Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Audittrail

RGS Dashboard > RGS Audittrail

Selectie
Balans
Winst en Verlies

Niveau 5 tonen
Selectie
Nieuwe RGS codes
Gewijzigd

RGS-code Omschrijving RGS-nr BW2 Reknr Omslagcode DC Vers ZP EZ BV SV Bran Bron
BVorVogVg1 Standaard was : Vordering / lening groepsmaatschappij 1
Standaard wordt:Vordering / lening Daeb
1103105 G.B.P D 3.1
3.4
Wonen GEWIJZ
Handm
BVorOvrIln Interne lening (kortlopend) 1103300
1103390
G.K.V D 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Import
BVorOvaPen Pensioenvordering onder overlopende activa 1104100
1104250
G.L.Z.Z030 BSchOpaPen D 3.3
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchVobVob Vooruitontvangen op bestellingen 1209037
1209042
M.C.B C 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchVobVgf Vooruitgezonden facturen 1209036
1209041
M.C.A C 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchVob Vooruit ontvangen op bestellingen 1209035
1209040
M.C C 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchSalOsf Te betalen overige sociale fondsen 1204130 M.O.M C 3.4 N.v.t. NIEUW
BSchSakRbf Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam E 1209035 M.B.A240 BLimBanRbf C 3.4 N.v.t. NIEUW
BSchSakRbe Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam D 1209034 M.B.A230 BLimBanRbe C 3.4 N.v.t. NIEUW
BSchSakRbd Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam C 1209033 M.B.A220 BLimBanRbd C 3.4 N.v.t. NIEUW
BSchSakRbc Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam B 1209032 M.B.A210 BLimBanRbc C 3.4 N.v.t. NIEUW
BSchSakRbb Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam A 1209031 M.B.A200 BLimBanRbb C 3.4 N.v.t. NIEUW
BSchOpaOop RGS MKB was : Overige overlopende activa
RGS MKB wordt:Overige overlopende passiva
Standaard was : Overige overlopende activa overlopende passiva
Standaard wordt:Overige overlopende passiva overlopende passiva
1210050 M.Q.E BVorOvaOoa C 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Import
BProOnpWin Winstopslag onderhanden projecten 3501070 F.A.G BSchOppOppWin C 3.4 N.v.t. NIEUW
BProOnpVzv Voorziening verliezen 3501030 F.A.F
BSchOppOppVzv
C 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BProOnpOpv Onderhanden projecten in opdracht van derden, voorschotten 3501050 F.A.C
BSchOppOppOpv
C 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BProOnpOpo Onderhanden projecten in opdracht van derden, cumulatieve projectopbrengsten 3501040 F.A.B
BSchOppOppOpo
C 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BProOnpOpi Onderhanden projecten in opdracht van derden, inhoudingen op gedeclareerde termijnen 3501060 F.A.E
BSchOppOppOpi
C 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BProOnpGkn Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten 3501010 F.A.A
BSchOppOppGkn
D 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BProOnpGet Gefactureerde termijnen 3501020 F.A.D
BSchOppOppGet
C 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BLimBanRbf Rekening-courant bank- Naam E 1002015 I.B.A240 BSchSakRbf D 3.4 N.v.t. NIEUW
BLimBanRbe Rekening-courant bank- Naam D 1002014 I.B.A230 BSchSakRbe D 3.4 N.v.t. NIEUW
BLimBanRbd Rekening-courant bank- Naam C 1002013 I.B.A220 BSchSakRbd D 3.4 N.v.t. NIEUW
BLimBanRbc Rekening-courant bank- Naam B 1002012 I.B.A210 BSchSakRbc D 3.4 N.v.t. NIEUW
BLimBanRbb Rekening-courant bank- Naam A 1002011 I.B.A200 BSchSakRbb D 3.4 N.v.t. NIEUW
BLasSakObl Hoofdsom obligolening van kredietinstellingen geborgd door WSW 805070 L.E.G0 C 3.4 Wonen NIEUW
BLasSakOba Cumulatieve aflossingen obligolening van kredietinstellingen geborgd door WSW 805075 L.E.G1 D 3.4 Wonen NIEUW
BLasOdvOdv Oudedagsverplichting 806150
806149
L.P.A C 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasOdv Oudedagsverplichting 806149
806148
L.P C 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Import
De statistieken:
[ 29 ] Totaal RGS-codes
[ 14 ] Nieuwe RGS-codes
[ 15 ] Mutaties
[ 0 ] Passieve RGS-codes
[ 0 ] Vervallen RGS-codes
[ 0 ] Gewijzigde RGS-codes
[ 2 ] Gewijzigde omschrijvingen
[ 1 ] Gewijzigde omschrijving rgs MKB
[ 2 ] Gewijzigde omschrijving standaard
[ 0 ] Gewijzigde omschrijvingen Engels
[ 0 ] Gewijzigde rekeningnummer