Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BMvaObeCae
Omschrijving Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen andere vaste bedrijfsmiddelen
Referentienummer 214020
Wiki uitleg RGS en Vaste activa en afschrijvingen in de boekhouding

Hier wordt uitleg gegeven hoe vaste activa wordt geregistreerd op basis van RGS. Met afschrijvingen en herwaardering. Het betreft zowel de immateriële vaste activa (met name goodwill) als de materiële vaste activa (zoals gebouwen, machines, transportmiddelen en inventaris). 
  

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering B.E.B
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
BMvaObeCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 214020.1 5 B.E.B010 C
BMvaObeCaeAfs   > Afschrijvingen 214020.2 5 B.E.B020 C
BMvaObeCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 214020.3 5 B.E.B030 D
BMvaObeCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 214020.4 5 B.E.B040 C
BMvaObeCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 214020.5 5 B.E.B050 D