Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BIva ]

RGS code BIva
Omschrijving Immateriële vaste activa
Referentienummer 100000

Toelichting c.q. uitleg RGS code

1 Onder de immateriële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:

  1. kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen;
  2. kosten van ontwikkeling;
  3. kosten van verwerving ter zake van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom;
  4. kosten van goodwill die van derden is verkregen;
  5. vooruitbetalingen op immateriële vaste activa.

2 Voor zover de rechtspersoon de kosten, vermeld in de onderdelen a en b van lid 1, activeert, moet hij deze toelichten en moet hij ter hoogte daarvan een reserve aanhouden.

Kenmerken RGS code

Sortering A
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
BIvaKou Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101000 3 A.A D
BIvaKouVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 101010 4 A.A.A D
BIvaKouVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 101010.1 5 A.A.A010 D
BIvaKouVvpInv   > Investeringen 101010.2 5 A.A.A020 D
BIvaKouVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 101010.3 5 A.A.A030 D
BIvaKouVvpDes   > Desinvesteringen 101010.4 5 A.A.A040 C
BIvaKouVvpDda   > Afstotingen 101010.5 5 A.A.A050 C
BIvaKouVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 101010.6 5 A.A.A080 D
BIvaKouVvpOvm   > Overige mutaties 101010.7 5 A.A.A090 D
BIvaKouCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 101020 4 A.A.B C
BIvaKouCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 101020.1 5 A.A.B010 C
BIvaKouCaeAfs   > Afschrijvingen 101020.2 5 A.A.B020 C
BIvaKouCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 101020.3 5 A.A.B030 D
BIvaKouCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 101020.4 5 A.A.B040 C
BIvaKouCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 101020.5 5 A.A.B050 D
BIvaKouCuh - Cumulatieve herwaarderingen 101030 4 A.A.C D
BIvaKouCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 101030.1 5 A.A.C010 D
BIvaKouCuhHer   > Herwaarderingen 101030.2 5 A.A.C020 D
BIvaKouCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 101030.3 5 A.A.C030 C
BIvaKouCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 101030.4 5 A.A.C040 C
BIvaKoo Kosten van ontwikkeling 102000 3 A.B D
BIvaKooVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 102010 4 A.B.A D
BIvaKooVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 102010.1 5 A.B.A010 D
BIvaKooVvpInv   > Investeringen 102010.2 5 A.B.A020 D
BIvaKooVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 102010.3 5 A.B.A030 D
BIvaKooVvpDes   > Desinvesteringen 102010.4 5 A.B.A040 C
BIvaKooVvpDda   > Afstotingen 102010.5 5 A.B.A050 C
BIvaKooVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 102010.6 5 A.B.A080 D
BIvaKooVvpOvm   > Overige mutaties 102010.7 5 A.B.A090 D
BIvaKooCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 102020 4 A.B.B C
BIvaKooCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 102020.1 5 A.B.B010 C
BIvaKooCaeAfs   > Afschrijvingen 102020.2 5 A.B.B020 C
BIvaKooCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 102020.3 5 A.B.B030 D
BIvaKooCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 102020.4 5 A.B.B040 C
BIvaKooCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 102020.5 5 A.B.B050 D
BIvaKooCuh - Cumulatieve herwaarderingen 102030 4 A.B.C D
BIvaKooCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 102030.1 5 A.B.C010 D
BIvaKooCuhHer   > Herwaarderingen 102030.2 5 A.B.C020 D
BIvaKooCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 102030.3 5 A.B.C030 C
BIvaKooCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 102030.4 5 A.B.C040 C
BIvaCev Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106000 3 A.C D
BIvaCevVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 106010 4 A.C.A D
BIvaCevVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 106010.1 5 A.C.A010 D
BIvaCevVvpInv   > Investeringen 106010.2 5 A.C.A020 D
BIvaCevVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 106010.3 5 A.C.A030 D
BIvaCevVvpDes   > Desinvesteringen 106010.4 5 A.C.A040 C
BIvaCevVvpDda   > Afstotingen 106010.5 5 A.C.A050 C
BIvaCevVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 106010.6 5 A.C.A080 D
BIvaCevVvpOvm   > Overige mutaties 106010.7 5 A.C.A090 D
BIvaCevCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 106020 4 A.C.B C
BIvaCevCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 106020.1 5 A.C.B010 C
BIvaCevCaeAfs   > Afschrijvingen 106020.2 5 A.C.B020 C
BIvaCevCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 106020.3 5 A.C.B030 D
BIvaCevCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 106020.4 5 A.C.B040 C
BIvaCevCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 106020.5 5 A.C.B050 D
BIvaCevCuh - Cumulatieve herwaarderingen 106030 4 A.C.C D
BIvaCevCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 106030.1 5 A.C.C010 D
BIvaCevCuhHer   > Herwaarderingen 106030.2 5 A.C.C020 D
BIvaCevCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 106030.3 5 A.C.C030 C
BIvaCevCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 106030.4 5 A.C.C040 C
BIvaGoo Goodwill 107000 3 A.D D
BIvaGooVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 107010 4 A.D.A D
BIvaGooVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 107010.1 5 A.D.A010 D
BIvaGooVvpInv   > Investeringen 107010.2 5 A.D.A020 D
BIvaGooVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 107010.3 5 A.D.A030 D
BIvaGooVvpDes   > Desinvesteringen 107010.4 5 A.D.A040 C
BIvaGooVvpDda   > Afstotingen 107010.5 5 A.D.A050 C
BIvaGooVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 107010.6 5 A.D.A080 D
BIvaGooVvpOvm   > Overige mutaties 107010.7 5 A.D.A090 D
BIvaGooCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 107020 4 A.D.B C
BIvaGooCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 107020.1 5 A.D.B010 C
BIvaGooCaeAfs   > Afschrijvingen 107020.2 5 A.D.B020 C
BIvaGooCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 107020.3 5 A.D.B030 D
BIvaGooCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 107020.4 5 A.D.B040 C
BIvaGooCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 107020.5 5 A.D.B050 D
BIvaGooCuh - Cumulatieve herwaarderingen 107030 4 A.D.C D
BIvaGooCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 107030.1 5 A.D.C010 D
BIvaGooCuhHer   > Herwaarderingen 107030.2 5 A.D.C020 D
BIvaGooCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 107030.3 5 A.D.C030 C
BIvaGooCuhAvg   > Aanpassingen van de goodwill als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva en veranderingen in de waarde ervan 107030.5 5 A.D.C035 D
BIvaGooCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 107030.4 5 A.D.C040 C
BIvaVoi Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109000 3 A.E D
BIvaVoiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 109010 4 A.E.A D
BIvaVoiVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 109010.1 5 A.E.A010 D
BIvaVoiVvpInv   > Investeringen 109010.2 5 A.E.A020 D
BIvaVoiVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 109010.3 5 A.E.A030 D
BIvaVoiVvpDes   > Desinvesteringen 109010.4 5 A.E.A040 C
BIvaVoiVvpDda   > Afstotingen 109010.5 5 A.E.A050 C
BIvaVoiVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 109010.6 5 A.E.A080 D
BIvaVoiVvpOvm   > Overige mutaties 109010.7 5 A.E.A090 D
BIvaVoiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 109020 4 A.E.B C
BIvaVoiCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 109020.1 5 A.E.B010 C
BIvaVoiCaeAfs   > Afschrijvingen 109020.2 5 A.E.B020 C
BIvaVoiCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 109020.3 5 A.E.B030 D
BIvaVoiCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 109020.4 5 A.E.B040 C
BIvaVoiCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 109020.5 5 A.E.B050 D
BIvaVoiCuh - Cumulatieve herwaarderingen 109030 4 A.E.C D
BIvaVoiCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 109030.1 5 A.E.C010 D
BIvaVoiCuhHer   > Herwaarderingen 109030.2 5 A.E.C020 D
BIvaVoiCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 109030.3 5 A.E.C030 C
BIvaVoiCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 109030.4 5 A.E.C040 C
BIvaBou Bouwclaims 105000 3 A.K D
BIvaBouVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bouwclaims 105010 4 A.K.A D
BIvaBouVvpBeg   > Beginbalans bouwclaims 105010.1 5 A.K.A010 D
BIvaBouVvpInv   > Investeringen bouwclaims 105010.2 5 A.K.A020 D
BIvaBouVvpAdo   > Aankopen door overnames bouwclaims 105010.3 5 A.K.A030 D
BIvaBouVvpDes   > Desinvesteringen bouwclaims 105010.4 5 A.K.A040 C
BIvaBouVvpDda   > Desinvesteringen door afstotingen bouwclaims 105010.5 5 A.K.A050 C
BIvaBouVvpOmv   > Omrekeningsverschillen bouwclaims 105010.6 5 A.K.A080 D
BIvaBouVvpOvm   > Overige mutaties bouwclaims 105010.7 5 A.K.A090 D
BIvaBouCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bouwclaims 105020 4 A.K.B C
BIvaBouCaeBeg   > Beginbalans bouwclaims 105020.1 5 A.K.B010 C
BIvaBouCaeAfs   > Afschrijvingen bouwclaims 105020.2 5 A.K.B020 C
BIvaBouCaeDca   > Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bouwclaims 105020.3 5 A.K.B030 D
BIvaBouCaeWvr   > Waardeverminderingen bouwclaims 105020.4 5 A.K.B040 C
BIvaBouCaeTvw   > Terugneming van waardeverminderingen bouwclaims 105020.5 5 A.K.B050 D
BIvaBouCuh - Cumulatieve herwaarderingen bouwclaims 105030 4 A.K.C D
BIvaBouCuhBeg   > Beginbalans bouwclaims 105030.1 5 A.K.C010 D
BIvaBouCuhHer   > Herwaarderingen bouwclaims 105030.2 5 A.K.C020 D
BIvaBouCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen bouwclaims 105030.3 5 A.K.C030 C
BIvaBouCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen bouwclaims 105030.4 5 A.K.C040 C
BIvaOiv Overige immateriële vaste activa 110000 3 A.Z D
BIvaOivVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 110010 4 A.Z.A D
BIvaOivVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 110010.1 5 A.Z.A010 D
BIvaOivVvpInv   > Investeringen 110010.2 5 A.Z.A020 D
BIvaOivVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 110010.3 5 A.Z.A030 D
BIvaOivVvpDes   > Desinvesteringen 110010.4 5 A.Z.A040 C
BIvaOivVvpDda   > Afstotingen 110010.5 5 A.Z.A050 C
BIvaOivVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 110010.6 5 A.Z.A080 D
BIvaOivVvpOvm   > Overige mutaties 110010.7 5 A.Z.A090 D
BIvaOivCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 110020 4 A.Z.B C
BIvaOivCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 110020.1 5 A.Z.B010 C
BIvaOivCaeAfs   > Afschrijvingen 110020.2 5 A.Z.B020 C
BIvaOivCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 110020.3 5 A.Z.B030 D
BIvaOivCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 110020.4 5 A.Z.B040 C
BIvaOivCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 110020.5 5 A.Z.B050 D
BIvaOivCuh - Cumulatieve herwaarderingen 110030 4 A.Z.C D
BIvaOivCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 110030.1 5 A.Z.C010 D
BIvaOivCuhHer   > Herwaarderingen 110030.2 5 A.Z.C020 D
BIvaOivCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 110030.3 5 A.Z.C030 C
BIvaOivCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 110030.4 5 A.Z.C040 C

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS Schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 1. Wordt: 100000.
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd
14-02-2021 19:47:39