Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BProOnpGkn
Omschrijving Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten
Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten onderhanden projecten in opdracht van derden
Referentienummer 3501010
Wiki uitleg RGS casus onderhanden projecten

Bij deze casus gaat het expliciet om onderhanden projecten in opdracht van derden. 

Onderhanden projecten worden nogal eens verward met Onderhanden werk dat voor eigen rekening en risico wordt uitgevoerd en als het gereed is als voorraad opgenomen wordt op de balans.

Onderhanden projecten worden dus uitgevoerd in opdracht van derden. Door de aard van onderhanden projecten vallen start- en einddatum vaak in een aparte periode.

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Kosten voor projecten die uitgevoerd worden in opdracht van derden worden niet direct als opbrengst geboekt, maar als onderdeel van onderhanden projecten op de balans. In het geval van RGS in rubriek 3 onder "Onderhanden projecten". Vaak kom je dit in rekeningschema's tegen in rubriek 6 "Onderhanden werk". Maar dat doet aan de boekingen verder niets af. 

Stel dat er steigers zijn gehuurd en geplaatst voor een bouwproject in opdracht van derden. Hiervoor is een rekening ontvangen van de steigerbouwer van 2.000 euro excl. 21% BTW.

De boeking op basis van RGS-codes luidt dan:

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
BProOnpGkn (3501010) Onderhanden projecten, geactiveerde kosten 300,00  
BVorVbkTvo (1102010) Terug te vorderen omzetbelasting       420,00
BSchCreHac (1203010) Crediteuren   2.420,00

Ook de andere kosten die betrokken hebben op onderhanden projecten worden op deze wijze geboekt. 
Bijvoorbeeld gebruikt materiaal vanuit eigen voorraad of de inzet van manuren.
Pas bij het opleveren (gereedmelden) van het project wordt het resultaat (via kosten en opbrengsten) naar de W&V-rekening geboekt. 

Kenmerken RGS code

Sortering F.A.A
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *