Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BVorOvaVkf ]

RGS code BVorOvaVkf
Referentienummer 1104230
Omschrijving (kort) Vooruitbetaalde kosten fondsenwerving
Omschrijving lang Vooruitbetaalde kosten fondsenwerving overlopende activa
Hiƫrarchie BVor (11) Vorderingen
BVorOva (1104000) Overlopende activa

Toelichting c.q. uitleg [BVorOva]

Overige activa zijn onderverdeeld in:

  1. Voruitbetaalde bedragen voor kosten die ten laste van volgende perioden komen.
    Zoals vooruitbetaalde contributies en assurantiepremies.
  2. Nog te ontvangen bedragen voor voor baten die ten gunste van vorige perioden komen.
    Zoals nog te factureren bedragen voor al geleverde producten of diensten. 

Kenmerken RGS code

Sortering G.L.T
Omslagcode BSchOpaNkf
D/C D
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:Receivables Vorderingen Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ReceivablesOtherCurrent Kortlopende overige vorderingen Nivo [3] Overlopende activa (BVorOva)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:AssetsCurrentOther Overige vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:Receivables Vorderingen Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:ReceivablesOtherCurrent Kortlopende overige vorderingen Nivo [3] Overlopende activa (BVorOva)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:AssetsCurrentOther Overige vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Winstaangifte IB bd-i:AssetsTotalAmountFiscal Totaal activa fiscaal Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Winstaangifte IB bd-i:ReceivablesOtherFiscal Overige vorderingen fiscaal Nivo [3] Overlopende activa (BVorOva)
Winstaangifte IB bd-i:ReceivablesTotalFiscal Totaal vorderingen fiscaal Nivo [2] Vorderingen (BVor)