Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS en BTW in de boekhouding

RGS en de EU-regeling btw e-commerce. Met btw-afstandsverkopen en Unieregeling via het eenloketsysteem (OSS)

Over de nieuwe regeling EU-regeling btw e-commerce (1-7-2021) meldt de Belastingdienst onder meer het volgende: "bent u een Nederlandse ondernemer en levert u goederen in de EU aan klanten die geen btw-aangifte doen? Dan moet u die btw vanaf 1 juli 2021 meestal aangeven in het EU-land waar u levert. Dat kan ook op een vereenvoudigde manier centraal, met de 'Unieregeling' (van de EU btw-richtlijn e-commerce).via het éénloketsysteem (One-stop-shopping - OSS). Ook als u diensten levert in de EU". De vraag is nu welke impact deze regeling heeft voor het RGS rekeningschema.

Situatie per 1 juli 2021
De omzetdrempels per EU-land vervallen. Er komt 1 omzetdrempel van € 10.000 per kalenderjaar. Daarbij gaat het om de omzet van goederen die al binnen de EU zijn. En die u levert aan klanten in andere EU-landen die geen btw-aangifte hoeven te doen, zoals particulieren. Bovendien moet u zelf het vervoer van deze goederen regelen. Hierbij telt u op uw mogelijke omzet aan digitale diensten aan particulieren in andere EU-landen. Is deze omzet maximaal € 10.000 dan berekent u de Nederlandse btw. U doet de Nederlandse btw-aangifte en u betaalt Nederlandse btw.

Zodra uw omzet meer wordt dan €10.000, berekent u de btw van het EU-land waar u uw goederen of digitale diensten hebt geleverd.

Bovenstaande kan soms voordelig of nadelig nadelig uitpakken voor een (particuliere) koper, zo bewijst het volgende voorbeeld op de website van de Europese Unie. Vertaald naar het Nederlands:
"Katrien uit Nederland bestelde een boek bij een grote online retailer in Ierland. Toen ze de bestelling betaalde en haar adres invulde, merkte ze dat de prijs plotseling was gestegen. Ze controleerde de reden en ontdekte dat het bedrijf haar Nederlandse BTW van 9% in rekening had gebracht in plaats van Ierse BTW van 0%.

De maximale limiet om goederen te kunnen leveren zonder lokale BTW te betalen is € 10.000. Elke onderneming die het afgelopen boekjaar voor meer dan € 10.000 aan goederen heeft verkocht aan andere EU-landen, moet het BTW-tarief van het land van bestemming toepassen. Het bedrijf waar Katrien haar boek heeft besteld, levert regelmatig aan Nederland en moet daarom haar Nederlandse BTW in rekening brengen, ook al wordt haar bestelling vanuit Ierland verzonden".

Unieregeling
U mag (dus niet verplicht) voor uw btw-aangifte de nieuwe Unieregeling gebruiken. Dan kunt u binnen het éénloketsysteem ieder kwartaal uw btw-melding (aangifte) en betaling in 1 keer afhandelen. De BTW wordt dan in één keer betaald aan de Nederlandse Belastingdienst die de melding en de betaling doorzet naar de Belastingdiensten van betreffende EU landen. 

Geldt ook voor diensten
Gebruikt u de Unieregeling voor de btw-melding van uw afstandsverkopen van goederen? Dan moet u deze regeling ook gebruiken voor de diensten die u levert aan particulieren in andere EU-landen waarvoor u de btw moet betalen van dat land.

Goederen leveren van buiten de EU
Levert u goederen van buiten de EU rechtstreeks aan particuliere klanten binnen de EU? 
De vrijstelling van invoer-btw vervalt per 1-7-2021 voor zendingen van buiten de EU met een maximale waarde van € 22.
Voert u goederen in met een waarde van maximaal € 150 per zending? Dan mag u de nieuwe Invoerregeling gebruiken. U kunt dan binnen het éénloketsysteem iedere maand uw btw-melding (aangifte) en betaling in 1 keer afhandelen. 

Refund regeling / verrekenen BTW
Het verrekenen van BTW in een ander EU-land kan niet via de Unieregeling. We hebben het dan over de "Refund regeling". Dat vindt dan plaats  door btw-aangifte te doen in betreffende EU-landen of via een separate aanvraag via de Belastingdienst buiten de Unieregeling om. 

Een praktijkvoorbeeld zijn vrachtwagenchaffeurs die kosten maken in een ander EU land waar BTW over berekend is. Mits voldaan aan de juiste voorwaarden kan die BTW teruggevraagd worden. Voor meer details verwijzen we naar de Belastingdienst.

Meer informatie
De nieuwe regeling voor btw-afstandsverkopen is te uitgebreid om hier integraal te behandelen, daarom verwijzen we allereerst naar de volgende bronnen:

In relatie tot onder andere het RGS rekeningschema lijkt ons het volgende van belang:

 • Als een ondernemer in Nederland is gevestigd en er is sprake van buitenlandse omzet met 'afstandsverkopen' en digitale diensten aan klanten binnen de EU die geen btw-aangifte doen, bijvoorbeeld particulieren. Dan kan deze ondernemer:

  a) btw-aangifte doen in betreffende EU-landen, met alle administratieve verplichtingen die daarbij behoren, of

  b) btw-aangifte doen door de unieregeling via het éénloketsysteem bij de Nederlandse Belastingdienst (One-stop-shopping - OSS).

  In beide gevallen zal dan zowel de omzet als de bijbehorende btw per EU-land bijgehouden moeten worden. De nodige boekhoudpakketten lossen dat op door uitbreiding van de BTW-tabel met aanduiding btw-afstandsverkopen en bijbehorende btw-rekening(en) en omzetrekening(en).

  Omzetrekeningen
  RGS kent in elk geval de volgende omzetrekeningen voor o.a. afstandsverkopen:

  WOmzNopOla (80145)
  3c. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU

  WOmzNohOla (80350)
  3c. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU

  WOmzNodOda (80540)
  3c. Netto-omzet uit verleende diensten via installatie/afstandsverkopen binnen de EU.

  Betreffende RGS-rekeningen zijn echter niet gesplitst per EU-land. Dat laatste moet dan opgelost worden in een eigen rekeningschema of op basis van een goede btw-subadministratie met betrekking tot afstandsverkopen. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan het gebruik van een BTW-code, per EU-land en tarief, per boeking op bovenstaande rekeningen. Mogelijk kan de grootboekhistorie dan de gewenste informatie opleveren. 

  BTW rekeningen
  Naast de standaard RGS-rekeningen zoals BSchBepBla (16201) "Omzetbelasting leveringen/diensten hoog tarief" en BVorVbkTvo (13305) "Terug te vorderen omzetbelasting" (Zie ook de uitwerkingen bij de Wiki "RGS en BTW boeken in de boekhouding") zijn de volgende rekeningen specifiek aanwezig voor deze EU-regeling:

  - BSchBepEob (16222); Te betalen EU omzetbelasting;
  In het eigen rekeningschema kan desgewenst betreffende rekening per EU-land uitgesplitst worden. Dit laatste bijvoorbeeld als ervoor wordt gekozen om BTW aan te geven in betreffende EU-landen en niet via de Unieregeling.

  - BVorVbkEob (13307); Terug te vorderen EU omzetbelasting;
  In het eigen rekeningschema kan desgewenst betreffende rekening per EU-land uitgesplitst worden als dat van toepassing is.  
      
 • Als een ondernemer in Nederland is gevestigd en de buitenlandse omzet met 'afstandsverkopen' en digitale diensten is minder dan €10.000 per jaar (voor de gehele EU tesamen), dan mag (moet dus niet!) deze ondernemer Nederlandse btw in rekening brengen en deze op dezelfde wijze als binnenlandse btw afdragen aan de Belastingdienst. Het gaat dan nogmaals om klanten binnen de EU die geen btw-aangifte doen, bijvoorbeeld particulieren.

  Als de verwachting is dat de genoemde €10.000 in enig jaar overschreden kan worden is het aan te raden de behaalde omzet apart te registreren van binnenlandse omzet, zodat de genoemde grens vooraf in de gaten gehouden kan worden. Zie hiervoor de eerder genoemde omzetrekeningen. Want zodra de grens wordt overschreden moet btw afgedragen worden in betreffende EU landen of gebruik gemaakt worden van de eerder genoemde unieregeling via het éénloketsysteem van de Belastingdienst. En dat moet natuurlijk dan vooraf geregeld zijn.

Indien daar voldoende vraag naar is zullen we dit onderdeel met betrekking tot btw-afstandsverkopen verder uitwerken. Bijvoorbeeld voor de importregeling. 

Verwijzingen


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.