Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BVorOvaVkf ]

RGS code BVorOvaVkf
Rekeningnummer (decimaal) 14160
Referentienummer 1104230
Omschrijving (kort) Vooruitbetaalde kosten fondsenwerving
Omschrijving lang Vooruitbetaalde kosten fondsenwerving overlopende activa
Hiƫrarchie BVor (13000) Vorderingen
BVorOva (14000) Overlopende activa

Toelichting c.q. uitleg [BVorOva]

Overlopende activa zijn onderverdeeld in:

  1. Voruitbetaalde bedragen voor kosten die ten laste van volgende perioden komen.
    Zoals vooruitbetaalde contributies en assurantiepremies.
  2. Nog te ontvangen bedragen voor voor baten die ten gunste van vorige perioden komen.
    Zoals nog te factureren bedragen voor al geleverde producten of diensten. 

Kenmerken RGS code

Sortering G.L.T
Omslagcode BSchOpaNkf
D/C D
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein)
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige vlottende activa Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening micro publicatie KVK Overige vlottende activa Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Vorderingen Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening klein publicatie KVK Vorderingen Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Vorderingen Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Vorderingen en overlopende activa Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening Vereniging van Eigenaren (VvE) Overig Via BVorOva (14000) Overlopende activa
Winstaangifte IB Overige vorderingen fiscaal Via BVorOva (14000) Overlopende activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Via BVor (13000) Vorderingen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Via BVor (13000) Vorderingen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Via BVor (13000) Vorderingen
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Overlopende activa Via BVorOva (14000) Overlopende activa