.L.D.C D Wonen
WNoaOoa Opbrengsten overige activiteiten 8050000 3 O.N.A     Wonen
WNoaOoaOoa - Opbrengsten overige activiteiten 8050100 4 O.N.A.A C Wonen
WNoaOoaOoaAop   > Antenne opstelling 8050100.1 5 O.N.A.A010 C Wonen
WNoaOoaOoaVve   > VVE 8050100.2 5 O.N.A.A020 C Wonen
WNoaOoaOoaZpn   > Zonnepanelen 8050100.3 5 O.N.A.A030 C Wonen
WNoaOoaOoaWpp   > Warmtepompen 8050100.4 5 O.N.A.A040 C Wonen
WNoaOoaOoaVbw   > Vastrecht bronwarmte 8050100.5 5 O.N.A.A050 C Wonen
WNoaOoaOoaWaw   > Opbrengsten warmtewet 8050100.6 5 O.N.A.A060 C Wonen
WNoaOoaOoaDer   > Derving opbrengsten overige activiteiten 8050100.7 5 O.N.A.A070 C Wonen
WKol Kosten omtrent leefbaarheid 80.6 2 O.P     Wonen
WKolKol Kosten omtrent leefbaarheid 8060000 3 O.P.A     Wonen
WKolKolLee - Kosten omtrent leefbaarheid 8060100 4 O.P.A.A D Wonen
WKolKolLeeMpo   > Aanpak multiproblematiek en overlast 8060100.1 5 O.P.A.A010 D Wonen
WKolKolLeeKli   > Kleinschalige leefbaarheidsinitiatieven 8060100.2 5 O.P.A.A020 D Wonen
WKolKolLeeInb   > Interventies buitenruimte 8060100.3 5 O.P.A.A030 D Wonen
WKolKolLeeKwp   > Kleinschalige wijkpanden 8060100.4 5 O.P.A.A040 D Wonen
WKolKolLeeWbe   > Wijkbeheer/schoon, heel, veilig 8060100.5 5 O.P.A.A050 D Wonen
WKolKolLeeSal   > Aan leefbaarheid toegerekende salarissen 8060100.6 5 O.P.A.A060 D Wonen
WKolKolLeeSoc   > Aan leefbaarheid toegerekende sociale lasten 8060100.7 5 O.P.A.A070 D Wonen
WKolKolLeePen   > Aan leefbaarheid toegerekende pensioenlasten 8060100.8 5 O.P.A.A080 D Wonen
WKolKolLeeAfs   > Aan leefbaarheid toegerekende afschrijvingen 8060100.9 5 O.P.A.A090 D Wonen
WKolKolLeeObl   > Aan leefbaarheid toegerekende overige bedrijfslasten 8060100.11 5 O.P.A.A100 D Wonen
WKolKolLeeOpl   > Aan leefbaarheid toegerekende overige personeelslasten 8060100.12 5 O.P.A.A110 D Wonen
WKolKolLeeDul   > Dekking uitgaven leefbaarheid 8060100.13 5 O.P.A.A120 D Wonen
WAfsAivBou - Afschrijvingen bouwclaims 4101200 4 T.A.G D Wonen
WAfsAmvOrz - Afschrijvingen Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 4102120 4 T.B.P D Wonen
WAfsAfv Afschrijvingen vastgoed 4103008 3 T.C     Wonen
WAfsAfvAvo - Afschrijvingen vastgoedbeleggingen in ontwikkeling afschrijvingen vastgoed 4103009 4 T.C.A D Wonen
WAfsAfvAve - Afschrijvingen vastgoedbeleggingen in exploitatie afschrijvingen vastgoed 4103010 4 T.C.B D Wonen
WAfsRvmOrz - Boekresultaat Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 4106120 4 T.E.P C Wonen
WAfsBov Boekresultaat vastgoed 4107000 3 T.F     Wonen
WAfsBovBvo - Boekresultaat vastgoedbeleggingen in ontwikkeling boekresultaat vastgoed 4107010 4 T.F.A C Wonen
WAfsBovBve - Boekresultaat vastgoedbeleggingen in exploitatie boekresultaat vastgoed 4107020 4 T.F.B C Wonen
WWviWvb Wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 4105500 3 U.C     Wonen
WWviWvbBwv - Bijzondere waardeverminderingen van vastgoedbeleggingen waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen 4105505 4 U.C.A D Wonen
WWviWvbTbw - Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van vastgoedbeleggingen waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen 4105515 4 U.C.B C Wonen
WWfaBwvOvp - Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille Verkoop Onder Voorwaarden 8405120 4 Z.01.A110 C Wonen
WWfaBwvTok - Toegerekende organisatiekosten Verkoop Onder Voorwaarden 8405130 4 Z.01.A120 D Wonen
WWfaBwvTokSal   > Toegerekende organisatiekosten salarissen resultaat verkoop vastgoedportefeuille aan Verkoop Onder Voorwaarden 8405130.1 5 Z.01.A121 D Wonen
WWfaBwvTokSoc   > Toegerekende organisatiekosten sociale lasten resultaat verkoop vastgoedportefeuille aan Verkoop Onder Voorwaarden 8405130.2 5 Z.01.A122 D Wonen
WWfaBwvTokPen   > Toegerekende organisatiekosten pensioenlasten resultaat verkoop vastgoedportefeuille aan Verkoop Onder Voorwaarden 8405130.3 5 Z.01.A123 D Wonen
WWfaBwvTokAfs   > Toegerekende organisatiekosten afschrijvingen resultaat verkoop vastgoedportefeuille aan Verkoop Onder Voorwaarden 8405130.4 5 Z.01.A124 D Wonen
WWfaBwvTokObl   > Toegerekende organisatiekosten overige bedrijfslasten resultaat verkoop vastgoedportefeuille aan Verkoop Onder Voorwaarden 8405130.5 5 Z.01.A125 D Wonen
WWfaBwvTokOpl   > Toegerekende organisatiekosten overige personeelslasten aan Verkoop Onder Voorwaarden 8405130.6 5 Z.01.A126 D Wonen
WWfaBwvLsc - Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille mbt Verkoop Onder Voorwaarden 8405131 4 Z.01.A130 D Wonen
WWfaBwvVvk - Verkoopkosten (makelaar, notaris e.d.) mbt Verkoop Onder Voorwaarden 8405132 4 Z.01.A140 D Wonen
WWfaBwvVbm - Verkoopbevorderende maatregelen mbt Verkoop Onder Voorwaarden 8405133 4 Z.01.A150 D Wonen
WFbeOrlWsw - Borgstellingsvergoeding WSW 8406100 4 Z.02.C100 D Wonen