Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Audittrail

RGS Dashboard > RGS Audittrail

Selectie
Balans
Winst en Verlies

Niveau 5 tonen
Selectie
Nieuwe RGS codes
Gewijzigd

RGS-code Omschrijving RGS-nr BW2 Reknr Omslagcode DC Vers ZP EZ BV SV Bran Bron
BEivOreUpd Uit te keren preferent dividend die in mindering wordt gebracht op het resultaat na belastingen 506040 J.L.D C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOvrCor Continuïteitsreserve 506006 J.K.D C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivSevCoo Kapitaal participatie coöperatie 509065 J.B.C C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaNvmCae Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 340020 D.M.B C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmCuh Cumulatieve herwaarderingen 340030 D.M.C D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaOvrHvc Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend) 309125 D.H.FA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLec Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen ledenrekeningen (langlopend) 309139 D.H.IA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvc Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten aan leden (Langlopend) 309124 D.H.EA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrOvc Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen overige financiële vaste activa (langlopend) 309129 D.H.JA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrTsc Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen subsidies (langlopend) 309019 D.H.GA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVaw Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties gewezen commissarissen (langlopend) 309123 D.H.DA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVca Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties commissarissen (langlopend) 309122 D.H.CA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVga Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders (langlopend) 309121 D.H.BA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVoa Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties bestuurders 309120 D.H.AA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrWac Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen waarborgsommen (langlopend) 309150 D.H.HA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaSubSuc Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen BWS-subsidies (langlopend) 310020 D.J.B C 3.3 Wonen NIEUW
BIvaBouAkp Actuele kostprijs 105015 A.K.A1 D 3.3 Wonen NIEUW
BIvaCevAkp Actuele kostprijs 106015 A.C.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaGooAkp Actuele kostprijs 107015 A.D.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKooAkp Actuele kostprijs 102015 A.B.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKouAkp Actuele kostprijs 101015 A.A.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaOivAkp Actuele kostprijs 110015 A.Z.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaVoiAkp Actuele kostprijs 109015 A.E.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasBepBec Cumulatieve aflossingen belastingen en premies sociale verzekeringen 806041 L.L.B D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasOlsDea Aflossingen derivaten 806141 L.U.D1 D 3.3 Wonen NIEUW
BLasOlsIla Aflossingen intern lening 806134 L.U.B1 D 3.3 Wonen NIEUW
BLasOlsWba Aflossingen waarborgsommen 806138 L.U.C1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasOvpOva Aflossingen overlopende passiva 806172 L.V.B D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasPar Participaties (geclassificeerd als vreemd vermogen) 807000 L.Q C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasParCla Cumulatieve aflossingen participaties 807020 L.Q.B D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasParPar Hoofdsom participaties 807010 L.Q.A C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSalSac Cumulatieve aflossingen schulden aan leveranciers en handelskredieten 806071 L.G.B D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasStzStc Cumulatieve aflossingen schulden ter zake van pensioenen 806051 L.N.B D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSuhSuc Cumulatieve aflossingen schulden uit hoofde van belastingen 806046 L.M.B D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasTbwTbc Cumulatieve aflossingen te betalen wissels en cheques 806081 L.H.B D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasVobVoc Cumulatieve aflossingen vooruitontvangen op bestellingen 806061 L.F.B D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBegAkp Actuele kostprijs 202015 B.B.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBeiAkp Actuele kostprijs 215015 B.H.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaHuuAkp Actuele kostprijs 209015 B.L.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaMeiAkp Actuele kostprijs 210015 B.D.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaNadAkp Actuele kostprijs 217015 B.W.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaObeAkp Actuele kostprijs 214015 B.E.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaOrzAkp Actuele kostprijs 218015 B.X.A1 D 3.3 Wonen NIEUW
BMvaSchAkp Actuele kostprijs 212015 B.N.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTerAkp Actuele kostprijs 201015 B.A.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTevAkp Actuele kostprijs 213015 B.I.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVbiAkp Actuele kostprijs 216015 B.U.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVerAkp Actuele kostprijs 203015 B.C.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVliAkp Actuele kostprijs 211015 B.M.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVmvAkp Actuele kostprijs 216115 B.V.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BSchOpaPen Schulden pensioen onder overlopende passiva 1210270 M.Q.Z030 BVorOvaPen C 3.3 N.v.t. NIEUW
BSchSalGra Gratificaties 1204120 M.O.L C 3.3 N.v.t. NIEUW
BSchSlc Schulden aan leden van de coöperatie 1260000 M.V C 3.3 N.v.t. NIEUW
BSchSlcLi1 Schuld aan lid A van de coöperatie 1260100 M.V.A BVorVlcLi1 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BSchSlcLi2 Schuld aan lid B van de coöperatie 1260200 M.V.B BVorVlcLi2 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BSchSlcLi3 Schuld aan lid C van de coöperatie 1260300 M.V.C BVorVlcLi3 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BSchSlcLi4 Schuld aan lid D van de coöperatie 1260400 M.V.D BVorVlcLi4 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BSchSlcLi5 Schuld aan lid E van de coöperatie 1260500 M.V.E BVorVlcLi5 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasCviAkp Actuele kostprijs Niet-Daeb- vastgoed in exploitatie 206015 C.C.A1 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasOzvAkp Actuele kostprijs onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015 C.D.A1 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasSviAkp Actuele kostprijs 205015 C.B.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasVioAkp Actuele kostprijs 204015 C.A.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVorOvaPen Pensioenvordering onder overlopende activa 1104100 G.L.Z.Z030 BSchOpaPen D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVorVlc Vorderingen op leden van de coöperatie 1103300 G.E D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVorVlcLi1 Vorderingen op lid A van de coöperatie 1103310 G.E.A BSchSlcLi1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVorVlcLi2 Vorderingen op lid B van de coöperatie 1103320 G.E.B BSchSlcLi2 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVorVlcLi3 Vorderingen op lid C van de coöperatie 1103330 G.E.C BSchSlcLi3 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVorVlcLi4 Vorderingen op lid D van de coöperatie 1103340 G.E.D BSchSlcLi4 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVorVlcLi5 Vorderingen op lid E van de coöperatie 1103350 G.E.E BSchSlcLi5 D 3.3 N.v.t. NIEUW
WAfsAfvDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling afschrijvingen vastgoed 4103099 T.C.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WAfsAivDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling afschrijvingen op immateriële vaste activa 4101299 T.A.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WAfsAmvDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling afschrijvingen op materiële vaste activa 4102199 T.B.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WAfsBovDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling boekresultaat vastgoed 4107099 T.F.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WAfsDaeDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling afschrijvingen en waardeveranderingen 4199099 T.G.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WAfsRviDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling boekresultaat immateriële vaste activa 4105299 T.D.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WAfsRvmDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling boekresultaat materiële vaste activa 4106199 T.E.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WAkf Algemene beheerskosten 80.9 O.U D 3.3 N.v.t. NIEUW
WAkfAkf Algemene beheerskosten 8090000 O.U.A D 3.3 N.v.t. NIEUW
WAkfAkfAkf Algemene beheerskosten 8090100 O.U.A.A D 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedAdlDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling administratieve lasten 4210999 W.L.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedAeaDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling accountants- en advieskosten 4209999 W.K.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedAlkDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling andere kosten 4215099 W.R.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedAssDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling assurantiekosten 4208999 W.J.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedAutDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling autokosten 4204999 W.F.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedBno Baten uit niet-ondernemingsactiviteiten 4216000 W.01 C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedBnoBno Baten uit niet-ondernemingsactiviteiten 4216010 W.01.A C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedDvrDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling dotaties en vrijval (fiscale) reserves 4213199 W.P.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedDvvDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling dotaties en vrijval voorzieningen 4214199 W.Q.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedEemDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling exploitatie- en machinekosten 4202999 W.D.Z.09 C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedHuiDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling huisvestingskosten 4201999 W.C.Z.09 C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedKanDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kantoorkosten 4206999 W.H.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedKofDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten fondsenwerving 4211099 W.N.Z C 3.3 Wonen NIEUW
WBedKseDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten stamrecht en lijfrentes 4212099 W.O.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedLno Lasten uit niet-ondernemingsactiviteiten 4216100 W.02 D 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedLnoLno Lasten uit niet-ondernemingsactiviteiten 4216110 W.02.A D 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedOrgDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling organisatiekosten 4207999 W.I.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedOvpDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling overige personeelsgerelateerde kosten 4012999 W.B.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedTraDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling transportkosten 4205999 W.G.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedVkkDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling verkoopkosten 4203999 W.E.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBwvGwbDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 4106299 V.B.A099 C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBwvNwbDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 4106399 V.C.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBwvObwDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 4106099 V.A.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprBtkDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling betalingskortingen 7008099 Q.K.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprGrpDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kostprijs - inkoopwaarde groepen 7200999 Q.Q.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprInhDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling inkoopwaarde handelsgoederen 7005099 Q.H.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprInpDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling inkoopwaarde productiegoederen 7006099 Q.I.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprKitDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling betalingskortingen 7009099 Q.L.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprKraDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten van rente en afschrijvingen 7004099 Q.G.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprKuwDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 7003099 Q.C.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprKvgDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten van grond- en hulpstoffen 7001099 Q.A.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprKvpDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten van personeel 7002099 Q.B.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprLebDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling inkoopkortingen en bonussen 7007099 Q.J.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprMuoDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling mutatie omzetvorderingen 7010099 Q.M.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprOni Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden (Coöperatie) 7201000 Q.R D 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprOniOn1 Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden (Coöperatie) 7201010 Q.R.A D 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprPrdDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling privé-gebruik diensten 7013099 Q.P.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprPrgDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling privé-gebruik goederen 7012099 Q.O.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprTvl Totaal van lasten 7202000 Q.S D 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprTvlAla Andere lasten 7204000 Q.S.U D 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprTvlIgp Inkoopwaarde van geleverde producten 7202100 Q.S.A D 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprTvlKba Kosten van beheer en administratie 7203300 Q.S.I D 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprTvlLbd Lasten besteed aan doelstellingen 7203100 Q.S.G D 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprTvlVsg Verstrekte subsidies of giften 7202200 Q.S.B D 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprTvlWko Wervingskosten 7203200 Q.S.H D 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprVomDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling voorraadmutatie 7011099 Q.N.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WLbe Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) 88 Z.06 C 3.3 N.v.t. NIEUW
WLbeLbv Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) 9001100 Z.06.A C 3.3 N.v.t. NIEUW
WLbeLbvLbv Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) 9001110 Z.06.A010 C 3.3 N.v.t. NIEUW
WOmzNodNod Netto-omzet van onbelaste diensten 8003150 O.C150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
WOmzNohNod Netto-omzet van onbelaste verkoop van handelsgoederen 8002150 O.B150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
WOmzNopNod Netto-omzet van onbelaste leveringen geproduceerde goederen 8001150 O.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
WOokOokBhf Bijdrageheffing Autoriteit woningcorporaties 4400120 O.O.A.D D 3.3 Wonen NIEUW
WOokOokShf Saneringsheffing 4400110 O.O.A.C D 3.3 Wonen NIEUW
WOvbSgb Som van de (geworven) baten 8214000 R.P C 3.3 N.v.t. NIEUW
WOvbSgbAnb Andere baten 8214900 R.P.X C 3.3 N.v.t. NIEUW
WOvbSgbBao Baten van andere organisaties zonder winststreven 8214700 R.P.H C 3.3 N.v.t. NIEUW
WOvbSgbBlo Baten van loterijorganisaties 8214500 R.P.E C 3.3 N.v.t. NIEUW
WOvbSgbBso Baten van subsidies van overheden 8214600 R.P.F C 3.3 N.v.t. NIEUW
WOvbSgbBvb Baten van bedrijfsleven 8214400 R.P.D C 3.3 N.v.t. NIEUW
WOvbSgbBvd Bijdragen van donateurs 8214100 R.P.A C 3.3 N.v.t. NIEUW
WOvbSgbBvl Bijdragen van leden 8214200 R.P.B C 3.3 N.v.t. NIEUW
WOvbSgbBvo Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 8214600 R.P.G C 3.3 N.v.t. NIEUW
WOvbSgbBvp Baten van particulieren 8214300 R.P.C C 3.3 N.v.t. NIEUW
WPerLesDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling lonen en salarissen 4001999 S.A.Z1 C 3.3 N.v.t. NIEUW
WPerLesOls Overige loon(kosten)subsidies 4001180 S.A.R C 3.3 N.v.t. NIEUW
WPerOluDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling overige lasten personeel 4004099 S.D.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WPerPenDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling pensioenlasten 4003999 S.C.Z1 C 3.3 N.v.t. NIEUW
WPerSolDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling sociale lasten 4002999 S.B.Z1 C 3.3 N.v.t. NIEUW
WVkf Verkoopkosten 80.8 O.T D 3.3 N.v.t. NIEUW
WVkfVkf Verkoopkosten 8080000 O.T.A D 3.3 N.v.t. NIEUW
WVkfVkfVkf Verkoopkosten 8080100 O.T.A.A D 3.3 N.v.t. NIEUW
WWviWvbDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 4105599 U.C.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WWviWviDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling waardeveranderingen immateriële vaste activa 4103299 U.A.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WWviWvmDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling waardeveranderingen materiële vaste activa 4104299 U.B.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WWvvOwvTok Toegerekende organisatiekosten vastgoed in ontwikkeling t.b.v. verhuur 8040200 O.M.A.B D 3.3 Wonen NIEUW
De statistieken:
[ 155 ] Totaal RGS-codes
[ 155 ] Nieuwe RGS-codes
[ 0 ] Mutaties
[ 0 ] Passieve RGS-codes
[ 0 ] Vervallen RGS-codes
[ 0 ] Gewijzigde RGS-codes
[ 0 ] Gewijzigde omschrijvingen
[ 0 ] Gewijzigde omschrijving rgs MKB
[ 0 ] Gewijzigde omschrijving standaard
[ 0 ] Gewijzigde omschrijvingen Engels
[ 0 ] Gewijzigde rekeningnummer