Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Audittrail

RGS Dashboard > RGS Audittrail

Selectie
Balans
Winst en Verlies

Niveau 5 tonen
Selectie
Nieuwe RGS codes
Gewijzigd

RGS-code Omschrijving RGS-nr BW2 Reknr Omslagcode DC Vers ZP EZ BV SV Bran Bron
BLasOdv Oudedagsverplichting 806149
806148
L.P C 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasOdvOdv Oudedagsverplichting 806150
806149
L.P.A C 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSakOba Cumulatieve aflossingen obligolening van kredietinstellingen geborgd door WSW 805075 L.E.G1 D 3.4 Wonen NIEUW
BLasSakObl Hoofdsom obligolening van kredietinstellingen geborgd door WSW 805070 L.E.G0 C 3.4 Wonen NIEUW
BLimBanRbb Rekening-courant bank- Naam A 1002011 I.B.A200 BSchSakRbb D 3.4 N.v.t. NIEUW
BLimBanRbc Rekening-courant bank- Naam B 1002012 I.B.A210 BSchSakRbc D 3.4 N.v.t. NIEUW
BLimBanRbd Rekening-courant bank- Naam C 1002013 I.B.A220 BSchSakRbd D 3.4 N.v.t. NIEUW
BLimBanRbe Rekening-courant bank- Naam D 1002014 I.B.A230 BSchSakRbe D 3.4 N.v.t. NIEUW
BLimBanRbf Rekening-courant bank- Naam E 1002015 I.B.A240 BSchSakRbf D 3.4 N.v.t. NIEUW
BProOnpGet Gefactureerde termijnen 3501020 F.A.D
BSchOppOppGet
C 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BProOnpGkn Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten 3501010 F.A.A
BSchOppOppGkn
D 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BProOnpOpi Onderhanden projecten in opdracht van derden, inhoudingen op gedeclareerde termijnen 3501060 F.A.E
BSchOppOppOpi
C 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BProOnpOpo Onderhanden projecten in opdracht van derden, cumulatieve projectopbrengsten 3501040 F.A.B
BSchOppOppOpo
C 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BProOnpOpv Onderhanden projecten in opdracht van derden, voorschotten 3501050 F.A.C
BSchOppOppOpv
C 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BProOnpVzv Voorziening verliezen 3501030 F.A.F
BSchOppOppVzv
C 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BProOnpWin Winstopslag onderhanden projecten 3501070 F.A.G BSchOppOppWin C 3.4 N.v.t. NIEUW
BSchOpaOop RGS MKB was : Overige overlopende activa
RGS MKB wordt:Overige overlopende passiva
Standaard was : Overige overlopende activa overlopende passiva
Standaard wordt:Overige overlopende passiva overlopende passiva
1210050 M.Q.E BVorOvaOoa C 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchSakRbb Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam A 1209031 M.B.A200 BLimBanRbb C 3.4 N.v.t. NIEUW
BSchSakRbc Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam B 1209032 M.B.A210 BLimBanRbc C 3.4 N.v.t. NIEUW
BSchSakRbd Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam C 1209033 M.B.A220 BLimBanRbd C 3.4 N.v.t. NIEUW
BSchSakRbe Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam D 1209034 M.B.A230 BLimBanRbe C 3.4 N.v.t. NIEUW
BSchSakRbf Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam E 1209035 M.B.A240 BLimBanRbf C 3.4 N.v.t. NIEUW
BSchSalOsf Te betalen overige sociale fondsen 1204130 M.O.M C 3.4 N.v.t. NIEUW
BSchVob Vooruit ontvangen op bestellingen 1209035
1209040
M.C C 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchVobVgf Vooruitgezonden facturen 1209036
1209041
M.C.A C 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchVobVob Vooruitontvangen op bestellingen 1209037
1209042
M.C.B C 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Import
BVorOvaPen Pensioenvordering onder overlopende activa 1104100
1104250
G.L.Z.Z030 BSchOpaPen D 3.3
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Import
BVorOvrIln Interne lening (kortlopend) 1103300
1103390
G.K.V D 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Import
BVorVogVg1 Standaard was : Vordering / lening groepsmaatschappij 1
Standaard wordt:Vordering / lening Daeb
1103105 G.B.P D 3.1
3.4
Wonen GEWIJZ
Handm
WAfsAivGon Afschrijvingen goodwill - fiscaal niet aftrekbaar 4101075 T.A.D010 D 3.4 N.v.t. NIEUW
WAfsAivGoo RGS MKB was : Afschrijvingen goodwill
RGS MKB wordt:Afschrijvingen goodwill - fiscaal aftrekbaar
Standaard was : Afschrijvingen goodwill afschrijvingen op immateriële vaste activ afschrijvingen op immateriële vaste activa
Standaard wordt:Afschrijvingen goodwill - fiscaal aftrekbaar - afschrijvingen op immateriële vaste activa
4101070 T.A.D D 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Import
WFbeOrlObl Bereidstellingsprovisie Obligolening WSW 8406110 Z.02.C110 D 3.4 Wonen NIEUW
WFbeRlsRlk Rentelasten kredietinstellingen 8404060
8404065
Z.02.B065 D 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Import
WFbeRlsRlo Rentelasten overheid 8404070
8404075
Z.02.B075 D 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Import
WKprBtkBec Betalingskortingen op inkopen 7008020 Q.K.B D
C
3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Handm
WKprInhMai Margeinkopen 7005040 Q.H.D D 3.4 N.v.t. NIEUW
WKprLeb Inkoopkortingen en bonussen 7007000 Q.J D
C
3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Handm
WKprLebDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling inkoopkortingen en bonussen 7007099 Q.J.Z C
D
3.3
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Handm
WKprLebInp Inkoopprovisie 7007020 Q.J.B D
C
3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Handm
WKprLebLeb Inkoopkortingen en bonussen 7007010 Q.J.A D
C
3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Handm
WMfo Mutatie fiscale oudedagsreserve 95 Z.09 C
D
3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Handm
WMfoBel Mutatie fiscale oudedagsreserve 9104000 Z.09.A C
D
3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Handm
WMfoBelMfo Mutatie fiscale oudedagsreserve 9104010 Z.09.A010 C
D
3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Handm
WNer RGS MKB was : Nettoresultaat na belastingen
RGS MKB wordt:Nettoresultaat
Standaard was : Nettoresultaat na belastingen
Standaard wordt:Nettoresultaat
90 Z.08 C 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Import
WNerKap Nettoresultaat (EZ-VOF) 9999100 Z.08.B C 3.4 N.v.t. NIEUW
WNerKapKap Netto resultaat (EZ-VOF) 9999110 Z.08.B010 C 3.4 N.v.t. NIEUW
WNerNew RGS MKB was : Nettoresultaat na belastingen
RGS MKB wordt:Nettoresultaat na belastingen (B.V.)
Standaard was : Nettoresultaat na belastingen
Standaard wordt:Nettoresultaat na belastingen (B.V.)
9999000 Z.08.A C 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Import
WNerNewNew RGS MKB was : Netto resultaat
RGS MKB wordt:Netto resultaat na belastingen (B.V.)
Standaard was : Netto resultaat na belastingen
Standaard wordt:Netto resultaat na belastingen (B.V.)
9999010 Z.08.A010 C 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNodOde RGS MKB was : 4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen buiten de EU
RGS MKB wordt:4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen binnen de EU
8003110 O.C110 C 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNodOdu RGS MKB was : 4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen binnen de EU
RGS MKB wordt:4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen buiten de EU
8003100 O.C100 C 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNohMai Margeinkopen
Status was: Actief Wordt: Passief
8002035 O.B040 D 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Handm
WOmzNopOlv RGS MKB was : 1b. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met laagd tarief
RGS MKB wordt:1b. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met laag tarief
Standaard was : 1b. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met laagd tarief
Standaard wordt:1b. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met laag tarief
8001020 O.A020 C 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOokOokOhf Obligoheffing WSW 4400130 O.O.A.E D 3.4 Wonen NIEUW
WOvbDob Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten 8207000
8219000
R.Z C 3.1
3.4
Wonen GEWIJZ
Import
WOvbDobEvp Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten exploitatie 8207010
8219000.1
R.Z.A010 C 3.1
3.4
Wonen GEWIJZ
Import
WOvbDobGrv Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten verkoop 8207030
8219000.3
R.Z.A030 C 3.1
3.4
Wonen GEWIJZ
Import
WOvbDobLbh Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten leefbaarheid 8207060
8219000.6
R.Z.A060 C 3.1
3.4
Wonen GEWIJZ
Import
WOvbDobOac Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten overige activiteiten 8207050
8219000.5
R.Z.A050 C 3.1
3.4
Wonen GEWIJZ
Import
WOvbDobVvo Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten in ontwikkeling 8207020
8219000.2
R.Z.A020 C 3.1
3.4
Wonen GEWIJZ
Import
WOvbDobWvp Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten waardeverandering 8207040
8219000.4
R.Z.A040 C 3.1
3.4
Wonen GEWIJZ
Import
WOvbSgbBao Baten van andere organisaties zonder winststreven 8214700
8214800
R.P.H C 3.3
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOvbSgbBvo Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 8214600
8214700
R.P.G C 3.3
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOvbSpd Sponsorbijdragen 8214000
8216000
R.C C 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOvbSpdSpd Sponsorbijdragen 8214010
8216010
R.C.A C 3.1
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Import
WPerPenDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling pensioenlasten 4003999
4003995
S.C.Z1 C 3.3
3.4
N.v.t. GEWIJZ
Import
WWivMrv Marge-voorraden 8130000 P.G D 3.4 N.v.t. NIEUW
WWivMrvMrv Marge-voorraden 8130010 P.G.A D 3.4 N.v.t. NIEUW
De statistieken:
[ 67 ] Totaal RGS-codes
[ 22 ] Nieuwe RGS-codes
[ 45 ] Mutaties
[ 1 ] Passieve RGS-codes
[ 0 ] Vervallen RGS-codes
[ 0 ] Gewijzigde RGS-codes
[ 9 ] Gewijzigde omschrijvingen
[ 8 ] Gewijzigde omschrijving rgs MKB
[ 7 ] Gewijzigde omschrijving standaard
[ 0 ] Gewijzigde omschrijvingen Engels
[ 0 ] Gewijzigde rekeningnummer