Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes

Selectie (Alles aan)
Balans
Winst en Verlies

Niveau 3 tonen
Niveau 3 en 4 tonen

Extra:
Niveau 3, 4 en 5 tonen

RGS-code tonen
RGS-nummer tonen
Sortering BW2 tonen
Omslagcode tonen
D/C tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak
BV

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 1286 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nv BW2 Omslagcode D/C Branche
B BALANS 0 1      
W WINST- EN VERLIESREKENING 0 1      
BIva Immateriële vaste activa 1 2 A     N.v.t.
BIvaKou Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101000 3 A.A     N.v.t.
BIvaKouVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 101010 4 A.A.A D N.v.t.
BIvaKouCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 101020 4 A.A.B C N.v.t.
BIvaKouCuh - Cumulatieve herwaarderingen 101030 4 A.A.C D N.v.t.
BIvaKoo Kosten van ontwikkeling 102000 3 A.B     N.v.t.
BIvaKooVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 102010 4 A.B.A D N.v.t.
BIvaKooCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 102020 4 A.B.B C N.v.t.
BIvaKooCuh - Cumulatieve herwaarderingen 102030 4 A.B.C D N.v.t.
BIvaCev Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106000 3 A.C     N.v.t.
BIvaCevVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 106010 4 A.C.A D N.v.t.
BIvaCevCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 106020 4 A.C.B C N.v.t.
BIvaCevCuh - Cumulatieve herwaarderingen 106030 4 A.C.C D N.v.t.
BIvaGoo Goodwill 107000 3 A.D     N.v.t.
BIvaGooVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 107010 4 A.D.A D N.v.t.
BIvaGooCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 107020 4 A.D.B C N.v.t.
BIvaGooCuh - Cumulatieve herwaarderingen 107030 4 A.D.C D N.v.t.
BIvaVoi Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109000 3 A.E     N.v.t.
BIvaVoiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 109010 4 A.E.A D N.v.t.
BIvaVoiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 109020 4 A.E.B C N.v.t.
BIvaVoiCuh - Cumulatieve herwaarderingen 109030 4 A.E.C D N.v.t.
BIvaOiv Overige immateriële vaste activa 110000 3 A.Z     N.v.t.
BIvaOivVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 110010 4 A.Z.A D N.v.t.
BIvaOivCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 110020 4 A.Z.B C N.v.t.
BIvaOivCuh - Cumulatieve herwaarderingen 110030 4 A.Z.C D N.v.t.
BMva Materiële vaste activa 2 2 B     N.v.t.
BMvaTer Terreinen 201000 3 B.A     N.v.t.
BMvaTerVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 201010 4 B.A.A D N.v.t.
BMvaTerCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 201020 4 B.A.B C N.v.t.
BMvaTerCuh - Cumulatieve herwaarderingen 201030 4 B.A.C D N.v.t.
BMvaBeg Bedrijfsgebouwen 202000 3 B.B     N.v.t.
BMvaBegVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 202010 4 B.B.A D N.v.t.
BMvaBegCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 202020 4 B.B.B C N.v.t.
BMvaBegCuh - Cumulatieve herwaarderingen 202030 4 B.B.C D N.v.t.
BMvaVer Verbouwingen 203000 3 B.C     N.v.t.
BMvaVerVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 203010 4 B.C.A D N.v.t.
BMvaVerCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 203020 4 B.C.B C N.v.t.
BMvaVerCuh - Cumulatieve herwaarderingen 203030 4 B.C.C D N.v.t.
BMvaMei Machines en installaties 210000 3 B.D     N.v.t.
BMvaMeiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 210010 4 B.D.A D N.v.t.
BMvaMeiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 210020 4 B.D.B C N.v.t.
BMvaMeiCuh - Cumulatieve herwaarderingen 210030 4 B.D.C D N.v.t.
BMvaObe Andere vaste bedrijfsmiddelen 214000 3 B.E     N.v.t.
BMvaObeVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 214010 4 B.E.A D N.v.t.
BMvaObeCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 214020 4 B.E.B C N.v.t.
BMvaObeCuh - Cumulatieve herwaarderingen 214030 4 B.E.C D N.v.t.
BMvaBei Inventaris 215000 3 B.H     N.v.t.
BMvaBeiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 215010 4 B.H.A D N.v.t.
BMvaBeiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 215020 4 B.H.B C N.v.t.
BMvaBeiCuh - Cumulatieve herwaarderingen 215030 4 B.H.C D N.v.t.
BMvaTev Automobielen en overige transportmiddelen 213000 3 B.I     N.v.t.
BMvaTevVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 213010 4 B.I.A D N.v.t.
BMvaTevCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 213020 4 B.I.B C N.v.t.
BMvaTevCuh - Cumulatieve herwaarderingen 213030 4 B.I.C D N.v.t.
BMvaVli Vliegtuigen 211000 3 B.M     N.v.t.
BMvaVliVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 211010 4 B.M.A D N.v.t.
BMvaVliCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 211020 4 B.M.B C N.v.t.
BMvaVliCuh - Cumulatieve herwaarderingen 211030 4 B.M.C D N.v.t.
BMvaSch Schepen 212000 3 B.N     N.v.t.
BMvaSchVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 212010 4 B.N.A D N.v.t.
BMvaSchCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 212020 4 B.N.B C N.v.t.
BMvaSchCuh - Cumulatieve herwaarderingen 212030 4 B.N.C D N.v.t.
BMvaVbi Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216000 3 B.U     N.v.t.
BMvaVbiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 216010 4 B.U.A D N.v.t.
BMvaVbiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 216020 4 B.U.B C N.v.t.
BMvaVbiCuh - Cumulatieve herwaarderingen 216030 4 B.U.C D N.v.t.
BMvaVmv Vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216100 3 B.V     N.v.t.
BMvaVmvVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 216110 4 B.V.A D N.v.t.
BMvaVmvCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 216120 4 B.V.B C N.v.t.
BMvaVmvCuh - Cumulatieve herwaarderingen 216130 4 B.V.C D N.v.t.
BMvaNad Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217000 3 B.W     N.v.t.
BMvaNadVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 217010 4 B.W.A D N.v.t.
BMvaNadCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 217020 4 B.W.B C N.v.t.
BMvaNadCuh - Cumulatieve herwaarderingen 217030 4 B.W.C D N.v.t.
BVasOzv Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207000 3 C.D     N.v.t.
BVasOzvVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010 4 C.D.A D N.v.t.
BVasOzvCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020 4 C.D.B C N.v.t.
BVasOzvCuh - Cumulatieve herwaarderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207030 4 C.D.C D N.v.t.
BFva Financiële vaste activa 3 2 D     N.v.t.
BFvaDig Deelnemingen in groepsmaatschappijen 301000 3 D.A     N.v.t.
BFvaDigNev - Verkrijgingsprijs 301010 4 D.A.A D N.v.t.
BFvaDigCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 301020 4 D.A.B C N.v.t.
BFvaDigCuh - Cumulatieve herwaarderingen 301030 4 D.A.C D N.v.t.
BFvaDio Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302000 3 D.B     N.v.t.
BFvaDioNev - Verkrijgingsprijs 302020 4 D.B.A D N.v.t.
BFvaDioCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 302030 4 D.B.B C N.v.t.
BFvaDioCuh - Cumulatieve herwaarderingen 302040 4 D.B.C D N.v.t.
BFvaVog Vorderingen op groepsmaatschappijen 305000 3 D.C     N.v.t.
BFvaVogVgl - Verkrijgingsprijs 305010 4 D.C.A D N.v.t.
BFvaVogCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 305020 4 D.C.B C N.v.t.
BFvaVogCuh - Cumulatieve herwaarderingen 305030 4 D.C.C D N.v.t.
BFvaVov Vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307000 3 D.D     N.v.t.
BFvaVovVol - Verkrijgingsprijs 307010 4 D.D.A D N.v.t.
BFvaVovCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 307020 4 D.D.B C N.v.t.
BFvaVovCuh - Cumulatieve herwaarderingen 307030 4 D.D.C D N.v.t.
BFvaAnd Overige deelnemingen 303000 3 D.E     N.v.t.
BFvaAndKpr - Verkrijgingsprijs 303010 4 D.E.A D N.v.t.
BFvaAndCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 303020 4 D.E.B C N.v.t.
BFvaAndCuh - Cumulatieve herwaarderingen 303030 4 D.E.C D N.v.t.
BFvaVop Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 306000 3 D.F     N.v.t.
BFvaVopVpl - Verkrijgingsprijs 306010 4 D.F.A D N.v.t.
BFvaVopCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 306020 4 D.F.B C N.v.t.
BFvaVopCuh - Cumulatieve herwaarderingen 306030 4 D.F.C D N.v.t.
BFvaOve Overige effecten (langlopend) 304000 3 D.G     N.v.t.
BFvaOveWaa - Verkrijgingsprijs 304010 4 D.G.A D N.v.t.
BFvaOveCuw - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 304020 4 D.G.B C N.v.t.
BFvaOveCuh - Cumulatieve herwaarderingen 304030 4 D.G.C D N.v.t.
BFvaOvr Overige vorderingen (langlopend) 309000 3 D.H     N.v.t.
BFvaOvrVob - Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders (langlopend) 309020 4 D.H.A D N.v.t.
BFvaOvrVgb - Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen bestuurders (langlopend) 309021 4 D.H.B D N.v.t.
BFvaOvrVoc - Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen (langlopend) 309022 4 D.H.C D N.v.t.
BFvaOvrVgc - Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen commissarissen (langlopend) 309023 4 D.H.D D N.v.t.
BFvaOvrLvl - Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden (langlopend) 309024 4 D.H.E D N.v.t.
BFvaOvrHva - Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend) 309025 4 D.H.F D N.v.t.
BFvaOvrTsl - Te vorderen subsidies (langlopend) 309009 4 D.H.G D N.v.t.
BFvaOvrWaa - Waarborgsommen (langlopend) 309050 4 D.H.H D N.v.t.
BFvaOvrLed - Ledenrekeningen (langlopend) 309039 4 D.H.I D N.v.t.
BFvaOvrOvl - Overige financiële vaste activa(langlopend) 309029 4 D.H.J D N.v.t.
BFvaOvrSid - Storting ivm derivaten 309028 4 D.H.K D N.v.t.
BFvaOvrAga - Agio afkoop leningen/derivaten 309027 4 D.H.L D N.v.t.
BFvaLbv Latente belastingvorderingen 308000 3 D.I     N.v.t.
BFvaLbvBll - Compensabele verliezen 308010 4 D.I.A D N.v.t.
BFvaLbvVtv - Verrekenbare tijdelijke verschillen 308020 4 D.I.B D N.v.t.
BFvaLbvVtg - Verrekenbare tijdelijke verschillen in verband met investeringen in groepsmaatschappijen enz. 308030 4 D.I.C D N.v.t.
BFvaLen Leningen u/g (langlopend) 320000 3 D.K     N.v.t.
BFvaLenLen - Leningen u/g (langlopend) 320010 4 D.K.A D N.v.t.
BFvaIlg Interne lening 330000 3 D.L     N.v.t.
BFvaIlgIlg - Interne lening 330010 4 D.L.A010 D N.v.t.
BFvaIlgAil - Aflossing interne lening 330020 4 D.L.A020 C N.v.t.
BFvaIlgAvp - Aflossingsverplichting interne lening 330030 4 D.L.A030 C N.v.t.
BVrd Voorraden 30 2 E     N.v.t.
BVrdGeh Voorraad grond- en hulpstoffen 3002000 3 E.A     N.v.t.
BVrdGehVoo - Voorraad grond- en hulpstoffen, bruto 3002010 4 E.A.010 D N.v.t.
BVrdGehTus - Tussenrekening voorraden 3002015 4 E.A.015 D N.v.t.
BVrdGehVic - Voorraad grond- en hulpstoffen, voorziening incourante grond- en hulpstoffen 3002020 4 E.A.020 C N.v.t.
BVrdGehHvv - Voorraad grond- en hulpstoffen, herwaardering voorraden grond- en hulpstoffen 3002030 4 E.A.030 D N.v.t.
BVrdHal Halffabrikaten 3102000 3 E.B     N.v.t.
BVrdHalVoo - Halffabrikaten, bruto 3102010 4 E.B.010 D N.v.t.
BVrdHalVic - Halffabrikaten, voorziening incourante halffabrikaten 3102020 4 E.B.020 C N.v.t.
BVrdHalHvv - Halffabrikaten, herwaardering voorraden halffabrikaten 3102030 4 E.B.030 D N.v.t.
BVrdOwe Onderhanden werk 3101000 3 E.C     N.v.t.
BVrdOweVoo - Onderhanden werk, bruto 3101010 4 E.C.010 D N.v.t.
BVrdOweGet - Gefactureerde termijnen onderhanden werk 3101020 4 E.C.020 C N.v.t.
BVrdOweVzv - Voorziening verliezen onderhanden werk 3101030 4 E.C.030 C N.v.t.
BVrdGep Gereed product 3103000 3 E.D     N.v.t.
BVrdGepVoo - Gereed product, bruto 3103010 4 E.D.010 D N.v.t.
BVrdGepVic - Gereed product, voorziening incourante gereed product 3103020 4 E.D.020 C N.v.t.
BVrdGepHvv - Gereed product, herwaardering voorraden gereed product 3103030 4 E.D.030 D N.v.t.
BVrdHan Handelsgoederen 3001000 3 E.E     N.v.t.
BVrdHanVoo - Handelsgoederen, bruto 3001010 4 E.E.010 D N.v.t.
BVrdHanTus - Tussenrekening voorraden 3001015 4 E.E.015 D N.v.t.
BVrdHanVic - Handelsgoederen, voorziening incourante handelsgoederen 3001020 4 E.E.020 C N.v.t.
BVrdHanHvv - Handelsgoederen, herwaardering voorraden handelsgoederen 3001030 4 E.E.030 D N.v.t.
BVrdVrv Vooruitbetalingen op voorraden 3004000 3 E.F     N.v.t.
BVrdVrvVoo - Voorraad vooruitbetaald op voorraden, bruto 3004010 4 E.F.010 D N.v.t.
BVrdVrvVic - Voorraad vooruitbetaald op voorraden, voorziening incourante vooruitbetaald op voorraden 3004020 4 E.F.020 C N.v.t.
BVrdVrvHvv - Voorraad vooruitbetaald op voorraden, herwaardering voorraden vooruitbetaald op voorraden 3004030 4 E.F.030 D N.v.t.
BVrdEmb Emballage 3003000 3 E.G     N.v.t.
BVrdEmbVoo - Emballage, bruto 3003010 4 E.G.010 D N.v.t.
BVrdEmbVic - Emballage, voorziening incourante emballage 3003020 4 E.G.020 C N.v.t.
BVrdEmbHvv - Emballage, herwaardering voorraden emballage 3003030 4 E.G.030 D N.v.t.
BVrdVoo Overige voorraden 3106000 3 E.J     N.v.t.
BVrdVooVoo - Overige voorraden 3106010 4 E.J.010 D N.v.t.
BPro Onderhanden projecten (activa) 35 2 F     N.v.t.
BProOnp Onderhanden projecten in opdracht van derden 3501000 3 F.A     N.v.t.
BProOnpGkn - Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten 3501010 4 F.A.A D N.v.t.
BProOnpOpo - Onderhanden projecten in opdracht van derden, cumulatieve projectopbrengsten 3501040 4 F.A.B C N.v.t.
BProOnpOpv - Onderhanden projecten in opdracht van derden, voorschotten 3501050 4 F.A.C C N.v.t.
BProOnpGet - Gefactureerde termijnen 3501020 4 F.A.D C N.v.t.
BProOnpOpi - Onderhanden projecten in opdracht van derden, inhoudingen op gedeclareerde termijnen 3501060 4 F.A.E C N.v.t.
BProOnpVzv - Voorziening verliezen 3501030 4 F.A.F C N.v.t.
BVor Vorderingen 11 2 G     N.v.t.
BVorDeb Vorderingen op handelsdebiteuren 1101000 3 G.A     N.v.t.
BVorDebHad - Handelsdebiteuren nominaal 1101010 4 G.A.010 D N.v.t.
BVorDebHdi - Handelsdebiteuren intercompany 1101020 4 G.A.020 D N.v.t.
BVorDebVdd - Voorziening voor oninbaarheid op vorderingen op handelsdebiteuren 1101030 4 G.A.030 C N.v.t.
BVorDebTus - Tussenrekening ontvangsten debiteuren (ontvangsten onderweg) 1101050 4 G.A.050 D N.v.t.
BVorVog Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) 1103099 3 G.B     N.v.t.
BVorVogVr1 - Rekening-courant groepsmaatschappij 1 1103100 4 G.B.A BSchSagSg1 D N.v.t.
BVorVogVr2 - Rekening-courant groepsmaatschappij 2 1103101 4 G.B.B BSchSagSg2 D N.v.t.
BVorVogVr3 - Rekening-courant groepsmaatschappij 3 1103102 4 G.B.C BSchSagSg3 D N.v.t.
BVorVogVr4 - Rekening-courant groepsmaatschappij 4 1103103 4 G.B.D BSchSagSg4 D N.v.t.
BVorVogVr5 - Rekening-courant groepsmaatschappij 5 1103104 4 G.B.E BSchSagSg5 D N.v.t.
BVorVogVg1 - Vordering / lening groepsmaatschappij 1 1103105 4 G.B.P D N.v.t.
BVorVov Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend) 1103109 3 G.C     N.v.t.
BVorVovVr1 - Rekening-courant overige verbonden maatschappij 1 1103110 4 G.C.A BSchSaoSo1 D N.v.t.
BVorVovVr2 - Rekening-courant overige verbonden maatschappij 2 1103111 4 G.C.B BSchSaoSo2 D N.v.t.
BVorVovVr3 - Rekening-courant overige verbonden maatschappij 3 1103112 4 G.C.C BSchSaoSo3 D N.v.t.
BVorVovVr4 - Rekening-courant overige verbonden maatschappij 4 1103113 4 G.C.D BSchSaoSo4 D N.v.t.
BVorVovVr5 - Rekening-courant overige verbonden maatschappij 5 1103114 4 G.C.E BSchSaoSo5 D N.v.t.
BVorVovVo1 - Vordering / lening overige verbonden maatschappij 1 1103115 4 G.C.P D N.v.t.
BVorVop Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend) 1103119 3 G.D     N.v.t.
BVorVopVr1 - Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 (kortlopend) 1103120 4 G.D.A BSchSapSp1 D N.v.t.
BVorVopVr2 - Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 2 (kortlopend) 1103121 4 G.D.B BSchSapSp2 D N.v.t.
BVorVopVr3 - Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 3 (kortlopend) 1103122 4 G.D.C BSchSapSp3 D N.v.t.
BVorVopVr4 - Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 4 (kortlopend) 1103123 4 G.D.D BSchSapSp4 D N.v.t.
BVorVopVr5 - Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 5 (kortlopend) 1103124 4 G.D.E BSchSapSp5 D N.v.t.
BVorVopVo1 - Vordering / lening participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 1103125 4 G.D.P D N.v.t.
BVorVao Van aandeelhouders opgevraagde stortingen 1103129 3 G.F     N.v.t.
BVorVaoNtv - Nog te verrichten stortingen op aandelen 1103130 4 G.F.010 D N.v.t.
BVorVaoVuh - Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen op naam (kortlopend) 1103135 4 G.F.020 D N.v.t.
BVorVbk Vorderingen uit hoofde van belastingen 1103159 3 G.G     N.v.t.
BVorVbkVbk - Vorderingen uit hoofde van belastingen 1103160 4 G.G.A D N.v.t.
BVorVbkTvo - Terug te vorderen Omzetbelasting 1102010 4 G.G.B BSchBepBtw D N.v.t.
BVorVbkTvl - Terug te vorderen Loonheffing 1102020 4 G.G.E BSchBepLhe D N.v.t.
BVorVbkTvv - Terug te vorderen Vennootschapsbelasting 1102030 4 G.G.F BSchBepVpb D N.v.t.
BVorVbkTtv - Terug te vorderen Dividendbelasting 1102040 4 G.G.G BSchBepOvbTdb D N.v.t.
BVorVbkInd - Ingehouden dividendbelasting 1102050 4 G.G.H D N.v.t.
BVorVbkTtb - Terug te vorderen overige belastingen 1102060 4 G.G.I BSchBepOvbOvb D N.v.t.
BVorLbv Latente belastingvorderingen (kortlopend) 1103169 3 G.H     N.v.t.
BVorLbvBlk - Latente belastingvorderingen (kortlopend) 1103170 4 G.H.A D N.v.t.
BVorLbvCba - Te verrekenen met verliezen uit het verleden 1103171 4 G.H.B D N.v.t.
BVorLbvCfo - Te verrekenen met toekomstige verliezen 1103172 4 G.H.C D N.v.t.
BVorTsk Te vorderen subsidies 1103039 3 G.I     N.v.t.
BVorTskTos - Te vorderen overheidssubsidies 1103040 4 G.I.A D N.v.t.
BVorTskTls - Te vorderen loonsubsidie 1103050 4 G.I.B D N.v.t.
BVorTskTvs - Te vorderen overige subsidies 1103060 4 G.I.C D N.v.t.
BVorVpk Vorderingen uit hoofde van pensioenen 1103149 3 G.J     N.v.t.
BVorVpkTto - Terug te ontvangen pensioenpremies 1103150 4 G.J.A BSchStzPen D N.v.t.
BVorVpkTop - Te ontvangen pensioenuitkeringen 1103155 4 G.J.B D N.v.t.
BVorOvr Overige vorderingen 1103000 3 G.K     N.v.t.
BVorOvrLvb - Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en gewezen bestuurders 1103005 4 G.K.A D N.v.t.
BVorOvrLvc - Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen en gewezen commissarissen 1103006 4 G.K.B D N.v.t.
BVorOvrLek - Ledenrekeningen 1103180 4 G.K.C D N.v.t.
BVorOvrRcb - Rekening-courant bestuurders 1103140 4 G.K.D BSchOvsRcb D N.v.t.
BVorOvrRcc - Rekening-courant commissarissen 1103141 4 G.K.E BSchOvsRcc D N.v.t.
BVorOvrRco - Rekening-courant overigen 1103142 4 G.K.F BSchOvsRco D N.v.t.
BVorOvrRca - Rekening-courant overigen 1103143 4 G.K.G BSchOvsSaa D N.v.t.
BVorOvrWbs - Waarborgsommen 1103010 4 G.K.H D N.v.t.
BVorOvrVrb - Vooruitbetalingen 1103090 4 G.K.I D N.v.t.
BVorOvrTvr - Te vorderen rente lening 1103070 4 G.K.J D N.v.t.
BVorOvrTvo - Te vorderen overige rente 1103080 4 G.K.K D N.v.t.
BVorOvrOvk - Overige vorderingen 1103190 4 G.K.T BSchOvsOvs D N.v.t.
BVorOvrLen - Leningen u/g (kortlopend) 1103200 4 G.K.U D N.v.t.
BVorOvrIln - Interne lening (kortlopend) 1103300 4 G.K.V D N.v.t.
BVorOvrMcd - Margin-call deposito 1103400 4 G.K.W D N.v.t.
BVorOva Overlopende activa 1104000 3 G.L     N.v.t.
BVorOvaVof - Vooruitbetaalde facturen 1104010 4 G.L.A D N.v.t.
BVorOvaVbs - Vooruitverzonden op bestellingen 1104020 4 G.L.B D N.v.t.
BVorOvaNtf - Nog te factureren of nog te verzenden facturen 1104030 4 G.L.C D N.v.t.
BVorOvaNoo - Nog te ontvangen omzetbonificaties 1104070 4 G.L.D D N.v.t.
BVorOvaNtp - Nog te ontvangen provisies 1104080 4 G.L.E D N.v.t.
BVorOvaNth - Nog te ontvangen huren 1104090 4 G.L.F D N.v.t.
BVorOvaNov - Nog te ontvangen vergoedingen 1104100 4 G.L.G D N.v.t.
BVorOvaNob - Nog te ontvangen bijdragen 1104110 4 G.L.H D N.v.t.
BVorOvaVop - Vooruitbetaalde personeelskosten 1104120 4 G.L.I BSchOpaNpe D N.v.t.
BVorOvaVoh - Vooruitbetaalde huisvestingskosten 1104130 4 G.L.J BSchOpaNhv D N.v.t.
BVorOvaVem - Vooruitbetaalde exploitatie- en machinekosten 1104140 4 G.L.K BSchOpaNee D N.v.t.
BVorOvaVov - Vooruitbetaalde verkoopkosten 1104150 4 G.L.L BSchOpaNvk D N.v.t.
BVorOvaVak - Vooruitbetaalde autokosten 1104160 4 G.L.M BSchOpaNak D N.v.t.
BVorOvaVtr - Vooruitbetaalde transportkosten 1104170 4 G.L.N BSchOpaNtk D N.v.t.
BVorOvaVok - Vooruitbetaalde kantoorkosten 1104180 4 G.L.O BSchOpaNkk D N.v.t.
BVorOvaVoo - Vooruitbetaalde organisatiekosten 1104190 4 G.L.P BSchOpaNok D N.v.t.
BVorOvaVas - Vooruitbetaalde assurantiekosten 1104200 4 G.L.Q BSchOpaNas D N.v.t.
BVorOvaVae - Vooruitbetaalde accountants- en advieskosten 1104210 4 G.L.R BSchOpaNaa D N.v.t.
BVorOvaVoa - Vooruitbetaalde administratiekosten 1104220 4 G.L.S BSchOpaNad D N.v.t.
BVorOvaVkf - Vooruitbetaalde kosten fondsenwerving 1104230 4 G.L.T BSchOpaNkf D N.v.t.
BVorOvaVan - Vooruitbetaalde andere kosten 1104240 4 G.L.U BSchOpaNtb D N.v.t.
BVorOvaTor - Te ontvangen rente 1104040 4 G.L.V BSchOpaTbr D N.v.t.
BVorOvaVbr - Vooruitbetaalde rente 1104050 4 G.L.W BSchOpaVor D N.v.t.
BVorOvaOoa - Overige overlopende activa 1104060 4 G.L.X BSchOpaOop D N.v.t.
BVorOvaErf - Vooruitbetaalde erfpacht 1104075 4 G.L.Y BSchOpaErf D N.v.t.
BVorOvaNos - Nog te ontvangen servicekosten 1104085 4 G.L.Z.Z010 BSchOpaNbs D N.v.t.
BVorOvaNtr - Nog toe rekenen rente swaps 1104095 4 G.L.Z.Z020 D N.v.t.
BVorTus Tussenrekeningen 1105000 3 G.M     N.v.t.
BVorTusTbt - Tussenrekeningen betalingen 1105100 4 G.M.A BSchTusTbt D N.v.t.
BVorTusTsa - Tussenrekeningen salarissen 1105200 4 G.M.B BSchTusTsa D N.v.t.
BVorTusTin - Tussenrekeningen inkopen 1105300 4 G.M.C BSchTusTin D N.v.t.
BVorTusTpj - Tussenrekeningen projecten 1105400 4 G.M.D BSchTusTpj D N.v.t.
BVorTusTpr - Tussenrekeningen productie 1105500 4 G.M.E BSchTusTpr D N.v.t.
BVorTusTdv - Tussenrekeningen dienstverlening 1105600 4 G.M.F BSchTusTdv D N.v.t.
BVorTusTvr - Tussenrekening voorraden 1105700 4 G.M.G BSchTusTvr D N.v.t.
BVorTusTvk - Tussenrekeningen verkopen 1105800 4 G.M.H BSchTusTvk D N.v.t.
BVorTusTon - Tussenrekeningen ontvangsten 1105900 4 G.M.I BSchTusTon D N.v.t.
BVorTusTov - Tussenrekeningen overig 1106000 4 G.M.J BSchTusTov D N.v.t.
BVorTusLen - Tussenrekeningen leningen 1107000 4 G.M.K BSchTusLen D N.v.t.
BEff Effecten (kortlopend) 4 2 H     N.v.t.
BEffAan Aandelen 401000 3 H.A     N.v.t.
BEffAanAbe - Aandelen beursgenoteerd 401010 4 H.A.A D N.v.t.
BEffAanAnb - Aandelen niet beursgenoteerd 401020 4 H.A.B D N.v.t.
BEffObl Obligaties 402000 3 H.B     N.v.t.
BEffOblObb - Obligaties beursgenoteerd 402010 4 H.B.A D N.v.t.
BEffOblOnb - Obligaties niet beursgenoteerd 402020 4 H.B.B D N.v.t.
BEffOve Overige effecten 403000 3 H.C     N.v.t.
BEffOveOeb - Overige effecten beursgenoteerd 403010 4 H.C.A D N.v.t.
BEffOveOen - Overige effecten niet beursgenoteerd 403020 4 H.C.B D N.v.t.
BEffOpt Optierechten 404000 3 H.D     N.v.t.
BEffOptOpb - Optierechten beursgenoteerd 404010 4 H.D.A D N.v.t.
BEffOptOpn - Optierechten niet beursgenoteerd 404020 4 H.D.B D N.v.t.
BEffOpv Optieverplichtingen 405000 3 H.E     N.v.t.
BEffOpvOpb - Optieverplichtingen beursgenoteerd 405010 4 H.E.A D N.v.t.
BEffOpvOpn - Optieverplichtingen niet beursgenoteerd 405020 4 H.E.B D N.v.t.
BEffDer Derivaten 406000 3 H.F     N.v.t.
BEffDerDer - Derivaten 406010 4 H.F.A D N.v.t.
BLim Liquide middelen 10 2 I     N.v.t.
BLimKas Kasmiddelen 1001000 3 I.A     N.v.t.
BLimKasKas - Kas 1001010 4 I.A010 D N.v.t.
BLimKasKlk - Kleine kas 1001020 4 I.A020 D N.v.t.
BLimBan Tegoeden op bankgirorekeningen 1002000 3 I.B     N.v.t.
BLimBanRba - Rekening-courant bank 1002010 4 I.B.A D N.v.t.
BLimBanDrk - Depotrekening 1002020 4 I.B.B D N.v.t.
BLimBanDep - Depositorekening 1002030 4 I.B.C D N.v.t.
BLimBanBel - Beleggingsrekening 1002040 4 I.B.D D N.v.t.
BLimBanGrb - G-rekening 1002060 4 I.B.E D N.v.t.
BLimBanInb - Internetrekening 1002050 4 I.B.F D N.v.t.
BLimBanSpa - (Bedrijfs)spaarrekening 1002070 4 I.B.G D N.v.t.
BLimKru Kruisposten 1003000 3 I.C     N.v.t.
BLimKruSto - Stortingen onderweg 1003010 4 I.C010 D N.v.t.
BLimKruKlu - Tussenrekening kluis 1003015 4 I.C015 D N.v.t.
BLimKruPib - PIN betalingen 1003020 4 I.C020 D N.v.t.
BLimKruCra - Creditcard afrekening 1003030 4 I.C030 D N.v.t.
BLimKruWec - Wissels en cheques 1003040 4 I.C040 D N.v.t.
BEiv Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal 5 2 J     N.v.t.
BEivGok Aandelenkapitaal 501000 3 J.A     N.v.t.
BEivGokGea - Normale aandelen 501010 4 J.A.A C N.v.t.
BEivGokPra - Preferente aandelen 501040 4 J.A.B C N.v.t.
BEivGokPri - Prioriteitsaandelen 501050 4 J.A.C C N.v.t.
BEivGokCva - Certificaten van aandelen 501070 4 J.A.D C N.v.t.
BEivGokZea - Stemrechtloze aandelen 501030 4 J.A.E C N.v.t.
BEivGokWia - Winstrechtloze aandelen 501020 4 J.A.F C N.v.t.
BEivGokEia - Eigen aandelen 501080 4 J.A.G C N.v.t.
BEivSev Kapitaal stichting en vereniging 509049 3 J.B     N.v.t.
BEivSevSti - Stichtingskapitaal 509050 4 J.B.A C N.v.t.
BEivSevVnk - Verenigingskapitaal 509060 4 J.B.B C N.v.t.
BEivCok Commanditair kapitaal 509069 3 J.C     N.v.t.
BEivCokCok - Commanditair kapitaal 509070 4 J.C.A C N.v.t.
BEivAgi Agio 502000 3 J.D     N.v.t.
BEivAgiAgi - Agioreserve 502010 4 J.D.A C N.v.t.
BEivHer Herwaarderingsreserves 503000 3 J.E     N.v.t.
BEivHerHew - Herwaarderingsreserve 503010 4 J.E.A C N.v.t.
BEivWer Wettelijke reserves 504000 3 J.F     N.v.t.
BEivWerNba - Negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro 504010 4 J.F.A C N.v.t.
BEivWerRla - Niet-uitkeerbare reserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro 504020 4 J.F.B C N.v.t.
BEivWerRvi - Wettelijke reserve voor inbreng in natura 504030 4 J.F.C C N.v.t.
BEivWerRvl - Wettelijke reserve voor financiering van transacties in eigen aandelen 504040 4 J.F.D C N.v.t.
BEivWerRvg - Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen 504050 4 J.F.E C N.v.t.
BEivWerRgk - Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling 504060 4 J.F.F C N.v.t.
BEivWerRed - Wettelijke reserve deelnemingen 504070 4 J.F.G C N.v.t.
BEivWerRvo - Wettelijke reserve omrekeningsverschillen 504080 4 J.F.H C N.v.t.
BEivWerKoe - Reserve omrekeningsverschillen 504090 4 J.F.I C N.v.t.
BEivStr Statutaire reserves 505000 3 J.G     N.v.t.
BEivStrStr - Statutaire reserve 505030 4 J.G.A C N.v.t.
BEivBef Bestemmingsfondsen 507000 3 J.H     N.v.t.
BEivBefBef - Bestemmingsfondsen 507020 4 J.H.A C N.v.t.
BEivBer Bestemmingsreserves 505019 3 J.I     N.v.t.
BEivBerBer - Bestemmingsreserve 505020 4 J.I.A C N.v.t.
BEivFij Financiële instrumenten op basis van juridische vorm geclassificeerd als eigen vermogen 507100 3 J.J     N.v.t.
BEivFijFij - Financiële instrumenten op basis van juridische vorm geclassificeerd als eigen vermogen 507110 4 J.J.A C N.v.t.
BEivOvr Overige reserves 506000 3 J.K     N.v.t.
BEivOvrAlr - Algemene reserve 506001 4 J.K.B C N.v.t.
BEivOvrOrs - Overige reserves 506005 4 J.K.C C N.v.t.
BEivOre Onverdeelde winst 506009 3 J.L     N.v.t.
BEivOreOvw - Niet verdeelde winst 506010 4 J.L.A C N.v.t.
BEivOreRvh - Resultaat van het boekjaar 506020 4 J.L.B C N.v.t.
BEivOreVde - Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten (geclassificeerd als eigen vermogen) 506030 4 J.L.C C N.v.t.
BEivKap Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509000 3 J.M     N.v.t.
BEivKapOnd - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal 509010 4 J.M.A C N.v.t.
BEivKapPrs - Privé-stortingen 509030 4 J.M.B C N.v.t.
BEivKapPro - Privé-opnamen 509040 4 J.M.C D N.v.t.
BEivKa2 Eigen vermogen firmant 2 509100 3 J.N     N.v.t.
BEivKa2Ond - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal 509110 4 J.N.A C N.v.t.
BEivKa2Prs - Privé-stortingen firmant 2 509130 4 J.N.B C N.v.t.
BEivKa2Pro - Privé-opnamen firmant 2 509140 4 J.N.C D N.v.t.
BEivKa3 Eigen vermogen firmant 3 509200 3 J.O     N.v.t.
BEivKa3Ond - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal 509210 4 J.O.A C N.v.t.
BEivKa3Prs - Privé-stortingen firmant 3 509230 4 J.O.B C N.v.t.
BEivKa3Pro - Privé-opnamen firmant 3 509240 4 J.O.C D N.v.t.
BEivKa4 Eigen vermogen firmant 4 509300 3 J.P     N.v.t.
BEivKa4Ond - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal 509310 4 J.P.A C N.v.t.
BEivKa4Prs - Privé-stortingen firmant 4 509330 4 J.P.B C N.v.t.
BEivKa4Pro - Privé-opnamen firmant 4 509340 4 J.P.C D N.v.t.
BEivKa5 Eigen vermogen firmant 5 509400 3 J.Q     N.v.t.
BEivKa5Ond - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal 509410 4 J.Q.A C N.v.t.
BEivKa5Prs - Privé-stortingen firmant 5 509430 4 J.Q.B C N.v.t.
BEivKa5Pro - Privé-opnamen firmant 5 509440 4 J.Q.C D N.v.t.
BEivOkc Overige kapitaalcomponenten 509079 3 J.X     N.v.t.
BEivOkcInk - Informeel kapitaal 509080 4 J.X.A C N.v.t.
BEivOkcKeg - Kosten egalisatiereserve fiscaal 510050 4 J.X.B C N.v.t.
BEivFir Fiscale reserves 510000 3 J.Y     N.v.t.
BEivFirHer - Herinvesteringsreserve fiscaal 510020 4 J.Y.A C N.v.t.
BEivFirFor - Fiscale oudedagsreserve 510010 4 J.Y.B C N.v.t.
BEivFirOpw - Opwaarderingsreserve 510030 4 J.Y.C C N.v.t.
BEivFirRae - Reserve assurantie eigen risico 510040 4 J.Y.D C N.v.t.
BEivFirExp - Exportreserve 510060 4 J.Y.E C N.v.t.
BEivFirRis - Risicoreserve 510070 4 J.Y.F C N.v.t.
BEivFirTer - Terugkeerreserve 510080 4 J.Y.G C N.v.t.
BEivFirOfr - Overige fiscale reserves 510090 4 J.Y.H C N.v.t.
BEivAvd Aandeel van derden 508000 3 J.Z     N.v.t.
BEivAvdAvd - Aandeel van derden 508010 4 J.Z.A C N.v.t.
BVrz Voorzieningen 7 2 K     N.v.t.
BVrzVvp Voorziening voor pensioenen 701000 3 K.A     N.v.t.
BVrzVvpVpd - Voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer 701010 4 K.A.A C N.v.t.
BVrzVvpBac - Backserviceverplichting 701020 4 K.A.B C N.v.t.
BVrzVvb Voorziening voor belastingen 702000 3 K.B     N.v.t.
BVrzVvbVlb - Voorziening voor latente belastingverplichtingen 702010 4 K.B.A C N.v.t.
BVrzVvbVvb - Voorziening voor belastingen 702020 4 K.B.B C N.v.t.
BVrzOvz Overige voorzieningen 704000 3 K.C     N.v.t.
BVrzOvzVhe - Voorziening voor herstelkosten 704020 4 K.C.A C N.v.t.
BVrzOvzVvo - Voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling 704030 4 K.C.B C N.v.t.
BVrzOvzVuc - Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen 704040 4 K.C.C C N.v.t.
BVrzOvzVvg - Voorziening voor groot onderhoud 703010 4 K.C.D C N.v.t.
BVrzOvzVwp - Voorziening voor verwijderingsverplichtingen 704050 4 K.C.E C N.v.t.
BVrzOvzVlc - Voorziening voor verlieslatende contracten 704060 4 K.C.F C N.v.t.
BVrzOvzVir - Voorziening in verband met reorganisaties 704070 4 K.C.G C N.v.t.
BVrzOvzVid - Voorziening in verband met deelnemingen 704080 4 K.C.H C N.v.t.
BVrzOvzGar - Garantievoorziening 704010 4 K.C.I C N.v.t.
BVrzOvzJub - Jubileumvoorziening 704090 4 K.C.J C N.v.t.
BVrzOvzArb - Voorziening voor verzekering van arbeidsongeschiktheidsrisico's 704100 4 K.C.K C N.v.t.
BVrzOvzOvz - Overige voorzieningen 704120 4 K.C.L C N.v.t.
BVrzOvzOio - Voorziening onroerende zaken in ontwikkeling 704140 4 K.C.M C N.v.t.
BVrzOvzOiv - Voorziening onroerende zaken in ontwikkeling voor verkoop 704150 4 K.C.N C N.v.t.
BVrzOvzLob - Loopbaan begeleiding voorziening 704160 4 K.C.O C N.v.t.
BVrzOvzZoa - Voorziening voor verzekering van ziekte of arbeidsongeschiktheid 704170 4 K.C.P C N.v.t.
BVrzOvzUhp - Voorziening uit hoofde van personeelsbeloningen 704180 4 K.C.Q C N.v.t.
BVrzOvzAgb - Voorziening uit hoofde van op aandelen gebaseerde betalingen 704190 4 K.C.R C N.v.t.
BVrzOvzVza - Voorziening voor verplichtingen uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid 704191 4 K.C.S C N.v.t.
BVrzOih Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen 704174 3 K.D     N.v.t.
BVrzOihOrt - Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen 704175 4 K.D.A C N.v.t.
BLas Langlopende schulden 8 2 L     N.v.t.
BLasAcl Achtergestelde schulden 801000 3 L.A     N.v.t.
BLasAclAll - Hoofdsom 801010 4 L.A.A C N.v.t.
BLasAclCla - Cumulatieve aflossingen 801020 4 L.A.B D N.v.t.
BLasCol Converteerbare leningen 802000 3 L.B     N.v.t.
BLasColCll - Hoofdsom 802010 4 L.B.A C N.v.t.
BLasColCla - Cumulatieve aflossingen 802020 4 L.B.B D N.v.t.
BLasAoe Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen 803000 3 L.C     N.v.t.
BLasAoeAol - Hoofdsom 803010 4 L.C.A C N.v.t.
BLasAoeCla - Cumulatieve aflossingen 803020 4 L.C.B D N.v.t.
BLasFlv Financiële lease verplichtingen 804000 3 L.D     N.v.t.
BLasFlvFlv - Hoofdsom 804010 4 L.D.A C N.v.t.
BLasFlvCla - Cumulatieve aflossingen 804020 4 L.D.B D N.v.t.
BLasSak Schulden aan banken 805000 3 L.E     N.v.t.
BLasSakHvl - Hoofdsom hypotheken 805010 4 L.E.A0 C N.v.t.
BLasSakCla - Cumulatieve aflossingen hypotheken 805015 4 L.E.A1 D N.v.t.
BLasSakFvl - Hoofdsom financieringen van kredietinstellingen (langlopend) 805020 4 L.E.B0 C N.v.t.
BLasSakFca - Cumulatieve aflossingen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) 805025 4 L.E.B1 D N.v.t.
BLasSakLvl - Hoodsom leningen (langlopend) 805030 4 L.E.C0 C N.v.t.
BLasSakLca - Cumulatieve aflossingen leningen 805035 4 L.E.C1 D N.v.t.
BLasSakOvl - Hoofdsom overige schulden aan kredietinstellingen 805040 4 L.E.D0 C N.v.t.
BLasSakOca - Cumulatieve aflossingen overige schulden aan kredietinstellingen 805045 4 L.E.D1 D N.v.t.
BLasSakWsa - Cumulatieve aflossingen leningen (langlopend) 805055 4 L.E.E1 D N.v.t.
BLasSakGol - Hoofdsom schulden van kredietinstellingen gegarandeerd door overheden 805060 4 L.E.F0 C N.v.t.
BLasSakGoa - Cumulatieve aflossingen leningen (langlopend) 805065 4 L.E.F1 D N.v.t.
BLasVob Vooruit ontvangen op bestellingen 806059 3 L.F     N.v.t.
BLasVobVob - Vooruitontvangen op bestellingen (langlopend) 806060 4 L.F.A C N.v.t.
BLasSal Schulden aan leveranciers en handelskredieten 806069 3 L.G     N.v.t.
BLasSalSal - Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) 806070 4 L.G.A C N.v.t.
BLasTbw Te betalen wissels en cheques 806079 3 L.H     N.v.t.
BLasTbwTbw - Te betalen wissels en cheques (langlopend) 806080 4 L.H.A C N.v.t.
BLasSag Schulden aan groepsmaatschappijen 806009 3 L.I     N.v.t.
BLasSagHoo - Hoofdsom 806010 4 L.I.A C N.v.t.
BLasSagAfl - Aflossingen 806015 4 L.I.B D N.v.t.
BLasSao Schulden aan overige verbonden maatschappijen 806019 3 L.J     N.v.t.
BLasSaoHoo - Hoofdsom 806020 4 L.J.A C N.v.t.
BLasSaoAfl - Aflossingen 806025 4 L.J.B D N.v.t.
BLasSap Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 806029 3 L.K     N.v.t.
BLasSapHoo - Hoofdsom 806030 4 L.K.A C N.v.t.
BLasSapAfl - Aflossingen 806035 4 L.K.B D N.v.t.
BLasBep Belastingen en premies sociale verzekeringen 806039 3 L.L     N.v.t.
BLasBepBep - Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806040 4 L.L.A C N.v.t.
BLasSuh Schulden uit hoofde van belastingen 806044 3 L.M     N.v.t.
BLasSuhSuh - Schulden uit hoofde van belastingen 806045 4 L.M.A C N.v.t.
BLasStz Schulden ter zake van pensioenen 806049 3 L.N     N.v.t.
BLasStzStz - Schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806050 4 L.N.A C N.v.t.
BLasNeg Negatieve goodwill 705000 3 L.O     N.v.t.
BLasNegBrw - Bruto waarde 705010 4 L.O.A C N.v.t.
BLasNegCbd - Cumulatief bedrag die ten gunste van de winst- en verliesrekening is gebracht 705015 4 L.O.B C N.v.t.
BLasOdv Oudedagsverplichting 806149 3 L.P     N.v.t.
BLasOdvOdv - Oudedagsverplichting 806150 4 L.P.A C N.v.t.
BLasVhz Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (langlopend) 806109 3 L.T     N.v.t.
BLasVhzVhz - Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 806110 4 L.T.A C N.v.t.
BLasOls Overige schulden 806129 3 L.U     N.v.t.
BLasOlsOsl - Hoofdsom overige schulden (langlopend) 806130 4 L.U.A C N.v.t.
BLasOlsAfl - Aflossingen 806135 4 L.U.A1 D N.v.t.
BLasOlsIlg - Intern lening 806133 4 L.U.B C N.v.t.
BLasOlsWbs - Waarborgsommen 806137 4 L.U.C C N.v.t.
BLasOlsDer - Derivaten 806138 4 L.U.D C N.v.t.
BLasOvp Overlopende passiva 806139 3 L.V     N.v.t.
BLasOvpOvp - Overlopende passiva (langlopend) 806140 4 L.V.A C N.v.t.
BSch Kortlopende schulden 12 2 M     N.v.t.
BSchKol Kortlopende leningen-schulden-verplichtingen 1201000 3 M.A     N.v.t.
BSchKolAlk - Achtergestelde schulden 1201010 4 M.A.A C N.v.t.
BSchKolClk - Converteerbare leningen 1201020 4 M.A.B C N.v.t.
BSchKolAok - Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen 1201030 4 M.A.C C N.v.t.
BSchKolAov - Aangegane verplichtingen overig 1201040 4 M.A.D C N.v.t.
BSchKolDer - Derivaten 1201050 4 M.A.E C N.v.t.
BSchSak Schulden aan banken 1209029 3 M.B     N.v.t.
BSchSakRba - Rekening-courant bij kredietinstellingen 1209030 4 M.B.A C N.v.t.
BSchVob Vooruit ontvangen op bestellingen 1209035 3 M.C     N.v.t.
BSchVobVgf - Vooruitgezonden facturen 1209036 4 M.C.A C N.v.t.
BSchVobVob - Vooruitontvangen op bestellingen 1209037 4 M.C.B C N.v.t.
BSchCre Schulden aan leveranciers en handelskredieten 1203000 3 M.D     N.v.t.
BSchCreHac - Handelscrediteuren nominaal 1203010 4 M.D.A C N.v.t.
BSchCreHci - Handelscrediteuren intercompany 1203020 4 M.D.B C N.v.t.
BSchCreVbk - Vooruitontvangen op bestellingen 1203030 4 M.D.C C N.v.t.
BSchCreKcr - Kostencrediteuren 1203040 4 M.D.D C N.v.t.
BSchCreTus - Tussenrekening betalingen crediteuren (betalingen onderweg) 1203050 4 M.D.E C N.v.t.
BSchCreTtf - Tussenrekening te fiatteren facturen 1203060 4 M.D.F C N.v.t.