Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BVrdOweVoo ]

RGS code BVrdOweVoo
Referentienummer 3101010
Omschrijving Onderhanden werk, bruto onderhanden werk
Hiƫrarchie BVrd (3000000) Voorraden
BVrdOwe (3101000) Onderhanden werk
Wiki uitleg RGS en Onderhanden werk

Onderhanden werk (OHW) maakt deel uit van de voorraden en wordt wel eens verward met onderhanden projecten die uitgevoerd worden in opdracht van derden. OHW wordt voor eigen rekening en risico uitgevoerd en wordt als het gereed is als voorraad gereed product opgenomen op de balans. In die zin kent OHW een relatie met halffabrikaten en eindproducten bij productiebedrijven. 

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg [BVrdOwe]

Onderhanden werk maakt deel uit van de voorraden (artikel 2: 369 BW),

In de praktijk wordt onderhanden werk (OHW) nog wel eens verward met Onderhanden projecten. Bij dit laatste gaat het om projecten die uitgevoerd worden in opdracht van derden.

Bronnen:
Artikel  "Onderhanden werken óf onderhanden projecten?", John Weerdenburg, Accountant.nl, juni 2013

Kenmerken RGS code

Sortering E.C.010
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Voorraden (BVrd)
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa Nivo [2] Voorraden (BVrd)
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:Inventories Voorraden Nivo [2] Voorraden (BVrd)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Voorraden (BVrd)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa Nivo [2] Voorraden (BVrd)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:AssetsCurrentOther Overige vlottende activa Nivo [2] Voorraden (BVrd)
Winstaangifte IB bd-i:AssetsTotalAmountFiscal Totaal activa fiscaal Nivo [2] Voorraden (BVrd)
Winstaangifte IB bd-i:StockTotalFiscal Totaal voorraden fiscaal Nivo [2] Voorraden (BVrd)
Winstaangifte IB bd-i:WorkInProgressFiscal Onderhanden werk fiscaal Nivo [3] Onderhanden werk (BVrdOwe)