Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BVrzOvzArb ]

RGS code BVrzOvzArb
Referentienummer 704100
Omschrijving Voorziening voor verzekering van arbeidsongeschiktheidsrisico's
Hiƫrarchie BVrz (700000) Voorzieningen
BVrzOvz (704000) Overige voorzieningen

Kenmerken RGS code

Sortering K.C.K
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities Passiva Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Winstaangifte IB bd-i:LiabilitiesTotalFiscal Totaal passiva fiscaal Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsOtherAmount Overige voorziening einde boekjaar
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsOtherFiscal Overige voorzieningen fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsTotalFiscal Totaal voorzieningen fiscaal Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 6 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV Omslagcode D/C Branche
BVrzOvzArbBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704100.1 5 C N.v.t.
BVrzOvzArbToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 704100.2 5 C N.v.t.
BVrzOvzArbOnt   > Gebruik van voorzieningen 704100.3 5 D N.v.t.
BVrzOvzArbVri   > Vrijval van voorziening 704100.4 5 D N.v.t.
BVrzOvzArbOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704100.5 5 C N.v.t.
BVrzOvzArbOev   > Oprenting van voorzieningen 704100.6 5 C N.v.t.